1. Gintuga sang Dios sanday Adan kag Eva agod mabuhi sing dayon sa Paraiso. Ginpasipalahan ni Satanas ang ngalan sang Dios kag ginduhaduhaan ang Iya kinamatarong sa paggahom. Nagbuylog sanday Adan kag Eva sa pagrebelde ni Satanas, nga nagresulta sa sala kag kamatayon para sa ila kag sa ila kaanakan

  2. Ginsentensiahan ni Jehova ang mga rebelde kag nagsaad nga may maabot nga Manluluwas, ukon Binhi nga magadugmok kay Satanas, kag magadula sang mga epekto sang pagrebelde kag sala

  3. Nagsaad si Jehova kanday Abraham kag David nga mangin katigulangan sila sang Binhi, ukon Mesias, nga magin Hari sing dayon

  4. Paagi sa mga propeta, gintagna ni Jehova nga dulaon sang Mesias ang sala kag kamatayon. Magagahom sia subong Hari sang Ginharian sang Dios kag may mga kaupod sia nga magagahom. Pagadulaon sang Ginharian sang Dios ang inaway, balatian, kag bisan ang kamatayon

  5. Ginpadala ni Jehova ang iya Anak sa duta kag ginpakilala si Jesus subong ang Mesias. Ginbantala ni Jesus ang Ginharian sang Dios kag ginhalad ang iya kabuhi. Ginbanhaw sia ni Jehova subong espiritu

  6. Ginpapungko ni Jehova ang iya Anak subong Hari sa langit. Tanda ini sang pagsugod sang katapusan nga mga adlaw sining malaut nga kalibutan. Ginatuytuyan ni Jesus ang iya mga sumulunod sa duta sa ila pagbantala sang Ginharian sang Dios sa bug-os nga duta

  7. Tuytuyan ni Jehova ang iya Anak sa paggahom sa duta. Dulaon sang Ginharian ang tanan nga malaut nga gobierno, paluntaron ang Paraiso, kag himuon nga perpekto ang matutom nga mga tawo. Mabindikar ang kinamatarong ni Jehova sa paggahom, kag ang iya ngalan pakabalaanon sing dayon