1-3. Ano ang resulta kon ginailog naton ang huwaran ni Jehova sa pagpakita sing gugma?

“MAY kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.” (Binuhatan 20:35) Ginapadaku sining mga pulong ni Jesus ining importante nga kamatuoran: Makapaladya ang di-makagod nga gugma. Bisan pa may daku gid nga kalipay sa pagbaton sing gugma, may kapin nga kalipay sa paghatag, ukon pagpakita, sing gugma sa iban.

2 Wala sing nakahibalo sini labaw sa aton langitnon nga Amay. Subong sang natun-an naton sa nagligad nga mga kapitulo sini nga seksion, si Jehova amo ang supremo nga huwaran sang gugma. Wala sing bisan sin-o nga nakapakita sing gugma sa daku pa nga mga paagi ukon sa malawig pa nga hut-ong sang tion sangsa iya. Katingalahan bala, nian, nga si Jehova ginatawag nga “malipayon nga Dios”?—1 Timoteo 1:11.

3 Luyag sang aton mahigugmaon nga Dios nga ilugon naton sia, ilabi na sa pagpakita sing gugma. Ang Efeso 5:1, 2 nagasiling sa aton: “Mangin mga manug-ilog kamo sang Dios, subong nga mga anak nga hinigugma, kag padayon kamo nga maglakat sa gugma.” Kon ginailog naton ang huwaran ni Jehova sa pagpakita sing gugma, makaeksperiensia kita sing daku pa nga kalipay sa paghatag. Nalipay man kita sa paghibalo nga nahamuot si Jehova sa aton, kay ang iya Pulong nagapalig-on sa aton nga ‘higugmaon ang isa kag isa.’ (Roma 13:8) Apang may iban pa nga mga rason kon ngaa dapat kita ‘magpadayon sa paglakat sa gugma.’

Kon Ngaa Importante ang Gugma

4, 5. Ngaa importante nga magpakita kita sing nagasakripisyo nga gugma sa mga masigkatumuluo?

4 Ngaa importante nga higugmaon naton ang aton mga masigkatumuluo? Sa simple nga hambal, ang gugma amo ang kahulugan sang matuod nga Cristianismo. Kon wala kita sing gugma indi kita mahimo mangin suod sa aton mga masigka-Cristiano, kag mas  importante pa, wala kita sing kabilinggan sa panulok ni Jehova. Binagbinaga kon paano ginapadaku sang Pulong sang Dios ining mga kamatuoran.

5 Sang hingapusan nga gab-i sang iya kabuhi sa duta, si Jesus nagsiling sa iya mga sumulunod: “Nagahatag ako sa inyo sing isa ka bag-o nga sugo, nga higugmaon ninyo ang isa kag isa; subong nga ako naghigugma sa inyo, nga higugmaon man ninyo ang isa kag isa. Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon maghigugmaanay kamo.” (Juan 13:34, 35) “Subong nga ako naghigugma sa inyo”—huo, ginasugo kita nga ilugon ang gugma nga ginpakita ni Jesus. Sa Kapitulo 29, natalupangdan naton nga si Jesus nagpahamtang sing maayo gid nga huwaran sa pagpakita sing nagasakripisyo nga gugma, nga ginauna ang mga kinahanglanon kag mga intereses sang iban sangsa kaugalingon. Dapat man kita magpakita sing di-makagod nga gugma, kag dapat ini mamutikan bisan sang mga tagaguwa. Sa pagkamatuod, ang nagasakripisyo nga gugma sa aton kauturan amo ang tanda nga nagapakilala sa aton subong matuod nga mga sumulunod ni Cristo.

6, 7. (a) Paano naton nahibaluan nga ginapabaloran gid sang Pulong ni Jehova ang pagpakita sing gugma? (b) Ano nga aspekto sang gugma ang ginapadaku sang mga pulong ni Pablo nga narekord sa 1 Corinto 13:4-8?

6 Ano kon wala kita sing gugma? ‘Kon wala ako sing gugma,’ siling ni apostol Pablo, “subong ako sang nagatunog nga saway ukon nagasantikanay nga apiping.” (1 Corinto 13:1) Ang nagasantikanay nga apiping magahod. Kamusta naman ang nagatunog nga saway? Ang iban nga mga bersion nagasiling “magahod nga agong” ukon “nagalanog nga agong.” Nagakaigo gid ini nga mga ilustrasyon! Ang tawo nga wala sing gugma daw subong sang isa ka instrumento sa musika nga matunog kag magalong kag makaulugot pamatian. Paano ang subong sini nga tawo mangin suod sa iban? Si Pablo nagsiling man: “Kon may bug-os ako nga pagtuo agod halinon ang mga bukid, apang wala ako sing gugma, wala ako sing kapuslanan.” (1 Corinto 13:2) Handurawa lamang, ang tawo nga wala sing gugma “isa ka walay pulos nga tawo,” bisan ano man ang nahimuan niya! (The Amplified Bible) Indi bala maathag nga ginapabaloran gid sang Pulong ni Jehova ang pagpakita sing gugma?

7 Apang, paano naton mapakita ini nga kinaiya sa aton pagpakig-angot sa iban? Sa pagsabat sini, usisaon naton ang mga pulong  ni Pablo nga masapwan sa 1 Corinto 13:4-8. Indi ang gugma sang Dios sa aton ukon ang aton gugma sa Dios ang ginapadaku sa sining mga bersikulo. Sa baylo, gintuon ni Pablo ang igtalupangod kon paano kita dapat magpakita sing gugma sa isa kag isa. Ginlaragway niya kon ano ang gugma kag kon indi ano ang gugma.

Kon Ano ang Gugma

8. Paano ang pagkamapinasensiahon makabulig sa aton pagpakig-angot sa iban?

8 “Ang gugma mapinasensiahon.” Ang pagkamapinasensiahon nagakahulugan sing pagpakita sing pailob sa iban. (Colosas 3:13) Indi bala kinahanglan naton ini nga pagpailob? Bangod di-himpit kita nga mga tinuga nga nagaalagad sing suod sa isa kag isa, realistiko lamang nga paabuton naton nga kon kaisa mahimo kita maugot sa aton Cristianong mga utod ukon sila man sa aton. Apang mabuligan kita sang pagpailob kag pagpaumod nga batason ang makasalaklaw kag makaulugot nga mga butang nga ginahimo sang iban—nga wala ginatublag ang paghidait sang kongregasyon.

9. Sa anong mga paagi mapakita naton ang kaayo sa iban?

 9 “Ang gugma . . . mainayuhon.” Ang pagkamainayuhon ginapakita paagi sa mabinuligon nga mga buhat kag may patugsiling nga mga pulong. Ang gugma nagapahulag sa aton sa pagpangita sing mga paagi agod mapakita ang pagkamainayuhon, ilabi na sa mga tawo nga nagakinahanglan sini. Halimbawa, ang isa ka may edad na nga masigkatumuluo mahimo nga nagapangasubo kag luyag niya nga duawon sia agod mapalig-on. Ang isa ka nagasolo nga iloy ukon ang isa ka utod nga babayi nga nagaisahanon nga Saksi sa ila pamilya mahimo nga nagakinahanglan sing bulig. Ang isa nga nagamasakit ukon may problema mahimo nga nagakinahanglan nga makabati sing mainayuhon nga mga pulong gikan sa isa ka mainunungon nga abyan. (Hulubaton 12:25; 17:17) Kon mag-una kita sa pagpakita sing kaayo sa sining mga paagi, ginapakita naton nga tunay ang aton gugma.—2 Corinto 8:8.

10. Paano ang gugma nagabulig sa aton nga sakdagon kag isugid ang kamatuoran, bisan pa indi mahapos nga himuon ini?

10 “Ang gugma . . . nagakalipay sa kamatuoran.” Ang isa pa ka bersion nagasiling: “Ang gugma . . . malipayon nga nagadampig sa kamatuoran.” Ang gugma nagapahulag sa aton nga sakdagon ang kamatuoran kag ‘magpamulong sing kamatuoran sa isa kag isa.’ (Zacarias 8:16) Kon, halimbawa, ang isa ka hinigugma nakahimo sing mabug-at nga sala, ang gugma kay Jehova—kag sa nakasala—magabulig sa aton nga sakdagon ang mga talaksan sang Dios sa baylo nga hipsan, apinan, ukon magbinutig pa gani tuhoy sa nahimo nga sala. Matuod, mahimo nga masakit batunon ang matuod nga natabo. Apang kon interesado kita sa kaayuhan sang aton hinigugma, luyag naton nga batunon niya ang mahigugmaon nga pagdisiplina sang Dios. (Hulubaton 3:11, 12) Subong mahigugmaon nga mga Cristiano, luyag man naton “maggawi sing bunayag sa tanan nga butang.”—Hebreo 13:18.

11. Bangod ‘ginaantos sang gugma ang tanan nga butang,’ ano ang dapat naton tinguhaan kon tuhoy sa mga kakulangan sang mga masigkatumuluo?

11 ‘Ang gugma nagaantos sang tanan nga butang.’ Ini nga ekspresyon literal nga nagakahulugan nga “ginatabunan sini ang tanan nga butang.” (Kingdom Interlinear) Ang 1 Pedro 4:8 nagasiling: “Ang gugma nagatabon sang kadam-an nga mga sala.” Huo, indi luyag sang isa ka Cristiano nga ginapahulag sang gugma nga  ibuyagyag ang tanan nga di-kahimpitan kag kakulangan sang iya Cristianong kauturan. Sa madamo nga kaso, ang mga sala kag mga sayop sang mga masigkatumuluo diutay lamang kag sarang matabunan sang gugma.—Hulubaton 10:12; 17:9.

Ang gugma nagapahulag sa aton nga magsalig sa aton kauturan

12. Paano ginpakita ni apostol Pablo nga ginpatihan niya ang maayo gid tuhoy kay Filemon, kag ano ang matun-an naton gikan sa halimbawa ni Pablo?

12 ‘Ang gugma nagapati sa tanan nga butang.’ Ang badbad ni Moffatt nagasiling nga ang gugma “nalangkag pirme nga patihan kon ano ang maayo gid.” Indi kita suspetsuso sa aton mga masigkatumuluo, nga ginaduhaduhaan ang tanan nila nga motibo. Ang gugma nagabulig sa aton nga “patihan kon ano ang maayo gid” tuhoy sa aton kauturan kag saligan sila. * Talupangda ang isa ka halimbawa sa sulat ni Pablo kay Filemon. Nagsulat si Pablo agod palig-unon si Filemon nga batunon liwat ang naglayas nga ulipon nga si Onesimo, nga nangin isa ka Cristiano. Sa baylo nga piliton si Filemon, nakitluoy si Pablo pasad sa gugma. Nagpabutyag sia sing pagsalig nga husto ang himuon ni Filemon, sa pagsiling: “Nagasalig sa imo pagsunod, nagasulat ako sa imo, kay nakahibalo ako nga himuon mo pa gani ang labi pa sa ginasiling ko.” (Bersikulo 21) Kon bangod sang gugma nagapabutyag kita sing subong sini nga sahi sang pagsalig sa aton kauturan, nagabulig kita nga himuon nila ang ila labi nga masarangan.

13. Paano naton mapakita nga ginalauman naton ang labing maayo para sa aton kauturan?

13 ‘Ang gugma nagalaum sa tanan nga butang.’ Subong nga masinaligon ang gugma, malaumon man ini. Bangod ginapahulag kita sang gugma, ginalauman naton ang labing maayo para sa aton kauturan. Halimbawa, kon ang isa ka utod “makahimo sing sayop nga tikang antes niya matalupangdan ini,” nagalaum kita nga batunon niya ang mahigugmaon nga mga panikasog nga tadlungon sia. (Galacia 6:1) Nagalaum man kita nga makapasag-uli ang mga maluya sa pagtuo. Mapailubon kita sa sini nga mga utod kag ginatinguhaan naton nga magbakod ang ila pagtuo. (Roma 15:1; 1 Tesalonica 5:14) Bisan pa nagsipak ang isa nga hinigugma, wala naton  ginadula ang paglaum nga sa pila ka adlaw makamaradmad sia kag magbalik kay Jehova, kaangay sang buhaha nga anak sa ilustrasyon ni Jesus.—Lucas 15:17, 18.

14. Sa anong mga paagi mahimo matilawan ang aton pagbatas sa sulod sang kongregasyon, kag paano ang gugma magabulig sa aton sa pag-atubang sini?

14 ‘Ang gugma nagabatas sang tanan nga butang.’ Ang pagbatas nagabulig sa aton agod makatindog kita sing malig-on walay sapayan sang mga kapaslawan ukon mga kabudlayan. Ang mga pagtilaw sa pagbatas wala lamang nagagikan sa guwa sang kongregasyon. Kon kaisa, mahimo nga matilawan kita sa sulod sang kongregasyon. Bangod sang pagkadihimpit, mahimo nga mapaslawan kita kon kaisa sa aton mga utod. Mahimo nga masaklaw kita sang walay pasunaid nga mga komento. (Hulubaton 12:18) Ayhan indi kita komporme sa paghusay sang kongregasyon sa isa ka butang. Mahimo nga naugot kita sa batasan sang isa ka talahuron nga utod nga lalaki, kag nagapalibog kita, ‘Paano ina mahimo sang isa ka Cristiano?’ Kon ginaatubang sini nga mga kahimtangan, magapalayo bala kita sa kongregasyon kag mag-untat sa pag-alagad kay Jehova? Indi kon may gugma kita! Huo, ang gugma nagapugong sa aton nga indi mabulag sang mga kapaslawan sang isa ka utod amo nga daw wala na kita sing makita nga maayo sa iya ukon sa kongregasyon sa kabilugan. Ang gugma nagabulig sa aton nga magpabilin nga matutom sa Dios kag mangin masinakdagon sa kongregasyon bisan ano pa ang ihambal ukon himuon sang isa ka di-himpit nga tawo.—Salmo 119:165.

Kon Indi Ano ang Gugma

15. Ano ang di-nagakaigo nga kaimon, kag paano ang gugma nagabulig sa aton agod malikawan ining malaglagon nga emosyon?

15 “Ang gugma indi maimon.” Bangod sang di-nagakaigo nga kaimon, mahimo nga mahisa kita sa iban—sa ila mga pagkabutang, mga pagpakamaayo, ukon mga ikasarang. Ini nga kaimon isa ka makagod, malaglagon nga emosyon nga, kon indi mapunggan, makaguba sang paghidait sang kongregasyon. Ano ang magabulig sa aton agod pamatukan ang ‘huyog sa pagkahisa’? (Santiago 4:5) Ang sabat amo ang gugma. Ining hamili nga kinaiya makabulig sa aton nga magkalipay sa mga utod nga daw may pila ka bentaha sa kabuhi sangsa aton. (Roma 12:15) Ang gugma nagabulig sa  aton nga indi pagtamdon subong insulto personal kon ang isa ka utod dayawon bangod sang pila ka tumalagsahon nga ikasarang ukon talalupangdon nga hinimuan.

16. Kon matuod gid nga ginahigugma naton ang aton kauturan, ngaa dapat naton likawan ang pagpahambog tuhoy sa aton ginahimo sa pag-alagad kay Jehova?

16 ‘Ang gugma wala nagapahambog, wala nagapahabok.’ Ang gugma nagapugong sa aton nga indi ipadayawdayaw ang aton mga kinaadman ukon mga hinimuan. Kon matuod gid nga ginahigugma naton ang aton kauturan, paano naton mahimo nga ipahambog pirme ang aton kadalag-an sa ministeryo ukon ang aton mga pribilehiyo sa kongregasyon? Ini nga pagpahambog mahimo nga magpaluya lamang sa buot sang iban, kay mahimo batyagon nila nga kubos sila. Ang gugma wala nagatugot sa aton nga ipahambog ang aton mga pribilehiyo sa pag-alagad sa Dios. (1 Corinto 3:5-9) Dugang pa, ang gugma “wala nagapahabok,” ukon suno sa The New Testament in Modern English, indi ini “maluyagon magpadaku sang iya importansia.” Ang gugma nagapugong sa aton nga likawan ang pagkamatinaastaason.—Roma 12:3.

17. Ang gugma nagapahulag sa aton nga magpakita sing ano nga konsiderasyon sa iban, kag gani ano nga sahi sang paggawi ang malikawan naton?

17 “Ang gugma . . . wala nagagawi sing di-nagakaigo.” Ang tawo nga nagagawi sing di-nagakaigo daw wala sing batasan. Ini nga paggawi indi mahigugmaon, kay wala ini nagapasunaid sa balatyagon kag kaayuhan sang iban. Sa kabaliskaran, ang gugma mainayuhon nga nagapahulag sa aton sa pagpakita sing konsiderasyon sa iban. Ang gugma nagapalambo sing maayong pamatasan, sing paggawi nga nahamut-an sang Dios, kag sing pagtahod sa aton mga masigkatumuluo. Sa amo, bangod sang gugma, indi kita maghimo sing “makahuluya nga paggawi”—sa pagkamatuod, sing bisan anong pamatasan nga magapakibot ukon magasaklaw sa aton Cristianong mga kauturan.—Efeso 5:3, 4.

18. Ngaa ang mahigugmaon nga tawo wala nagapamilit nga himuon ang tanan nga butang suno sa iya paagi?

18 “Ang gugma . . . indi maiyaiyahon.” Ang Revised Standard Version nagasiling diri: “Ang gugma wala nagapamilit sang iya kaugalingon nga paagi.” Ang tawo nga mahigugmaon wala nagapamilit nga himuon ang tanan suno sa iya paagi, nga daw subong bala ang  iya mga opinyon husto pirme. Wala niya ginamaniobra ang iban, nga ginagamit ang iya ikasarang sa paghaylo agod piliton ang may tuhay nga pagtamod. Ini nga pagkabatinggilan nagapadayag sing pagkamatinaastaason, kag ang Biblia nagasiling: “Ang bugal nagauna sa kalaglagan.” (Hulubaton 16:18) Kon ginahigugma gid naton ang aton kauturan, tahuron naton ang ila mga pagtamod, kag kon mahimo, magpaumod kita. Ang mapinaumuron nga espiritu nagahisanto sa ginsiling ni Pablo: “Padayon nga pangitaon sang kada isa, indi ang kaugalingon nga kaayuhan, kundi ang iya sang iban nga tawo.”—1 Corinto 10:24.

19. Paano ang gugma nagabulig sa aton kon ano ang dapat himuon kon masaklaw kita sang iban?

19 “Ang gugma . . . indi maakigon. Wala ini nagaisip sang kahalitan.” Ang gugma indi madali maakig sa ginasiling ukon ginahimo sang iban. Matuod, natural lamang nga maakig kita kon masaklaw kita sang iban. Apang bisan pa may rason kita nga mangakig, ang gugma wala nagatugot sa aton nga magpabilin nga akig. (Efeso 4:26, 27) Indi naton pag-isipon ang masakit nga mga pulong ukon mga buhat, nga subong bala ginalista ini agod nga indi naton malipatan. Sa baylo, ang gugma nagapahulag sa aton nga ilugon ang aton mahigugmaon nga Dios. Subong sang natun-an naton sa Kapitulo 26, si Jehova nagapatawad kon may yara makatarunganon nga rason sa paghimo sini. Kon magpatawad sia, ginakalimtan niya ini, buot silingon, wala niya ginagamit ining mga sala batok sa aton sa palaabuton nga tion. Indi bala nagapasalamat kita nga wala ginaisip ni Jehova ang kahalitan?

20. Ano ang dapat naton himuon kon ang isa ka masigkatumuluo nasiod sang sala kag napahamak subong resulta?

20 ‘Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan.’ Ang The New English Bible nagasiling diri: ‘Ang gugma wala nagakalipay sa mga sala sang iban nga mga tawo.’ Ang badbad ni Moffatt nagasiling: “Ang gugma wala gid nagakalipay kon magsayop ang iban.” Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan, gani wala naton ginapakadiutay ang kabug-aton sang bisan ano nga sahi sang imoralidad. Ano ang ginahimo naton kon ang isa ka masigkatumuluo nasiod sang sala kag napahamak subong resulta? Ang gugma indi magatugot sa aton nga magkalipay, nga subong bala magasiling kita ‘Maayo! Mirisi gid niya!’ (Hulubaton 17:5) Apang, nagakalipay kita kon ang isa ka  utod nga nakasala maghimo sing positibo nga mga tikang agod makapanumbalik gikan sa iya espirituwal nga pagkapukan.

“Labaw Gid nga Paagi”

21-23. (a) Ano ang buot silingon ni Pablo sang magsiling sia nga “ang gugma wala gid nagakapaslawi”? (b) Ano ang binagbinagon sa hingapusan nga kapitulo?

21 “Ang gugma wala gid nagakapaslawi.” Ano ang buot silingon ni Pablo sa sining mga pulong? Subong makita sa konteksto, ginapaathag niya ang mga dulot sang espiritu sa tunga sang unang mga Cristiano. Yadtong mga dulot nangin mga palatandaan nga ang pabor sang Dios yara sa bag-o matukod sadto nga kongregasyon. Apang indi tanan nga Cristiano sadto nagpang-ayo, nagpanagna, ukon naghambal sing iban nga mga hambal. Walay sapayan, indi yadto importante; kay madula man sa ulihi ang milagruso nga mga dulot. Apang, may isa ka butang nga magapabilin, butang nga  mapalambo sang tagsa ka Cristiano. Mas talalupangdon ini, kag nagapadayon, sangsa bisan anong milagruso nga dulot. Sa katunayan, ginatawag ini ni Pablo nga “labaw gid nga paagi.” (1 Corinto 12:31) Ano ining “labaw gid nga paagi”? Amo ang dalanon sang gugma.

Ang katawhan ni Jehova ginapakilala sang ila gugma sa isa kag isa

22 Sa pagkamatuod, ang Cristianong gugma nga ginlaragway ni Pablo “wala nagakapaslawi,” buot silingon, indi gid madula. Tubtob sa karon, ang nagasakripisyo nga gugma sa kauturan nagapakilala sa matuod nga mga sumulunod ni Jesus. Indi bala makita naton ang ebidensia sini nga gugma sa mga kongregasyon sang mga sumilimba ni Jehova sa bug-os nga duta? Ini nga gugma magapadayon tubtob sa walay katubtuban, kay nagasaad si Jehova sing kabuhi nga walay katapusan sa iya matutom nga mga alagad. (Salmo 37:9-11, 29) Kabay nga himuon naton ang aton labing masarangan nga ‘magpadayon sa paglakat sa gugma.’ Sa paghimo sini, maeksperiensiahan naton ang daku pa nga kalipay sa paghatag. Kapin pa sa sini, padayon kita nga magakabuhi—huo, padayon nga magapakita sing gugma—tubtob sa walay katubtuban, bilang pag-ilog sa aton mahigugmaon nga Dios, si Jehova.

23 Sa sining kapitulo nga nagahinakop sang seksion tuhoy sa gugma, ginbinagbinag naton kon paano kita makapakita sing gugma sa isa kag isa. Apang bangod nagabenepisyo kita gikan sa gugma ni Jehova sa madamo nga paagi—subong man sa iya gahom, katarungan, kag kaalam—nagakaigo nga mamangkot kita, ‘Paano ko mapakita kay Jehova nga ginahigugma ko gid sia?’ Binagbinagon ini nga pamangkot sa aton hingapusan nga kapitulo.

^ par. 12 Sa pagkamatuod, ang Cristianong gugma indi mapinatihon. Ang Biblia nagalaygay sa aton: “Magbantay kamo sa mga nagatuga sing mga pagbinahinbahin kag makapasandad nga mga higayon . . . , kag likawi ninyo sila.”—Roma 16:17.