Sa sini nga seksion usisaon naton ang mga rekord sa Biblia nga nagapamatuod sa gahom ni Jehova sa pagtuga, sa paglaglag, sa pag-amlig, kag sa pagpasag-uli. Ang paghangop kon paano ginagamit ni Jehova nga Dios, nga ‘makusog sa gahom,’ ang iya “dinamiko nga kusog” magapuno sa aton tagipusuon sing kapunaw.—Isaias 40:26.