Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Biblia—Ano ang Mensahe Sini?

 SEKSION 20

Ginpatay si Jesucristo

Ginpatay si Jesucristo

Ginsugdan ni Jesus ang isa ka bag-o nga selebrasyon; ginluiban sia kag ginlansang

PAGKATAPOS sang tatlo ka tuig kag tunga nga pagbantala kag pagpanudlo, nahibaluan ni Jesus nga madali na lang matapos ang iya pagkabuhi sa duta. Nagkonsabuhay ang mga lider sang relihion sang mga Judiyo nga patyon sia, pero nahadlok sila kay basi magkinagamo ang mga tawo bangod ginakabig nila sia nga isa ka propeta. Sa sini man nga tion gin-impluwensiahan ni Satanas nga magluib ang isa sa 12 ka apostoles ni Jesus nga si Judas Iscariote. Gintanyagan sang mga lider sang relihion si Judas sing 30 ka bilog nga pilak agod luiban si Jesus.

Sa katapusan nga gab-i ni Jesus, sia kag ang iya mga apostoles nagtipon agod saulugon ang Paskua. Sang napahalin na si Judas, ginsugdan ni Jesus ang isa ka bag-o nga selebrasyon, ang Panihapon sang Ginuo. Nagkuha sia sing tinapay, nangamuyo, kag ginpasa ini sa nabilin nga 11 ka apostoles. “Ini nagakahulugan sang akon lawas nga ihatag para sa inyo,” siling niya. “Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.” Amo man sini ang ginhimo niya sa isa ka kopa sang alak, nga nagasiling: “Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan pasad sa akon dugo.”—Lucas 22:19, 20.

Madamo sang ginsiling si Jesus sa iya mga apostoles sina nga gab-i. Ginhatagan niya sila sing bag-o nga sugo, nga kinahanglan sila maghigugmaanay. Nagsiling sia: “Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.” (Juan 13:34, 35) Ginpalig-on niya sila nga indi magkahadlok sa malain nga mga matabo. Hanuot nga nangamuyo si Jesus para sa ila. Nag-amba sila sing tingob kag nagkadto sa hardin sang Getsemane.

Sa hardin sang Getsemane, nagluhod si Jesus kag nangamuyo sing hanuot. Dugaydugay, nag-abot ang guban sang mga soldado, mga saserdote, kag iban pa agod dakpon sia. Ginpalapitan ni Judas si Jesus kag ginhalukan sia agod makilal-an. Nalagyo ang mga apostoles sang gingapos si Jesus sang mga soldado.

Ginpakilala ni Jesus ang iya kaugalingon subong ang Anak sang Dios sa atubangan sang mataas nga hukmanan sang mga Judiyo. Ginpamatbatan sia nga nakasala sing pagpasipala kag takus sa kamatayon. Dayon gindala si Jesus kay Poncio Pilato, ang Romanong gobernador. Bisan pa nga nasapwan ni Pilato nga inosente si Jesus, gintugyan niya Sia sa akig nga guban nga luyag magpatay sa Iya.

Gindala si Jesus sa Golgota kag ginlansang sia sang Romano nga mga soldado sa usok. Milagruso nga nagdulom ang adlaw. Sang hapon na gid, si Jesus napatay kag naglinog sing mabaskog. Ang iya bangkay ginbutang sa lulubngan nga bato. Pagkaaga, ginsira sang mga saserdote ang lulubngan kag ginpabantayan ini. Magapabilin bala si Jesus sa lulubngan? Indi. Matabo ang pinakadaku nga milagro.

—Base sa Mateo kapitulo 26 kag 27; Marcos kapitulo 14 kag 15; Lucas kapitulo 22 kag 23; Juan kapitulo 12 asta 19.

^ par. 15 Para sa pagbinagbinag sa balor sang kamatayon ni Jesus, tan-awa ang kapitulo 5 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia?