Mahal nga Bumalasa:

Ginabatyag mo bala nga suod ka sa Dios? Para sa madamo, daw imposible ini. Ang iban nahangawa nga basi indi sila pagsapakon; ang iban naman nagabatyag nga indi sila takus. Apang, mahigugmaon nga ginapalig-on kita sang Biblia: “Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo.” (Santiago 4:8) Ginapasalig pa gani niya ang iya mga sumilimba: “Ako, si Jehova nga imo Dios, nagauyat sang imo kamot nga tuo, ang Isa nga nagasiling sa imo, ‘Dili magkahadlok. Ako gid magatabang sa imo.’”—Isaias 41:13.

Paano naton matigayon ining suod nga kaangtanan sa Dios? Sa bisan anong pag-abyanay nga mahimo naton, ang higot sang pag-abyanay ginapasad sa pagkilala sa isa ka tawo, pagdayaw kag pagpabalor sa iya tumalagsahon nga mga kinaiya. Gani man, kinahanglan nga tun-an naton ang mga kinaiya kag mga dalanon sang Dios nga ginapahayag sa Biblia. Magasuod pa kita sa Dios kon binagbinagon naton kon paano ginpakita ni Jehova ang tagsa sang iya mga kinaiya, kon makita naton kon paano ini himpit nga ginpadayag ni Jesus, kag kon mahangpan naton kon paano man naton ini mapalambo. Makita naton nga si Jehova amo ang may kinamatarong kag himpit nga Soberano sang uniberso. Dugang pa, sia ang Amay nga ginakinahanglan naton tanan. Bangod gamhanan sia, matarong, maalam, kag mahigugmaon, wala gid niya ginabiyaan ang iya matutom nga mga anak.

Kabay nga ini nga libro makabulig sa imo nga magsuod pa kay Jehova nga Dios, sa amo ang higot sang inyo pag-abyanay indi gid mabugto, agod nga mahimo ka magkabuhi nga nagadayaw sa iya tubtob sa walay katubtuban.

Ang mga Manugbalhag