Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Mangin Suod kay Jehova

 KAPITULO 26

Isa ka Dios nga “Handa Magpatawad”

Isa ka Dios nga “Handa Magpatawad”

1-3. (a) Anong mabug-at nga lulan ang ginpas-an ni salmista David, kag paano sia nakasapo sing kaumpawan para sa iya natublag nga tagipusuon? (b) Kon makasala kita, ano nga lulan ang mahimo ginapas-an naton subong resulta sini, apang ano ang ginapasalig sa aton ni Jehova?

“ANG akon kasaypanan naglapaw sa akon ulo,” sulat ni salmista David. “Kaangay sang isa ka mabug-at nga lulan tuman ini kabug-at para sa akon. Nagpalaminhod ako kag nahanog sing tuman.” (Salmo 38:4, 8) Nahibaluan ni David kon daw ano kabug-at nga lulan ang isa ka nagapanukmat nga konsiensia. Apang nakasapo sia sing kaumpawan para sa iya natublag nga tagipusuon. Nahangpan niya nga bisan pa ginadumtan ni Jehova ang sala, wala Niya ginadumtan ang nakasala kon nagahinulsol gid sia kag ginasikway ang iya makasasala nga dalanon. Nagasalig sing bug-os sa kahanda ni Jehova nga magpatawad sa mga mahinulsulon, si David nagsiling: “Ikaw, O Jehova, . . . handa magpatawad.”—Salmo 86:5.

2 Kon makasala kita, mahimo nga kita man nagapas-an sing mabug-at nga lulan sang isa ka ginatublag nga konsiensia. Ini nga paghinulsol isa ka maayo nga balatyagon. Makapahulag ini sa aton nga tadlungon ang aton mga sayop. Apang, may katalagman nga madaug kita sang aton nakasala nga balatyagon. Ang aton nagakondenar sa kaugalingon nga tagipusuon mahimo magpamilit nga si Jehova indi magpatawad sa aton, bisan pa maghinulsol kita. Kon “madaug” kita sang aton nakasala nga balatyagon, mahimo nga sulayon kita ni Satanas sa pag-untat kag sa pagbatyag nga walay pulos kita kay Jehova kag indi takus nga mag-alagad sa iya.—2 Corinto 2:5-11.

3 Amo gid bala sini ang pagtamod ni Jehova sa aton? Indi gid! Ang pagpatawad isa ka aspekto sang daku nga gugma ni Jehova. Sa iya Pulong, ginapasalig niya kita nga kon maghinulsol kita sing tinagipusuon, handa sia magpatawad. (Hulubaton 28:13) Agod indi naton pagduhaduhaan ang pagpatawad ni Jehova, usisaon naton kon ngaa kag kon paano sia nagapatawad.

 Kon Ngaa si Jehova “Handa Magpatawad”

4. Ano ang ginadumdom ni Jehova sa aton kinaugali, kag paano ini nagaapektar sa iya pagtratar sa aton?

4 Nahibaluan ni Jehova ang aton mga limitasyon. “Sia gid nakahibalo sang aton pagkahuman, nagadumdom nga kita yab-ok,” siling sang Salmo 103:14. Wala niya ginakalimtan nga yab-ok kita, may mga kaluyahon bangod sang pagkadihimpit. Ang ekspresyon nga nahibaluan niya ang “aton pagkahuman” nagapahanumdom sa aton nga ginapaanggid sang Biblia si Jehova sa isa ka maninihon kag kita naman sa daga nga mga suludlan nga iya ginadihon. * (Jeremias 18:2-6) Ginapahaganhagan sang Dakung Maninihon ang iya mga pagpakig-angot sa aton suno sa kaluyahon sang aton makasasala nga kinaugali kag suno sa aton pagsunod ukon indi pagsunod sa iya panuytoy.

5. Paano ginalaragway sang tulun-an sang Roma ang mabaskog nga paghugakom sang sala?

5 Nahangpan ni Jehova kon daw ano ka gamhanan ang sala. Ginalaragway sang iya Pulong ang sala subong isa ka mabaskog kag makamamatay nga puwersa nga nagahugakom sa tawo. Daw ano gid bala kabaskog ang paghugakom sang sala? Sa tulun-an sang Roma, si apostol Pablo nagapaathag: Kita tanan yara “sa idalom sang sala,” subong nga ang mga soldado yara sa idalom sang ila kumander (Roma 3:9); ang sala “naggahom” sa katawhan kaangay sang isa ka hari (Roma 5:21); “nagapuyo” ini sa aton (Roma 7:17, 20); ang “kasuguan” sini nagapanghikot gihapon sa aton, nga subong bala nagakontrol sa aton dalanon. (Roma 7:23, 25) Mabaskog gid nga ginahugakom sang sala ang aton di-himpit nga unod!—Roma 7:21, 24.

6, 7. (a) Paano ginatamod ni Jehova ang isa nga nagapakiluoy sa iya upod ang mahinulsulon nga tagipusuon? (b) Ngaa indi naton dapat pasapayanan ang kaluoy sang Dios?

6 Busa, nahibaluan ni Jehova nga indi naton sia matuman sing bug-os, bisan ano pa ang handum naton nga himuon ini. Mahigugmaon nga ginapasalig niya kita nga kon magpakiluoy kita sa iya upod ang mahinulsulon nga tagipusuon, patawaron niya  kita. Ang Salmo 51:17 nagasiling: “Ang mga halad sa Dios amo ang espiritu nga buong; ang buong kag nadugmok nga tagipusuon, O Dios, indi mo pagtamayon.” Indi gid pagsikwayon, ukon pagtabugon ni Jehova ang isa ka tagipusuon nga “buong kag nadugmok” bangod sang lulan nga sala.

7 Apang, nagakahulugan bala ini nga mapasapayanan naton ang kaluoy sang Dios, nga ginagamit ang aton pagkamakasasala subong balibad sa pagpakasala? Indi sa pagkamatuod! Indi madala si Jehova sa sentimiento lamang. May limitasyon ang iya kaluoy. Indi gid niya pagpatawaron ang bisan sin-o nga nagapaduyog sa pagpakasala, nga wala nagapakita sing bisan ano nga paghinulsol. (Hebreo 10:26) Sa pihak nga bahin, handa sia magpatawad sa mahinulsulon nga tagipusuon. Binagbinagon naton karon ang pila sang maathag nga mga pulong nga gingamit sa Biblia agod ilaragway ining dalayawon nga aspekto sang gugma ni Jehova.

Daw Ano ka Bug-os Nagapatawad si Jehova?

8. Daw subong nga ano ang ginahimo ni Jehova kon ginapatawad niya ang aton mga sala, kag ano nga pagsalig ang ginahatag sini sa aton?

8 Ang mahinulsulon nga si David nagsiling: “Sa katapusan gintu-ad ko ang akon sala sa imo, kag wala ko gintago ang akon kasaypanan. . . . Kag ikaw mismo nagpatawad sang kalautan sang akon mga sala.” (Salmo 32:5) Ang termino nga “nagpatawad” ginbadbad gikan sa Hebreong tinaga nga nagakahulugan sing “hakwaton” ukon “dalhon.” Ang paggamit sini diri nagakahulugan sing pagkuha sa “sala, kalautan, kalapasan.” Gani, daw subong bala nga ginhakwat ni Jehova ang mga sala ni David kag gindala ini palayo. Walay duhaduha nga nagmag-an ang nakasala nga balatyagon ni David. (Salmo 32:3) Makasalig man kita sing bug-os sa Dios nga nagakuha sang mga sala sang mga nagapangayo sang iya kapatawaran pasad sa ila pagtuo sa halad nga gawad ni Jesus.—Mateo 20:28.

9. Daw ano kalayo gikan sa aton ginadala ni Jehova ang aton mga sala?

9 Naggamit si David sing isa pa ka maathag nga mga pulong agod ilaragway ang pagpatawad ni Jehova: “Subong sang kalayuon sang sidlangan sa katundan, subong sini kalayo nga ginkuha Niya ang aton mga kalapasan gikan sa aton.” (Italiko amon; Salmo 103:12, The Amplified Bible) Daw ano kalayo ang sidlangan gikan sa katundan? Sa isa ka kahulugan, ang sidlangan amo pirme ang pinakamalayo  nga distansia gikan sa katundan; wala gid ini nagatabuay. Ang isa ka iskolar nagsiling nga ini nga ekspresyon nagakahulugan sing “tubtob sa pinakamalayo; tubtob sa pinakamalayo nga mahanduraw naton.” Ginasugiran kita sang inspirado nga mga pulong ni David nga kon nagapatawad si Jehova, ginadala niya ang aton mga sala sa pinakamalayo nga mahanduraw naton.

‘Ang inyo mga sala papution subong sang niebe’

10. Sa pagpatawad ni Jehova sa aton mga sala, ngaa indi naton dapat batyagon nga ang mantsa sini nga mga sala indi makuha sa aton bug-os nga kabuhi?

10 Natilawan mo na bala nga kuhaon ang mantsa gikan sa malus-aw sing duag nga bayo? Ayhan walay sapayan sang imo daku gid nga pagtinguha, bal-anon gihapon ang mantsa. Talupangda kon paano ginalaragway ni Jehova ang iya ikasarang sa pagpatawad: “Bisan pa ang inyo mga sala subong sang iskarlata, papution ini subong sang niebe; bisan pa mapula ini subong sang tela nga krimson, mangin subong ini sang delana.” (Isaias 1:18) Ang tinaga nga “iskarlata” nagapahangop sing masili nga pula nga duag. * Ang  “krimson” isa sang madukot nga mga duag sang nalugom nga materyal. (Nahum 2:3) Bisan ano man ang himuon naton, indi gid naton makuha ang mantsa sang sala. Apang ang mga sala nga kaangay sang iskarlata kag krimson sarang mapaputi ni Jehova kaangay sang niebe ukon wala malugom nga delana. Sa pagpatawad ni Jehova sa aton mga sala, indi naton dapat batyagon nga ang mantsa sini nga mga sala indi makuha sa aton bug-os nga kabuhi.

11. Sa ano nga kahulugan ginapilak ni Jehova ang aton mga sala sa likod niya?

11 Sa isa ka makatalandog nga ambahanon sang pagpasalamat nga ginkomposo ni Ezequias sa tapos sia ginluwas gikan sa isa ka makamamatay nga balatian, nagsiling sia kay Jehova: “Ginpilak mo sa imo likod ang tanan nakon nga sala.” (Isaias 38:17) Ginalaragway diri si Jehova nga ginakuha niya ang mga sala sang isa ka mahinulsulon nga nakasala kag ginapilak ini sa likod Niya diin indi na Niya makita ukon matalupangdan ini. Suno sa isa ka reperensia nga sinulatan, mahimo nga ang ideya nga ginapaalinton amo: “Ginhimo mo [ang akon mga sala] nga subong bala daw wala ini matabo.” Indi bala makapasalig ini?

12. Paano ginapakita ni manalagna Miqueas nga kon magpatawad si Jehova, ginakuha Niya ang aton mga sala sing permanente?

12 Sa saad tuhoy sa pagpasag-uli, ginpabutyag ni manalagna Miqueas ang iya pagsalig nga patawaron ni Jehova ang iya mahinulsulon nga katawhan: “Sin-o ang Dios nga kaangay mo, nga . . . nagapaligad sang paglapas sang nagkalabilin sa iya palanublion? . . . Kag itagbong mo sa kadadalman sang dagat ang tanan nila nga sala.” (Miqueas 7:18, 19) Handurawa kon ano ang buot silingon sining mga pulong sa mga nagakabuhi sang panahon sang Biblia. Posible pa bala nga makuha liwat ang butang nga gintagbong “sa kadadalman sang dagat”? Sa amo, ginapakita sang mga pulong ni Miqueas nga kon magpatawad si Jehova, ginakuha niya ang aton mga sala sing permanente.

13. Ano ang kahulugan sang mga pulong ni Jesus nga: “Patawara kami sa amon mga utang”?

13 Gingamit ni Jesus ang kaangtanan sang nagapahulam kag sang nagautang agod ilaragway ang pagpatawad ni Jehova. Ginpalig-on kita ni Jesus nga mangamuyo: “Patawara kami sang amon mga utang.” (Mateo 6:12) Sa amo, ginpaanggid ni Jesus ang mga sala sa utang. (Lucas 11:4) Kon makasala kita, “nakautang” kita kay Jehova.  Tuhoy sa kahulugan sang Griegong berbo nga ginbadbad “patawara,” ang isa ka reperensia nga sinulatan nagasiling: “Pagdula, pagpanas, sa isa ka utang, paagi sa indi pagsukot sini.” Sa isa ka kahulugan, kon magpatawad si Jehova, ginapanas niya ang utang nga kuntani sukton sa aton. Sa amo, makabatyag sing kaumpawan ang mahinulsulon nga mga makasasala. Indi gid manukot si Jehova sa utang nga ginpanas na niya!—Salmo 32:1, 2.

14. Ano nga laragway ang ginapahunahuna sang mga tinaga nga “mapanas ang inyo mga sala”?

14 Ang pagpatawad ni Jehova dugang pa nga ginalaragway sa Binuhatan 3:19: “Busa, hinulsol kamo, kag magliso agod mapanas ang inyo mga sala.” Ang tinaga nga mapanas ginbadbad gikan sa isa ka Griegong berbo nga mahimo magkahulugan sing “paglaglag, . . . pagkansela ukon pagguba.” Suno sa pila ka iskolar, ang laragway nga ginapabutyag amo ang pagpanas sa sinulat sang kamot. Paano ini posible? Ang tinta nga kinaandan nga ginagamit sang una amo ang isa ka sinamo nga nagalakip sang karbon, gum, kag tubig. Sa tapos magamit sang isa ka tawo ini nga tinta sa pagsulat, mahimo niya panason ang iya sinulat paagi sa basa nga espongha. Amo ini ang isa ka matahom nga laragway sang kaluoy ni Jehova. Kon magpatawad sia sa aton mga sala, daw subong bala nga nagakuha sia sing espongha kag ginapanas ini.

Ginapahibalo kita ni Jehova nga sia “handa magpatawad”

15. Ano ang luyag ni Jehova nga mahibaluan naton tuhoy sa iya?

15 Kon binagbinagon naton ining nanuhaytuhay nga mga ilustrasyon, indi bala maathag nga luyag ni Jehova nga mahibaluan naton nga handa gid sia magpatawad sa aton mga sala kon nagahinulsol kita sing sinsero? Indi kita mahadlok nga gamiton niya ining mga sala batok sa aton sa palaabuton. Ginapakita ini sang dugang pa nga ginapahayag sang Biblia tuhoy sa daku nga kaluoy ni Jehova: Kon nagapatawad sia, wala niya ginadumdom ang sala nga nahimo.

“Indi Ko Na Pagdumdumon ang Ila Sala”

16, 17. Kon ang Biblia nagasiling nga wala ginadumdom ni Jehova ang aton mga sala, ano ang buot silingon sini, kag ngaa amo sina ang imo sabat?

16 Nagsaad si Jehova sa mga katapo sang bag-ong katipan: “Patawaron ko ang ila kasaypanan, kag indi ko na pagdumdumon ang ila sala.” (Jeremias 31:34) Nagakahulugan bala ini nga kon  nagapatawad si Jehova indi na niya madumduman ang mga sala? Imposible ini. Ginasugiran kita sang Biblia tuhoy sa mga sala sang madamo nga indibiduwal nga ginpatawad ni Jehova, lakip si David. (2 Samuel 11:1-17; 12:13) Maathag nga nahibaluan gihapon ni Jehova ang mga kasaypanan nga nahimo nila. Ang rekord tuhoy sa ila mga sala, subong man ang ila paghinulsol kag ang pagpatawad sang Dios, gintipigan para sa aton kaayuhan. (Roma 15:4) Ano, nian, ang buot silingon sang Biblia sa pagsiling nga wala ‘ginadumdom’ ni Jehova ang mga sala sang iya ginapatawad?

17 Ang Hebreong berbo nga ginbadbad ‘dumdumon ko’ nagapahangop sing kapin pa sa pagdumdom lamang sang nagligad. Ang Theological Wordbook of the Old Testament nagasiling nga nagalakip ini sang “dugang pa nga pagpahangop nga may ginhimo nga nagakaigo nga aksion.” Gani sa sini nga kahulugan, ang ‘pagdumdom’  sa sala nagadalahig sing paghimo sing aksion batok sa mga makasasala. (Oseas 9:9) Apang kon ang Dios magsiling nga “indi ko na pagdumdumon ang ila sala,” ginapasalig niya kita nga kon ginapatawad na niya ang mahinulsulon nga mga makasasala, indi sia maghikot sa palaabuton batok sa ila bangod sini nga mga sala. (Ezequiel 18:21, 22) Sa amo, si Jehova nagakalimot sa kahulugan nga wala niya ginaukat sa liwat kag liwat ang aton mga sala agod isumbong kita ukon silutan sa liwat kag liwat. Indi bala makapaumpaw ang mahibaluan nga ang aton Dios nagapatawad kag wala niya ginadumdom ang aton mga sala?

Kamusta Naman ang mga Resulta?

18. Ngaa ang pagpatawad wala nagakahulugan nga ang isa ka mahinulsulon nga makasasala luwas na gikan sa tanan nga malain nga resulta sang iya sayop nga dalanon?

18 Nagakahulugan bala ang kahanda ni Jehova sa pagpatawad nga ang isa ka mahinulsulon nga makasasala luwas na sa tanan nga resulta sang iya sayop nga dalanon? Indi. Indi kita makasala nga wala nagapanabat sa resulta sini. Si Pablo nagsulat: “Bisan ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon.” (Galacia 6:7) Mahimo atubangon naton ang pila ka resulta sang aton mga ginbuhat. Wala ini nagakahulugan nga sa tapos kita patawaron ni Jehova ginapahanabo niya nga may malain nga matabo sa aton. Kon mag-utwas ang problema, ang isa ka Cristiano indi dapat magbatyag, ‘Basi ginagabaan ako ni Jehova.’ (Santiago 1:13) Sa pihak nga bahin, wala kita ginatamingan ni Jehova gikan sa tanan nga epekto sang aton sayop nga mga buhat. Diborsio, kontra sa buot nga pagbusong, balatian nga ginapalaton paagi sa paghulid, pagkadula sing pagsalig ukon pagtahod—ini tanan mahimo nga amo ang makapasubo kag indi malikawan nga mga resulta sang sala. Dumduma nga bisan sa tapos mapatawad si David sa iya mga sala may kaangtanan kay Bat-seba kag Urias, wala gin-amligan ni Jehova si David gikan sa malaglagon nga mga resulta nga nagsunod.—2 Samuel 12:9-12.

19-21. (a) Paano ang kasuguan nga narekord sa Levitico 6:1-7 nakabulig sa biktima kag sa nakasala? (b) Kon nahalitan ang iban sang aton mga sala, nahamuot si Jehova kon himuon naton ang ano nga aksion?

19 Ang aton mga sala mahimo nga may dugang pa nga mga  resulta, ilabi na kon nahalitan ang iban sang aton ginbuhat. Binagbinaga, halimbawa, ang rekord sa Levitico kapitulo 6. Ginahusay diri sang Mosaikong Kasuguan ang kahimtangan diin ang isa ka tawo nakahimo sing isa ka daku nga sala sang ginkuha niya ang mga pagkabutang sang iya masigka-Israelinhon paagi sa pagpangawat, pangilkil, ukon pagdaya. Wala mag-ako ang nakasala, kag binutig nga nanumpa pa. Nagasumpakilay ang ginasiling sang isa kag isa. Apang, sang ulihi, ang nakasala gintublag sang iya konsiensia kag nagtu-ad sang iya sala. Agod patawaron sia sang Dios, may tatlo pa ka butang nga dapat niya himuon: iuli ang iya ginkuha, bayaran ang biktima sing multa nga 20 porsiento sang balor sang kinawat nga mga butang, kag maghalad sing lalaki nga karnero para sa iya paglapas. Nian, ang kasuguan nagasiling: “Ang saserdote maghimo sing katumbasan para sa iya sa atubangan ni Jehova, kag patawaron sia.”—Levitico 6:1-7.

20 Ini nga kasuguan isa ka maluluy-on nga kahimusan gikan sa Dios. Nakabulig ini sa biktima, kay ang kinawat sa iya ginauli kag pat-od nga nakabatyag sia sing daku nga kaumpawan sang gin-ako sang ulihi sang kawatan ang iya sala. Sa amo man nga tion, ang kasuguan nakabulig man sa isa nga sang ulihi napahulag sang iya konsiensia nga akuon ang iya sala kag tadlungon ang iya sayop. Sa pagkamatuod, kon indi niya paghimuon ini, indi na sia mapatawad sang Dios.

21 Bisan pa wala kita sa idalom sang Mosaikong Kasuguan, ini nga Kasuguan nagahatag sa aton sing paghantop sa panghunahuna ni Jehova, lakip ang iya panghunahuna tuhoy sa pagpatawad. (Colosas 2:13, 14) Kon nahalitan ang iban bangod sang aton mga sala, nahamuot ang Dios kon himuon naton ang aton masarangan nga tadlungon ang sayop. (Mateo 5:23, 24) Mahimo nga nagadalahig ini sang aton pagkilala sa aton sala, pagbaton nga nakasala kita, kag pagpangayo pa gani sing pasaylo sa biktima. Nian makapakiluoy kita kay Jehova pasad sa halad ni Jesus kag maeksperiensiahan ang pasalig nga napatawad na kita sang Dios.—Hebreo 10:21, 22.

22. Ano mahimo ang kaupod sang pagpatawad ni Jehova?

22 Kaangay sang isa ka mahigugmaon nga ginikanan, mahimo  nga patawaron kita ni Jehova nga may pila ka disiplina. (Hulubaton 3:11, 12) Mahimo nga talikdan sang isa ka mahinulsulon nga Cristiano ang iya pribilehiyo subong isa ka gulang, ministeryal nga alagad, ukon pila ka bug-os tion nga ebanghelisador. Ayhan masakit para sa iya nga madula sa sulod sang isa ka tion ang mga pribilehiyo nga ginapakabahandi niya. Apang, ini nga disiplina wala nagakahulugan nga gindingot ni Jehova ang pagpatawad. Dapat naton dumdumon nga ang pagdisiplina ni Jehova isa ka pamatuod nga ginahigugma niya kita. Para gid sa aton kaayuhan ang pagbaton kag pag-aplikar sini.—Hebreo 12:5-11.

23. Ngaa indi gid kita maghinakop nga indi maluoy sa aton si Jehova, kag ngaa dapat naton ilugon ang iya pagkamapinatawaron?

23 Makapaumpaw gid ang mahibaluan nga ang aton Dios “handa magpatawad”! Walay sapayan sang aton mga sala, indi gid kita maghinakop nga indi maluoy sa aton si Jehova. Kon maghinulsol gid kita, maghimo sing mga tikang nga tadlungon ang sayop, kag mangamuyo sing hanuot nga patawaron kita pasad sa ginpaagay nga dugo ni Jesus, makasalig gid kita nga patawaron kita ni Jehova. (1 Juan 1:9) Ilugon naton ang iya pagkamapinatawaron sa aton pagpakig-angot sa isa kag isa. Kay man, kon si Jehova, nga wala nagasala, mahigugmaon nga nagapatawad sa aton, indi bala nga kita nga makasasala nga mga tawo dapat lang nga magtinguha gid nga magpinatawaray?

^ par. 4 Ang Hebreong tinaga nga ginbadbad “aton pagkahuman” ginagamit man tuhoy sa daga nga mga suludlan nga ginadihon sang isa ka maninihon.—Isaias 29:16.

^ par. 10 Ang isa ka iskolar nagsiling nga ang iskarlata “isa ka nagdukot na, ukon permanente nga duag. Indi ini makuha sa tun-og, sa ulan, sa laba, ukon sa madugay nga paggamit.”

Magtuon sing Dugang Pa

ANG LALANTAWAN—TULUN-AN NGA EDISYON

Ano ang Kahulugan sa Imo sang Pagpatawad ni Jehova?

Ang pagpakig-angot ni Jehova sa mga makasasala sadto madamo sing ginatudlo sa aton parte sa iya kahanda sa pagpatawad.

MAGMATA!

Paano Magpatawad?

Ngaa mabudlay magpatawad? Hibalua kon paano makabulig ang laygay sang Biblia.

SABAT SA MGA PAMANGKOT SA BIBLIA

Buligan Bala Ako sang Dios Kon Magpangamuyo Ako?

Nagaulikid gid bala ang Dios sa aton mga problema?