Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 SEKSION 26

Ang Duta Mangin Paraiso!

Ang Duta Mangin Paraiso!

Paagi sa Ginharian nga pagagamhan ni Cristo, pakabalaanon ni Jehova ang Iya ngalan, ibindikar ang Iya pagkasoberano, kag dulaon ang tanan nga kalautan

ANG katapusan nga tulun-an sa Biblia, nga ginatawag Bugna, nagahatag sing paglaum sa katawhan. Ini nga tulun-an ginsulat ni apostol Juan kag nagaunod sing mga palanan-awon tuhoy sa bug-os nga katumanan sang katuyuan ni Jehova.

Sa una nga palanan-awon, gindayaw kag ginsaway sang ginbanhaw nga si Jesus ang pila ka kongregasyon. Makita sa masunod nga palanan-awon ang trono sang Dios sa langit, diin ang espiritu nga mga tinuga nagadayaw sa iya.

Samtang nagakatuman ang mga katuyuan sang Dios, ang Kordero nga si Jesucristo, nakabaton sing linukot nga may pito ka pat-in. Sa pagbukas sang una nga apat ka pat-in, makita ang simbuliko nga mga manugkabayo. Ang una amo si Jesus nga nagasakay sa puti nga kabayo kag nakoronahan subong Hari. Dayon, nagasunod ang mga manugkabayo nga nagasakay sa lainlain sing kolor nga mga kabayo nga nagalaragway sa inaway, tiggulutom, kag peste. Matabo ini tanan sa katapusan nga mga adlaw sining malaut nga kalibutan. Sa pagbukas sang ikapito nga pat-in, ginpatunog ang pito ka simbuliko nga trumpeta, nga nagapahibalo sang mga paghukom sang Dios. Magaresulta ini sa pito ka simbuliko nga kalalat-an, ukon pagpahayag sang kaakig sang Dios.

Ang Ginharian sang Dios, nga ginalaragway subong ang bag-o nabun-ag nga anak nga lalaki, natukod sa langit. Natabo ang inaway sa langit, kag si Satanas kag ang iya malaut nga mga anghel gintagbong sa duta. “Kailo sa duta,” siling sang mabaskog nga tingog. Ang Yawa may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.—Bugna 12:12.

Nakita ni Juan si Jesus sa langit nga ginarepresentar sang isa ka kordero, kag kaupod niya ang 144,000 ka pinili halin sa katawhan. Ini sila amo ang “magagahom subong mga hari upod” ni Jesus. Gani, ginasugid sang Bugna nga ang ikaduha nga bahin sang binhi magadamo sing 144,000.—Bugna 14:1; 20:6.

Ang mga gumalahom sang kalibutan magatipon sa Armagedon, ang “inaway sang daku nga adlaw sang Dios nga Labing Gamhanan.” Magapakig-away sila sa isa nga nagasakay sa puti nga kabayo. Sia amo si Jesus nga nagapanguna sa mga hangaway sa langit. Laglagon niya ang tanan nga gumalahom sining kalibutan. Gapuson si Satanas, samtang si Jesus kag iya 144,000 ka kaupod, magagahom sa duta sa sulod sang “isa ka libo ka tuig.” Sa katapusan sang isa ka libo ka tuig, laglagon man si Satanas.—Bugna 16:14; 20:4.

Ano ang matabo sa matinumanon nga katawhan sa sulod sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo kag sang iya mga kaupod? Si Juan nagsulat: “Pahiran [ni Jehova] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.” (Bugna 21:4) Ang duta mangin paraiso!

Ang mensahe sang Biblia matapos sa tulun-an sang Bugna. Paagi sa Mesianikong Ginharian, pakabalaanon ang ngalan ni Jehova kag ibindikar ang iya pagkasoberano sing dayon!

Base sa tulun-an sang Bugna.