1, 2. Paano ginalaragway sang Biblia ang kahimtangan sang katawhan, kag ano ang lamang nga solusyon?

“ANG bug-os nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob.” (Roma 8:22) Sa sini nga mga pulong ginlaragway ni apostol Pablo ang aton makaluluoy nga kahimtangan. Gikan sa pagtamod sang tawo, daw wala na sing solusyon ang pag-antos, sala, kag kamatayon. Apang wala si Jehova sing tawhanon nga mga limitasyon. (Numeros 23:19) Ang Dios sang katarungan naghatag sa aton sing solusyon sa aton kalisdanan. Ginatawag ini nga gawad.

2 Ang gawad amo ang labing daku nga dulot ni Jehova sa katawhan. Bangod sini, posible nga mahilway kita sa sala kag kamatayon. (Efeso 1:7) Amo ini ang pundasyon sang paglaum sa kabuhi nga walay katapusan, sa langit man ukon sa isa ka paraiso nga duta. (Lucas 23:43; Juan 3:16; 1 Pedro 1:4) Apang ano gid ang gawad? Paano ini nagatudlo sa aton tuhoy sa superlatibo nga katarungan ni Jehova?

Kon Paano Nag-utwas ang Pagkinahanglan sa Gawad

3. (a) Ngaa nangin kinahanglanon ang gawad? (b) Ngaa indi mahimo nga pamag-anon na lamang sang Dios ang pamatbat nga kamatayon sa mga anak ni Adan?

3 Nangin kinahanglanon ang gawad bangod sang sala ni Adan. Sa paglalis sa Dios, ginpasubli ni Adan sa iya mga anak ang balatian, kasubo, kasakit, kag kamatayon. (Genesis 2:17; Roma 8:20) Indi mahimo nga magpasaylo ang Dios kag pamag-anon na lamang ang pamatbat nga kamatayon. Ang paghimo sini isa ka pagsikway sa iya mismo sugo: “Ang bayad nga ginabayad sa sala amo ang kamatayon.” (Roma 6:23) Kag kon ginbale wala ni Jehova ang iya kaugalingon nga mga talaksan sang katarungan, naglapnag kuntani ang kinagubot kag pagkamalinapason sa bug-os nga uniberso!

4, 5. (a) Paano ginpasipalahan ni Satanas ang Dios, kag ngaa obligado si Jehova nga sabton ining mga hangkat? (b) Ano ang panumbungon ni Satanas tuhoy sa matutom nga mga alagad ni Jehova?

 4 Subong sang nahangpan naton sa Kapitulo 12, ang pagrebelde sa Eden nagpautwas sing daku pa nga mga hulusayon. Ginmusingan ni Satanas ang maayo nga ngalan sang Dios. Daw subong bala nga ginsumbong niya si Jehova nga isa ka butigon kag mapintas nga diktador nga nagdingot sa iya mga tinuga sing kahilwayan. (Genesis 3:1-5) Sa daw pagbalabag sa katuyuan sang Dios nga pun-on ang duta sing matarong nga mga tawo, ginsumbong man ni Satanas nga napaslawan ang Dios. (Genesis 1:28; Isaias 55:10, 11) Kon ginpabay-an ni Jehova nga wala masabat ining mga hangkat, mahimo nga madamo sang iya intelihente nga mga tinuga ang madulaan sing pagsalig sa iya paggahom.

5 Ginpasipalahan man ni Satanas ang matutom nga mga alagad ni Jehova, sa pagsumbong nga nagaalagad sila sa Iya bangod lamang sang makagod nga mga motibo kag kon tilawan sila, wala sing sin-o man nga magpabilin nga matutom sa Dios. (Job 1:9-11) Mas labaw ang importansia sini nga mga hulusayon sangsa mabudlay nga kahimtangan sang katawhan. Nagakaigo lamang nga naobligar si Jehova nga sabton ang mapasipalahon nga mga panumbungon ni Satanas. Apang paano mahusay sang Dios ining mga hulusayon kag luwason man ang katawhan?

Gawad—Ang Katumbas

6. Ano ang pila ka ekspresyon nga gingamit sa Biblia sa paglaragway sa paagi sang Dios sa pagluwas sa katawhan?

6 Ang solusyon ni Jehova maluluy-on gid kag matarong—nga indi gid mahunahuna sang bisan sin-o nga tawo. Simple ini apang makadalayaw gid. Ginapatuhuyan ini subong pagbakal, pag-uliay, pagpakig-uli, paggawad, kag pagtumbas. (Salmo 49:8; Daniel 9:24; Galacia 3:13; Colosas 1:20; Hebreo 2:17) Apang ayhan ang nagakaigo gid nga ekspresyon nga nagalaragway sini amo ang gingamit ni Jesus mismo. Sia nagsiling: “Ang Anak sang tawo nagkari, indi agod alagdon, kundi agod mag-alagad, kag  ihatag ang iya kalag subong gawad [Griego, ly ʹtron] nga kabaylo sang madamo.”—Mateo 20:28.

7, 8. (a) Ano ang kahulugan sang termino nga “gawad” sa Kasulatan? (b) Sa anong paagi ang isa ka gawad nagadalahig sing pagkatimbang?

7 Ano ang gawad? Ang Griegong tinaga nga gingamit diri naghalin sa isa ka berbo nga nagakahulugan sing “buy-an, hilwayon.” Ini nga termino gingamit sa paglaragway sa kuwarta nga ginabayad kabaylo sang kahilwayan sang mga bilanggo sa inaway. Kon amo, ang gawad sarang mahatagan sing kahulugan subong isa ka butang nga ginabayad sa paggawad sa isa ka butang. Sa Hebreong Kasulatan, ang tinaga para sa “gawad” (koʹpher) naghalin sa isa ka berbo nga nagakahulugan sing “tabunan.” Halimbawa, ginsugo sang Dios si Noe nga iya “tabunan” (isa ka porma sang amo gihapon nga tinaga) ukon balawan, ang arka sing alkitran. (Genesis 6:14) Nagabulig ini sa aton sa paghangop nga ang paggawad nagakahulugan man sing pagtabon sa mga sala.—Salmo 65:3.

8 Sing talalupangdon, ang Theological Dictionary of the New Testament nagasiling nga ini nga tinaga (koʹpher) “pirme nagakahulugan sing katimbang,” ukon katumbas. Sa amo, ang tabon sang kaban sang katipan may korte nga pareho sa kaban mismo. Gani man, agod magawad, ukon matabunan, ang sala, dapat may bili nga ibayad nga nagatumbas sing bug-os, ukon nagatabon sing bug-os, sa halit nga gintuga sang sala. Sa amo, ang Kasuguan sang Dios sa Israel nagsiling: “Kalag sa kalag, mata sa mata, ngipon sa ngipon, kamot sa kamot, tiil sa tiil.”—Deuteronomio 19:21.

9. Ngaa naghalad ang matutom nga mga tawo sing mga sapat, kag paano gintamod ni Jehova ini nga mga halad?

9 Ang matutom nga mga tawo halin kay Abel naghalad sing mga sapat sa Dios. Sa paghimo sini, ginpasundayag nila nga nahibaluan nila ang ila pagkamakasasala kag ang pagkinahanglan nila sing gawad, kag ginpakita nila ang ila pagtuo sa ginsaad sang Dios nga kahilwayan paagi sa iya “binhi.” (Genesis 3:15; 4:1-4; Levitico 17:11; Hebreo 11:4) Ginkahamut-an ni Jehova ini nga  mga halad kag ginkilala ang maayo nga panindugan sining mga sumilimba. Walay sapayan sini, ang bisan ano pa nga paghalad sing sapat, isa lamang ka simbulo. Ang mga sapat indi gid makatabon sa sala sang tawo, kay kubos ini sa tawo. (Salmo 8:4-8) Busa, ang Biblia nagasiling: “Ang dugo sang toro nga mga baka kag sang mga kanding indi makakuha sang mga sala.” (Hebreo 10:1-4) Ini nga mga halad laragway lamang, ukon simbulo, sang matuod nga halad nga gawad nga magaabot.

‘Isa ka Nagatumbas nga Gawad’

10. (a) Sin-o ang dapat matumbasan sang manuggawad, kag ngaa? (b) Ngaa isa lamang ka tawhanon nga halad ang kinahanglanon?

10 “Kay Adan ang tanan nagakalamatay,” siling ni apostol Pablo. (1 Corinto 15:22) Kon amo, dapat nga ang gawad magdalahig sang kamatayon sang eksakto nga kapareho ni Adan—isa ka himpit nga tawo. (Roma 5:14) Wala na sing iban pa nga tinuga ang makabalanse sa timbangan sang katarungan. Isa lamang ka himpit nga tawo, isa nga wala sa idalom sang pamatbat sang Adamiko nga kamatayon, ang makahatag sing “katumbas nga gawad”—isa nga katumbas gid ni Adan. (1 Timoteo 2:6) Indi kinahanglan nga ihalad ang di-maisip nga minilyon ka indibiduwal nga mga tawo agod magtumbas sa tagsa ka kaliwat ni Adan. Si apostol Pablo nagpaathag: “Paagi sa isa ka tawo [si Adan] nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala.” (Roma 5:12) Kag “sanglit ang kamatayon paagi sa isa ka tawo,” nag-aman ang Dios sing gawad para sa katawhan “paagi man sa isa ka tawo.” (1 Corinto 15:21) Paano?

“Isa ka nagatumbas nga gawad para sa tanan”

11. (a) Paano ang manuggawad ‘makatilaw sing kamatayon para sa tagsa ka tawo’? (b) Ngaa indi makabenepisyo si Adan kag si Eva gikan sa gawad? (Tan-awa ang footnote.)

11 Naghimo si Jehova sing kahimusan nga ang isa ka himpit nga tawo kinabubut-on nga maghalad sang iya kabuhi. Suno sa Roma 6:23, “ang bayad nga ginabayad sa sala amo ang kamatayon.” Sa paghalad sang iya kabuhi, ang manuggawad ‘makatilaw sing kamatayon para sa tagsa ka tawo.’ Kon sa aton pa, sia ang magabayad sa sala ni Adan. (Hebreo 2:9; 2 Corinto 5:21; 1 Pedro 2:24) Daku ang mangin epekto sini suno sa kasuguan. Paagi sa pagpanas sa pamatbat nga kamatayon sa matinumanon nga mga  anak ni Adan, dulaon sang gawad ang ginatunaan mismo sang malaglagon nga gahom sang sala. *Roma 5:16.

12. Iilustrar kon paano ang pagbayad sa isa ka utang makahatag sing benepisyo sa madamo nga tawo.

12 Sa pag-ilustrar: Handurawa nga nagapuyo ikaw sa isa ka banwa diin kalabanan sang mga pumuluyo nagaobra sa isa ka daku nga pabrika. Ikaw kag ang imo mga kaingod may daku nga sweldo kag masulhay nga pangabuhi. Amo sini, tubtob sang adlaw nga nagsira ang pabrika. Ang rason? Nagdinaya ang manedyer sang pabrika, sa amo naputo ang negosyo. Bangod hinali lamang nga nadulaan sing trabaho, ikaw kag ang imo mga kaingod indi na makabayad sang mga balayran. Ang mga tiayon, mga anak, kag ang mga nagpautang nag-antos bangod sang pagdinaya sang isa ka tawo. May solusyon bala sa sini? Huo! Namat-od ang isa ka mabinuligon nga manggaranon nga magpasilabot. Nahibaluan niya ang balor sang negosyo sa pabrika. Naluoy man sia sa madamo nga empleyado sini kag sa ila mga pamilya. Gani naghimo sia sing kahimusan nga bayaran ang utang sang kompanya kag buksan liwat ang pabrika. Ang pagbayad sini nga utang nagdala sing kaumpawan sa madamo nga empleyado kag sa ila mga pamilya kag sa mga nagpautang. Sing kaanggid, ang pagpanas sa utang ni Adan nagahatag sing benepisyo sa di-maisip nga minilyon.

Sin-o ang Nag-aman sing Gawad?

13, 14. (a) Paano gin-aman ni Jehova ang gawad para sa katawhan? (b) Kay sin-o ginbayad ang gawad, kag ngaa kinahanglanon ini nga pagbayad?

13 Si Jehova lamang ang makaaman sing “Kordero . . . nga nagakuha sang sala sang kalibutan.” (Juan 1:29) Apang indi kon sin-o lang nga anghel ang ginpadala sang Dios sa pagluwas sa katawhan. Sa baylo, ginpadala niya ang Isa nga makahatag sing hingapusan kag indi masuay nga sabat sa panumbungon ni  Satanas batok sa mga alagad ni Jehova. Huo, ginhimo ni Jehova ang pinakadaku nga sakripisyo nga ipadala ang iya bugtong nga Anak, “ang labi gid nga ginakahamut-an niya.” (Hulubaton 8:30) Sing kinabubut-on, “ginhuklas” sang Anak sang Dios ang iya pagkalangitnon. (Filipos 2:7) Makatalanhaga nga ginliton ni Jehova ang kabuhi kag personalidad sang iya panganay nga langitnon nga Anak sa taguangkan sang isa ka Judiyong ulay nga si Maria. (Lucas 1:27, 35) Bilang isa ka tawo, pagatawgon sia nga Jesus. Apang makatarunganon nga sarang sia matawag nga ikaduha nga Adan, kay katumbas gid sia ni Adan. (1 Corinto 15:45, 47) Sa amo, sarang mahalad ni Jesus ang iya kaugalingon subong isa ka gawad para sa makasasala nga katawhan.

14 Kay sin-o ibayad ini nga gawad? Ang Salmo 49:7 espesipiko nga nagasiling nga ang gawad ibayad “sa Dios.” Apang indi bala nga si Jehova man ang naghimo sang kahimusan para sa gawad? Huo, apang wala sini ginapaubos ang gawad sa isa ka walay katuyuan kag pakulahaw lamang nga pagbayranay—kaangay sang pagkuot sing kuwarta gikan sa isa ka bulsa kag pagsulod sini sa pihak naman nga bulsa. Dapat mahangpan nga ang gawad, indi isa ka pagbayranay sing materyal nga butang, kundi isa ka legal nga transaksion. Paagi sa pag-aman sing bayad para sa gawad, bisan pa tuman ka daku ang bili sa iya kaugalingon, ginpamatud-an ni Jehova ang iya indi mationg nga pagsakdag sa iya mismo himpit nga katarungan.—Genesis 22:7, 8, 11-13; Hebreo 11:17; Santiago 1:17.

15. Ngaa kinahanglan nga mag-antos kag mapatay si Jesus?

15 Sang tigpamulak sang 33 C.E., kinabubut-on nga ginbaton ni Jesucristo ang isa ka mabudlay nga pagtilaw nga nagdul-ong sa pagbayad sing gawad. Gintugutan niya ang iya kaugalingon nga dakpon sa sayop nga mga panumbungon, hukman nga nakasala, kag ilansang sa isa ka usok sang kamatayon. Kinahanglanon gid bala nga mag-antos si Jesus sing tuman? Huo, bangod dapat mahusay ang hulusayon tuhoy sa integridad sang mga alagad sang Dios. Talalupangdon nga wala magtugot ang Dios nga mapatay ni Herodes ang lapsag nga si Jesus. (Mateo 2:13-18) Apang sang naghamtong na si Jesus, ginbatas niya ang bug-os nga puwersa  sang mga pag-atake ni Satanas nga may bug-os nga paghangop sa mga hulusayon. * Paagi sa pagpabilin nga “mainunungon, wala sing sala, wala sing dagta, napain gikan sa mga makasasala” walay sapayan sang malain gid nga ginhimo sa iya, maathag nga ginpamatud-an ni Jesus nga si Jehova may mga alagad nga nagapabilin nga matutom sa idalom sang pagtilaw. (Hebreo 7:26) Gani, indi katingalahan, nga antes sia mapatay, madaugon nga nagsinggit si Jesus: “Natuman na!”—Juan 19:30.

Pagtapos sang Iya Hilikuton sa Paggawad

16, 17. (a) Paano ginpadayon ni Jesus ang iya hilikuton sa paggawad? (b) Ngaa kinahanglan nga magpakita si Jesus sa “atubangan sang persona sang Dios para sa aton”?

16 Dapat pa tapuson ni Jesus ang iya hilikuton sa paggawad. Sa ikatlo nga adlaw sa tapos mapatay si Jesus, ginbanhaw sia ni Jehova gikan sa minatay. (Binuhatan 3:15; 10:40) Paagi sa sining importante gid nga buhat, wala lamang ginpadyaan ni Jehova ang iya Anak bangod sang iya matutom nga pag-alagad kundi ginhatagan man sia sing kahigayunan nga tapuson ang iya hilikuton sa paggawad subong Mataas nga Saserdote sang Dios. (Roma 1:4; 1 Corinto 15:3-8) Si apostol Pablo nagpaathag: “Sang si Cristo nag-abot subong isa ka mataas nga saserdote . . . , nagsulod sia, indi, indi nga dala ang dugo sang mga kanding kag sang mga tinday sang baka, kundi nga dala ang iya mismo dugo, sing makaisa gid lang sa duog nga balaan kag nakatigayon sing walay katapusan nga pagtubos para sa aton. Kay si Cristo nagsulod, indi sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot, nga isa ka kopya sang katunayan, kundi sa langit mismo, agod magpakita karon sa atubangan sang persona sang Dios para sa aton.”—Hebreo 9:11,12, 24.

 17 Indi madala ni Cristo ang iya literal nga dugo sa langit. (1 Corinto 15:50) Sa baylo, gindala niya ang ginsimbulo sadto nga dugo: ang makatarunganon nga balor sang iya ginhalad nga himpit nga tawhanon nga kabuhi. Nian, sa atubangan sang persona sang Dios, pormal nga ginpresentar niya ang balor sadto nga kabuhi subong isa ka gawad kabaylo sang makasasala nga katawhan. Ginbaton bala ni Jehova yadto nga halad? Huo, kag nangin dayag ini sang Pentecostes 33 C.E., sang ginbubo ang balaan nga espiritu sa mga 120 ka disipulo sa Jerusalem. (Binuhatan 2:1-4) Bisan pa makakulunyag yadto nga hitabo, nagasugod pa lang sadto ang gawad sa paghatag sing dalayawon nga mga benepisyo.

Mga Benepisyo sang Gawad

18, 19. (a) Ano ang duha ka grupo sang mga indibiduwal nga nagabenepisyo gikan sa pagpasag-uli liwat nga nangin posible bangod sang dugo ni Cristo? (b) Para sa mga katapo sang “dakung kadam-an,” ano ang pila sang mga benepisyo sang gawad sa karon kag sa palaabuton?

18 Sa iya sulat sa mga taga-Colosas, ginpaathag ni Pablo nga nakita sang Dios nga maayo nga paagi kay Cristo ipasag-uli liwat sa iya Kaugalingon ang tanan nga iban pa nga mga butang sa paghimo sing paghidait paagi sa dugo nga ginpatulo ni Jesus sa usok sang pag-antos. Ginpaathag man ni Pablo nga ini nga pagpasag-uli liwat nagadalahig sang duha ka magkatuhay nga grupo sang mga indibiduwal, nga amo, “ang mga butang sa langit” kag “ang mga butang sa duta.” (Colosas 1:19, 20; Efeso 1:10) Ang una nga grupo ginatapuan sang 144,000 ka Cristiano nga ginhatagan sing paglaum nga mag-alagad subong langitnon nga mga saserdote kag maggahom subong mga hari sa ibabaw sang duta kaupod ni Cristo Jesus. (Bugna 5:9, 10; 7:4; 14:1-3) Paagi sa ila, ang mga benepisyo sang gawad amat-amat nga iaplikar sa matinumanon nga katawhan sa sulod sang isa ka libo ka tuig.—1 Corinto 15:24-26; Bugna 20:6; 21:3, 4.

19 “Ang mga butang sa duta” amo ang mga indibiduwal nga nagapaabot nga makaagom sing himpit nga kabuhi sa Paraiso sa duta. Ginalaragway sila sang Bugna 7:9-17 nga “isa ka dakung kadam-an” nga makalampuwas sa nagapakari nga “dakung kapipit-an.” Apang indi na kinahanglan nga maghulat pa sila sa sina nga tion agod maagom ang mga benepisyo sang gawad. “Ginlabhan  [na] nila ang ila mga panapton nga malaba kag ginpaputi ini sa dugo sang Kordero.” Bangod nagapakita sila sing pagtuo sa gawad, nagabaton na sila bisan karon sing espirituwal nga mga benepisyo gikan sa sinang mahigugmaon nga aman. Ginpahayag sila nga matarong subong mga abyan sang Dios! (Santiago 2:23) Subong resulta sang halad ni Jesus, ‘makapalapit sila nga may kahilwayan sa paghambal sa trono sang di-bagay nga kaayo.’ (Hebreo 4:14-16) Kon makasala sila, nagabaton sila sing matuod nga kapatawaran. (Efeso 1:7) Walay sapayan sang pagkadihimpit, matinlo ang ila konsiensia. (Hebreo 9:9; 10:22; 1 Pedro 3:21) Sa amo, ang pagpasag-uli sa Dios, indi isa ka ginalauman pa nga butang, kundi nagakatabo na karon! (2 Corinto 5:19, 20) Sa sulod sang Milenyo, amat-amat sila nga “hilwayon gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton” kag sa ulihi “magaagom sing mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.”—Roma 8:21.

20. Paano ang pagpamalandong sa gawad nagaapektar sa imo mismo?

20 “Salamat sa Dios paagi kay Jesucristo” bangod sa gawad! (Roma 7:25) Simple lamang ini nga prinsipio, apang may madalom nga kahulugan nga nagapabatyag sa aton sing daku nga kapunaw. (Roma 11:33) Paagi sa aton mapinasalamaton nga pagpamalandong sa sini, ginatandog sang gawad ang aton tagipusuon, sa amo labi pa kita nga nagasuod sa Dios sang katarungan. Kaangay sang salmista, may rason gid kita nga dayawon si Jehova subong “mahigugmaon sa pagkamatarong kag katarungan.”—Salmo 33:5.

^ par. 11 Si Adan kag si Eva indi makabenepisyo gikan sa gawad. Ginsambit sang Mosaikong Kasuguan ini nga prinsipio tuhoy sa isa ka hungod nga nakapatay: “Indi kamo magbaton sing gawad para sa kalag sang isa nga nakapatay nga takus mapatay.” (Numeros 35:31) Maathag nga si Adan kag si Eva takus mapatay bangod kinabubut-on kag hungod nga ginlalis nila ang Dios. Paagi sa sini, ginsikway nila ang ila paglaum sa kabuhi nga walay katapusan.

^ par. 15 Agod matimbangan ang sala ni Adan, kinahanglan nga mapatay si Jesus, indi subong isa ka himpit nga bata, kundi subong isa ka himpit nga tawo. Dumduma, si Adan hungod nga nagpakasala, nga nakahibalo sing bug-os sang pagkaserioso sang iya ginbuhat kag sang mga resulta sini. Gani agod mangin “ang katapusan nga Adan” kag matabunan ina nga sala, dapat si Jesus maghimo sing nabinagbinag kag pasad sa ihibalo nga desisyon nga huptan ang iya integridad kay Jehova. (1 Corinto 15:45, 47) Sa amo, ang bug-os nga matutom nga dalanon ni Jesus sa kabuhi—lakip ang iya mahalaron nga kamatayon—nangin “isa ka buhat sang pagkamatarong.”—Roma 5:18, 19.