Ginduhaduhaan ni Satanas ang integridad ni Job sa Dios, pero nagpabilin sia nga matutom kay Jehova

MAGAPABILIN bala nga matutom sa Dios ang bisan sin-o nga tawo sa idalom sang grabe nga pagtilaw kag kon ang pagtuman daw indi man makahatag sing materyal nga mga kaayuhan? Ini nga pamangkot nag-utwas kag nasabat paagi kay Job.

Sang yara pa ang mga Israelinhon sa Egipto, ang paryente ni Abraham nga si Job nagaistar sa ginatawag karon nga Arabia. Sa sina man nga tion, nagtipon sa atubangan sang Dios ang mga anghel sa langit, kag lakip sa ila amo ang rebelde nga si Satanas. Sa sini nga pagtilipon, ginhambal ni Jehova ang iya pagsalig sa katutom sang iya alagad nga si Job. Ang matuod, nagsiling si Jehova nga wala sing tawo nga may integridad kaangay ni Job. Pero, ginsumbong ni Satanas si Job nga nagaalagad lamang sia bangod ginpakamaayo kag ginproteksionan sia sang Dios. Gani, nagsiling si Satanas nga kon kuhaon ang tanan nga butang kay Job, pakamalauton niya ang Dios.

Gintugutan sang Dios si Satanas nga kuhaon ang mga pagkabutang ni Job, patyon ang iya mga kabataan kag sang ulihi ginpabalatian sia. Wala nakahibalo si Job nga may labot si Satanas sa sini, amo nga wala niya mahangpan kon ngaa nagakatabo ining mga pagtilaw sa iya. Pero, wala ginpakamalaut ni Job ang Dios.

Ginkadtuan si Job sang iya indi matuod nga mga abyan. Sa ila mga ginpanghambal, nga nasulat sa tulun-an sang Job, ginkumbinsi nila si Job nga ginasilutan sia sang Dios bangod sang iya natago nga mga sala. Nagsiling pa gani sila nga wala nalipay kag wala sing pagsalig ang Dios sa iya mga alagad. Ginsikway ni Job ang ila sayop nga pangatarungan. May pagsalig nga nagsiling si Job nga huptan niya ang iya integridad asta sa kamatayon!

Pero nakasayop si Job kay ginpakamatarong niya ang iya kaugalingon. Ang isa ka bataon nga nagahingalan kay Elihu nagapamati sa ila, kag naghambal sia. Ginsaway ni Elihu si Job bangod wala niya mahangpan nga ang labing importante sa tanan amo ang pagbindikar sang pagkasoberano ni Jehova nga Dios. Matigdas man nga ginsaway ni Elihu ang indi matuod nga mga abyan ni Job.

Nian nakigsugilanon si Jehova kay Job agod tadlungon ang iya panghunahuna. Ginpatuhuyan ang madamo nga mga tinuga, ginpakita ni Jehova kay Job kon daw ano ka gamay ang tawo kon ipaanggid sa Dios. Mapainubuson nga ginbaton ni Job ang pagtadlong sang Dios. Si Jehova “mapinalanggaon gid kag maluluy-on.” Ginpasag-uli niya ang panglawas ni Job, gindoble ang iya pagkabutang nga nadula, kag ginpakamaayo sia sing napulo ka kabataan. (Santiago 5:11) Paagi sa paghupot sang integridad kay Jehova bisan pa gintilawan, nasabat gid ni Job ang panumbungon ni Satanas nga wala sing tawo nga makapabilin nga matutom sa Dios sa idalom sang pagtilaw.

Base sa tulun-an sang Job.