1. “Sa ginsuguran . . .”

 2. 4026 B.C.E. Pagtuga kay Adan

 3.  3096 B.C.E. Pagkapatay ni Adan

 4.  2370 B.C.E. Nagsugod ang Anaw

 5.  2018 B.C.E. Nabun-ag si Abraham

 6. 1943 B.C.E. Katipan kay Abraham

 7.  1750 B.C.E. Ginbaligya si Jose subong ulipon

 8.  antes sang 1613 B.C.E. Gintilawan si Job

 9.  1513 B.C.E. Pagbiya sa Egipto

 10.  1473 B.C.E. Nagsulod ang Israel sa Canaan sa pagpanguna ni Josue

 11. 1467 B.C.E. Nalutos sing bug-os ang Canaan

 12.  1117 B.C.E. Ginhaplas subong hari si Saul

 13.  1070 B.C.E. Nagsaad ang Dios sing Ginharian kay David

 14. 1037 B.C.E. Naghari si Solomon

 15. 1027 B.C.E. Natapos ang templo sa Jerusalem

 16. mga 1020 B.C.E. Natapos ang Ambahanon ni Solomon

 17.  997 B.C.E. Natunga ang ginharian sang Israel

 18.  mga 717 B.C.E. Natapos ang pagtipon sang Hulubaton

 19.  607 B.C.E. Nalaglag ang Jerusalem; pagkatapok sa Babilonia

 20.  539 B.C.E. Nalutos ni Ciro ang Babilonia

 21. 537 B.C.E. Nagbalik ang Judiyo nga mga tinapok sa Jerusalem

 22. 455 B.C.E. Ginpatindog liwat ang pader sang Jerusalem;  nagsugod ang 69 ka semana sang mga tuig

 23. Sa tapos sang 443 B.C.E. Natapos ni Malaquias ang iya tulun-an sang mga tagna

 24.  mga 2 B.C.E. Nabun-ag si Jesus

 25. 29 C.E. Ginbawtismuhan si Jesus kag nagbantala sang Ginharian sang Dios

 26. 31 C.E. Nagpili si Jesus sing 12 ka apostoles; naghatag sing Sermon sa Bukid

 27.  32 C.E. Ginbanhaw ni Jesus si Lazaro

 28.  Nisan 14, 33 C.E. Ginlansang si Jesus (Ang Nisan amo ang katunga sang Marso kag katunga sang Abril)

 29. Nisan 16, 33 C.E. Ginbanhaw si Jesus

 30.  Sivan 6, 33 C.E. Pentecostes; pagbubo sang balaan nga espiritu (Ang Sivan amo ang katunga sang Mayo kag katunga sang Hunyo)

 31. 36 C.E. Nangin Cristiano si Cornelio

 32.  mga 47-48 C.E. Una nga paglakbay ni Pablo agod magbantala

 33. mga 49-52 C.E. Ikaduha nga paglakbay ni Pablo agod magbantala

 34. mga 52-56 C.E. Ikatlo nga paglakbay ni Pablo agod magbantala

 35.  mga 60-61 C.E. Naghimo sing mga sulat si Pablo samtang bilanggo sia sa Roma

 36.  antes ang 62 C.E. Si Santiago nga utod ni Jesus naghimo sang iya sulat

 37.  66 C.E. Nagrebelde ang mga Judiyo batok sa Roma

 38. 70 C.E. Ginlaglag sang mga Romano ang Jerusalem kag ang templo sini

 39.  mga 96 C.E. Ginsulat ni Juan ang Bugna

 40. mga 100 C.E. Napatay si Juan, ang katapusan nga apostol