Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Mangin Suod kay Jehova

 KAPITULO 2

Mahimo Gid Bala Ikaw Makapalapit sa Dios’?

Mahimo Gid Bala Ikaw Makapalapit sa Dios’?

1, 2. (a) Ano ang daw indi mapatihan sang madamo, apang ano ang ginapasalig sa aton sang Biblia? (b) Anong suod nga kaangtanan ang ginhatag kay Abraham, kag ngaa?

ANO ang batyagon mo kon ang Manunuga sang langit kag duta magsiling tuhoy sa imo, “Abyan ko sia”? Daw indi ini mapatihan sang madamo. Kay man, paano ang isa nga tawo lamang makapakig-abyan kay Jehova nga Dios? Apang, ginapasalig kita sang Biblia nga mahimo gid kita mangin suod sa Dios.

2 Si Abraham sang una nangin subong sini kasuod. Gintawag ni Jehova ini nga patriarka nga “akon abyan.” (Isaias 41:8) Huo, ginkabig ni Jehova si Abraham nga abyan niya. Natigayon ni Abraham ining suod nga kaangtanan bangod “nagtuo [sia] kay Jehova.” (Santiago 2:23) Nagapangita man karon si Jehova sing mga kahigayunan agod ‘mangin malapit’ sia sa mga nagaalagad sa iya bangod sa gugma. (Deuteronomio 10:15) Ang Iya Pulong nagapalig-on: “Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo.” (Santiago 4:8) Makasapo kita sa sining mga pulong sing pangagda kag saad.

3. Ano ang pangagda sa aton ni Jehova, kag ano nga saad ang naangot sa sini?

3 Ginaagda kita ni Jehova nga magpalapit sa iya. Handa sia kag luyag niya nga batunon kita subong mga abyan niya. Nagasaad man sia nga kon maghimo kita sing mga tikang sa pagpalapit sa iya, amo man ang iya himuon. Magapalapit sia sa aton. Sa amo mahimo kita mangin bahin sang isa ka hamili gid nga butang—“pagpakigsuod kay Jehova.” * (Salmo 25:14) Ang “pagpakigsuod” nagapaalinton sing ideya sang kompidensial nga pagpakighambal sa isa ka pinasahi nga abyan.

4. Paano mo ilaragway ang isa ka suod nga abyan, kag paano si Jehova subong sini nga sahi sang abyan sa mga nagapalapit sa iya?

 4 May yara ka bala suod nga abyan nga imo matu-aran? Ini nga abyan nagaulikid sa imo. Ginasaligan mo sia, bangod napamatud-an mo na nga mainunungon sia. Nagadugang ang imo kalipay kon ipaambit mo ini sa iya. Nagamag-an ang lulan sang imo kasubo bangod sang iya mahinuklugon nga pagpamati. Bisan pa daw wala na sing iban nga nakahangop sa imo, nahangpan ka niya. Sing subong man, kon magpalapit ka sa Dios, may yara ikaw isa ka pinasahi nga Abyan nga nagapabalor gid sa imo, nagaulikid gid sa imo, kag nakahangop gid sa imo. (Salmo 103:14; 1 Pedro 5:7) Masaligan mo sia sang imo tudok gid nga mga balatyagon, kay nahibaluan mo nga mainunungon sia sa mga mainunungon sa iya. (Salmo 18:25) Apang, matigayon naton ining pribilehiyo nga mangin suod sa Dios bangod lamang ginhimo niya ini nga posible.

Ginbuksan ni Jehova ang Dalan

5. Ano ang ginhimo ni Jehova agod mangin suod kita sa iya?

5 Kon wala sing magbulig sa aton, kita nga mga makasasala indi gid mangin suod sa Dios. (Salmo 5:4) “Apang ginarekomendar sang Dios ang iya mismo nga gugma sa aton amo nga, samtang mga makasasala pa kita, si Cristo napatay tungod sa aton,” sulat ni apostol Pablo. (Roma 5:8) Huo, ginhimos ni Jehova nga ‘ihatag ni Jesus ang iya kalag nga gawad sang madamo.’ (Mateo 20:28) Mahimo kita mangin suod sa Dios paagi sa pagtuo sa sining halad nga gawad. Sanglit ang Dios “naghigugma sa aton sing una,” ginpasad niya ang sadsaran agod makapakig-abyan kita sa iya.—1 Juan 4:19.

6, 7. (a) Paano naton nahibaluan nga si Jehova indi isa ka Dios nga natago kag indi mahimo makilala? (b) Sa anong mga paagi ginpahayag ni Jehova ang iya kaugalingon?

6 Naghimo si Jehova sing isa pa ka tikang: Ginpahayag niya ang iya kaugalingon sa aton. Sa bisan ano man nga pag-abyanay, ang pagkasuod ginapasad sa husto nga pagkakilala sa isa ka tawo, nga ginapabaloran ang iya mga kinaiya kag mga dalanon. Gani kon si Jehova isa ka Dios nga natago kag indi mahimo makilala, indi gid kita mangin suod sa iya. Apang, sa baylo nga manago, luyag niya nga makilala naton sia. (Isaias 45:19) Dugang pa, ang ginapahayag niya natungod sa iya kaugalingon sarang man mahibaluan sang  tanan, bisan sang sin-o man sa aton nga ayhan ginakabig nga kubos suno sa mga talaksan sang kalibutan.—Mateo 11:25.

Ginpahayag ni Jehova ang iya kaugalingon paagi sa iya mga pagpanuga kag sa iya nasulat nga Pulong

7 Paano ginpahayag ni Jehova ang iya kaugalingon sa aton? Ang iya pagpanuga nagapakilala sa aton sang pila ka bahin sang iya personalidad—ang kasangkaron sang iya gahom, ang kadalumon sang iya kaalam, ang kabuganaan sang iya gugma. (Roma 1:20) Apang indi lamang paagi sa mga butang nga iya gintuga nga ginapahayag ni Jehova ang iya kaugalingon sa aton. Subong Daku nga Manugpaalinton, nag-aman sia sa aton sing nasulat nga pahayag sang iya kaugalingon sa iya Pulong, ang Biblia.

Pagtan-aw sa “Kahamuot ni Jehova”

8. Ngaa masiling nga ang Biblia mismo isa ka ebidensia sang gugma ni Jehova sa aton?

8 Ang Biblia mismo isa ka ebidensia sang gugma ni Jehova sa aton. Sa iya Pulong, ginapahayag niya ang iya kaugalingon sa mga tinaga nga mahangpan naton—pamatuod nga indi lamang nga ginahigugma niya kita kundi nga luyag man niya nga makilala naton sia kag higugmaon. Ang aton mabasa sa sining hamili nga libro magabulig sa aton agod makita “ang kahamuot ni Jehova” kag magpahulag sa aton nga handumon ang mangin suod sa iya. (Salmo 90:17) Hambalan naton ang pila sang makalilipay nga mga paagi nga ginapahayag ni Jehova ang iya kaugalingon sa iya Pulong.

9. Ano ang pila ka halimbawa sang direkta nga mga pinamulong sa Biblia nga nagapakilala sang mga kinaiya sang Dios?

9 Ang Kasulatan nagaunod sing madamong direkta nga mga pinamulong nga nagapakilala sang mga kinaiya sang Dios. Talupangda ang pila ka halimbawa. “Si Jehova mahigugmaon sang katarungan.” (Salmo 37:28) Ang Dios “mataas . . . sa gahom.” (Job 37:23) “‘Mainunungon ako,’ amo ang siling ni Jehova.” (Jeremias 3:12) “Sia maalam sa tagipusuon.” (Job 9:4) Sia “Dios nga maluluy-on kag mainayuhon, mahinay sa pagpangakig kag bugana sa mahigugmaon nga kaayo kag sa kamatuoran.” (Exodo 34:6) “Ikaw, O Jehova, maayo kag handa magpatawad.” (Salmo 86:5) Kag, subong sang ginsambit sa una nga kapitulo, nagapangibabaw ang isa ka kinaiya: “Ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Samtang ginabinagbinag mo ining kalahamut-an nga mga kinaiya, wala ka bala naganyat sa sining walay kaanggid nga Dios?

Nagabulig sa aton ang Biblia nga mangin suod kita kay Jehova

10, 11. (a) Agod buligan kita nga makita sing mas maathag ang iya personalidad, ano ang ginlakip ni Jehova sa iya Pulong? (b) Ano nga halimbawa sa Biblia ang nagabulig sa aton sa paghanduraw sang gahom sang Dios nga ginpakita niya sa iban?

 10 Wala labot nga ginasugid niya sa aton ang iya mga kinaiya, mahigugmaon nga naglakip si Jehova sa iya Pulong sing espesipiko nga mga halimbawa kon paano niya ginpakita ini nga mga kinaiya sa iban. Ini nga mga rekord maathag nga nagalaragway sa hunahuna sang butang nga nagabulig sa aton agod makita sing mas maathag ang nanuhaytuhay nga mga bahin sang iya personalidad. Nian, ini man nagabulig sa aton nga mangin suod sa iya. Binagbinaga ang isa ka halimbawa.

11 Isa ka butang ang mabasa nga ang Dios “makusog . . . sa gahom.” (Isaias 40:26) Isa naman ka butang ang mabasa kon paano niya ginluwas ang Israel sa Dagat nga Mapula kag dayon ginsakdag niya ang pungsod sa kahanayakan sa sulod sang 40 ka tuig. Mahanduraw mo ang nagaalimbukad nga tubig nga napihak. Mahanduraw mo ang pungsod—ayhan 3,000,000 tanan—nga nagatabok sa mamala nga letso sang dagat, kag ang nagpunong nga tubig nagatindog kaangay sang mataas nga mga pader sa magtimbang nga bahin. (Exodo 14:21; 15:8) Makita mo ang ebidensia sang maamligon nga pag-atipan sang Dios sa kahanayakan. Ang tubig nagpuswak gikan sa igang. Ang pagkaon, kaangay sang puti nga mga binhi, nakita sa ibabaw sang duta. (Exodo 16:31; Numeros 20:11) Ginapakita diri ni Jehova nga indi lamang nga may gahom sia kundi nga ginagamit niya ini para sa iya katawhan. Indi bala makapasalig ang mahibaluan nga ang aton mga pangamuyo nagadangat sa isa ka gamhanan nga Dios nga “isa ka dalangpan kag kusog para sa aton, isa ka bulig nga madali matigayon sa tion sang kalisdanan”?—Salmo 46:1.

12. Paano kita ginabuligan ni Jehova nga “makita” sia sa termino nga mahangpan naton?

 12 Si Jehova, nga isa ka espiritu, nakahimo sing kapin pa agod buligan kita nga makilala sia. Subong mga tawo ang lamang nga makita naton sing literal amo ang kitaon sa aton mga mata, busa indi naton makita ang duog sang mga espiritu. Kon ilaragway sang Dios sa aton ang iya kaugalingon sa termino sang mga espiritu, mangin kaangay ini sang pagtinguha mo nga ilaragway sing detalyado ang imo dagway, subong sang duag sang imo mata ukon mga pikas, sa isa ka tawo nga natawo nga bulag. Sa baylo, ginabuligan kita ni Jehova nga “makita” sia sa termino nga mahangpan naton. Kon kaisa, nagagamit sia sing malaragwayon nga mga pulong kag mga ilustrasyon, ginapaanggid ang iya kaugalingon sa mga butang nga kilala naton. Ginalaragway pa gani niya ang iya kaugalingon subong nga may pila ka tawhanon nga mga bahin. *

13. Ano nga laragway sa hunahuna ang ginalaragway sang Isaias 40:11, kag paano ini nagaapektar sa imo?

13 Talupangda ang paglaragway kay Jehova nga masapwan sa Isaias 40:11: “Kaangay sang manugbantay bantayan niya ang iya panong. Paagi sa iya butkon tipunon niya ang mga kordero; kag dalhon niya sila sa iya dughan.” Ginapaanggid diri si Jehova sa isa ka manugbantay nga nagagamit sang “iya butkon” sa paghakwat sa mga kordero. Ginapahangop sini ang ikasarang sang Dios sa pag-amlig kag sa pagsakdag sa iya katawhan, bisan sa mga mas maluya. May kalig-unan kita sa iya mabakod nga mga butkon, kay kon mainunungon kita sa iya, indi gid sia magbiya sa aton. (Roma 8:38, 39) Ginadala sang Dakung Manugbantay ang mga kordero “sa iya dughan”—isa ka ekspresyon nga nagapatuhoy sa pilo sang naibabaw nga panapton, diin ginasulod kon kaisa sang manugbantay ang bag-o nabun-ag nga kordero. Sa amo ginapasalig kita nga ginapalangga kita kag ginaatipan ni Jehova. Natural lamang nga luyag naton mangin suod sa iya.

“Handa ang Anak nga Ipahayag Sia”

14. Ngaa masiling nga si Jehova nagahatag sing pinakadetalyado nga pagpahayag sang iya kaugalingon paagi kay Jesus?

14 Sa iya Pulong, nagahatag si Jehova sing pinakadetalyado nga pagpahayag sang iya kaugalingon paagi sa iya hinigugma nga Anak, si Jesus. Wala sing makapabanaag sang panghunahuna kag balatyagon sang Dios sing mas malapit ukon makapaathag sa Iya sing mas maathag sangsa ginhimo ni Jesus. Kay man, ining panganay nga Anak madugay na nga kaupod sang iya Amay antes gintuga ang iban pa nga espiritu nga mga tinuga kag ang pisikal nga uniberso. (Colosas 1:15) Kilala gid ni Jesus si Jehova. Amo kon ngaa nakasiling sia: “Kon sin-o ang Anak wala sing isa nga nakahibalo kundi ang Amay; kag kon sin-o ang Amay, wala sing isa nga nakahibalo kundi ang Anak, kag sia nga sa iya handa ang Anak nga ipahayag sia.” (Lucas 10:22) Sang sia isa ka tawo sa duta, ginpahayag ni Jesus ang iya Amay sa duha ka importante nga paagi.

15, 16. Sa anong duha ka paagi ginpahayag ni Jesus ang iya Amay?

15 Una, ang mga panudlo ni Jesus nagabulig sa aton agod makilala ang iya Amay. Ginlaragway ni Jesus si Jehova paagi sa mga tinaga nga nagatandog sang aton tagipusuon. Halimbawa, sa pagpaathag sang maluluy-on nga Dios nga  nagabaton liwat sa mahinulsulon nga mga makasasala, ginpaanggid ni Jesus si Jehova sa isa ka mapinatawaron nga amay nga natandog gid sang makita ang iya buhaha nga anak nga nagbalik amo kon ngaa nagdalagan sia kag ginhakos sia sa liog kag mapinalanggaon nga ginhalukan sia. (Lucas 15:11-24) Ginlaragway man ni Jesus si Jehova subong isa ka Dios nga ‘nagabuyok’ sa matarong sing tagipusuon nga mga tawo bangod ginahigugma niya sila subong mga indibiduwal. (Juan 6:44) Nakahibalo gani sia kon mahulog sa duta ang isa ka magamay nga maya. “Dili kamo mahadlok,” paathag ni Jesus, “mahal pa kamo sa madamo nga maya.” (Mateo 10:29, 31) Mabuyok gid kita sa subong sini ka matinatapon nga Dios.

16 Ikaduha, ginapakita sa aton sang huwaran ni Jesus kon ano si Jehova. Himpit gid nga ginpabanaag ni Jesus ang iya Amay amo nga nakasiling sia: “Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.” (Juan 14:9) Sa amo, kon ginabasa naton sa Mga Ebanghelyo ang tuhoy kay Jesus—ang mga balatyagon nga iya ginpakita kag ang iya pagpakig-angot sa iban—sa isa ka kahulugan ginatan-aw naton ang isa ka buhi nga laragway sang iya Amay. Indi makahatag si Jehova sing maathag pa sa sini nga pagpahayag sang iya mga kinaiya. Ngaa?

17. Iilustrar kon ano ang ginhimo ni Jehova agod buligan kita sa paghangop kon ano sia.

17 Sa pag-ilustrar: Handurawa nga nagatinguha ka nga ipaathag kon ano ang kaayo. Ayhan ilaragway mo ini paagi sa mga tinaga. Apang kon may matudlo ka nga isa ka tawo nga aktuwal nga nagahimo sing isa ka mainayuhon nga buhat kag magsiling, “Isa ina ka halimbawa sang kaayo,” nadugangan pa ang kahulugan sang tinaga nga “kaayo” kag mas mahapos hangpon. Kaanggid man sini ang ginhimo ni Jehova agod buligan kita sa paghangop kon ano sia. Wala labot nga ginlaragway niya ang iya kaugalingon paagi sa mga pulong, ginhatag man niya sa aton ang buhi nga halimbawa sang iya Anak. Aktuwal nga makita naton kay Jesus ang mga kinaiya sang Dios. Paagi sa rekord sang Mga Ebanghelyo nga nagalaragway kay Jesus, daw subong bala nga si Jehova nagasiling, “Amo ako sina.” Paano ginalaragway sang inspirado nga rekord si Jesus sang sa duta sia?

18. Paano ginpakita ni Jesus ang mga kinaiya nga gahom, katarungan, kag kaalam?

 18 Matahom nga ginpakita ni Jesus ang apat ka panguna nga kinaiya sang Dios. May gahom sia batok sa balatian, gutom, kag bisan sa kamatayon. Apang, indi kaangay sang makagod nga mga tawo nga nag-abuso sa ila gahom, wala gid niya gingamit ang milagruso nga gahom para sa iya kaugalingon ukon agod halitan ang iban. (Mateo 4:2-4) Ginhigugma niya ang katarungan. Napuno ang iya tagipusuon sing matarong nga kaakig sang makita niya ang sakon nga mga negosyante nga nagahingalit sa mga tawo. (Mateo 21:12, 13) Nakig-angot sia sing makatarunganon sa mga imol kag mga ginapigos, ginbuligan sila nga ‘makakita sing kaumpawan’ sa ila mga kalag. (Mateo 11:4, 5, 28-30) Wala sing tupong ang kaalam sa mga panudlo ni Jesus, nga “daku pa kay Solomon.” (Mateo 12:42) Apang wala gid ginpadayawdayaw ni Jesus ang iya kaalam. Natandog sang iya mga pulong ang tagipusuon sang ordinaryo nga mga tawo, bangod maathag, simple, kag praktikal ang iya mga panudlo.

19, 20. (a) Paano si Jesus isa ka talalupangdon nga huwaran sa gugma? (b) Samtang ginabasa naton kag ginabinagbinag ang huwaran ni Jesus, ano ang dapat naton dumdumon?

19 Si Jesus isa ka talalupangdon nga huwaran sa gugma. Sa iya bug-os nga ministeryo, ginpakita niya ang madamo nga bahin sang gugma, lakip ang kahanuklog kag kaawa. Indi sia makatulok sa pag-antos sang iban nga indi maluoy. Sa liwat kag liwat, ining pagkamahinuklugon nagpahulag sa iya nga maghikot. (Mateo 14:14) Bisan pa gin-ayo niya ang mga nagabalatian kag ginpakaon ang mga ginagutom, nagpakita pa si Jesus sing kaawa sa isa ka mas importante nga paagi. Ginbuligan niya ang iban nga mahibaluan, batunon, kag higugmaon ang kamatuoran tuhoy sa Ginharian sang Dios, nga magadala sing permanente nga mga pagpakamaayo sa katawhan. (Marcos 6:34; Lucas 4:43) Labaw sa tanan, nagpakita si Jesus sing nagasakripisyo-sang-kaugalingon nga gugma paagi sa kinabubut-on nga paghalad sang iya kalag para sa iban.—Juan 15:13.

20 Makatilingala bala kon ang mga tawo bisan ano man ang ila edad kag ginhalinan nabuyok sa sining mahigugmaon kag mahinuklugon nga tawo? (Marcos 10:13-16) Apang, samtang ginabasa  naton kag ginabinagbinag ang tuhoy sa buhi nga huwaran ni Jesus, dumdumon gid naton nga paagi sa sini nga Anak ginatan-aw naton ang isa ka maathag nga laragway sang iya Amay.—Hebreo 1:3.

Isa ka Bulig sa Pagtuon Agod Buligan Kita

21, 22. Ano ang nadalahig sa pagpangita kay Jehova, kag ano ang ginaunod sini nga bulig sa pagtuon agod buligan kita sa paghimo sini?

21 Paagi sa maathag gid nga pagpahayag sang iya kaugalingon sa iya Pulong, maathag nga ginapahibalo sa aton ni Jehova nga luyag niya nga mangin suod kita sa iya. Sa amo man nga tion, wala niya kita ginapilit nga tinguhaon ang isa ka nahamut-an nga kaangtanan sa iya. Yara sa aton kon luyag naton pangitaon si Jehova “samtang nga makita pa sia.” (Isaias 55:6) Ang pagpangita kay Jehova nagadalahig sang paghibalo sang iya mga kinaiya kag mga dalanon nga ginapahayag sa Biblia. Ang bulig sa pagtuon nga imo karon ginabasa gindesinyo agod buligan ka sa paghimo sini.

22 Matalupangdan mo nga ini nga libro nabahin sa mga seksion nga nagahisanto sa apat ka importante nga kinaiya ni Jehova: gahom, katarungan, kaalam, kag gugma. Ang tagsa ka seksion nagabukas paagi sa isa ka sumaryo tuhoy sa kinaiya. Ang nagasunod nga pila ka kapitulo nagapaathag kon paano ginapakita ni Jehova ini nga kinaiya sa nanuhaytuhay nga mga bahin  sini. Ang tagsa ka seksion nagaunod man sing isa ka kapitulo nga nagapakita kon paano ginpakita ni Jesus ini nga kinaiya, subong man sing isa ka kapitulo nga nagausisa kon paano naton mapabanaag ini sa aton kabuhi.

23, 24. (a) Ipaathag ang pinasahi nga bahin nga “Mga Pamangkot Para sa Pagpamalandong.” (b) Paano ang pagpamalandong nagabulig sa aton agod mangin suod pa kita sa Dios?

23 Sugod sa sini nga kapitulo, may isa ka pinasahi nga bahin nga natig-uluhan sing “Mga Pamangkot Para sa Pagpamalandong.” Halimbawa, tan-awa ang kahon sa pahina 24. Ang mga kasulatan kag mga pamangkot wala ginatuyo subong isa ka repaso para sa kapitulo. Sa baylo, ang katuyuan sini amo agod buligan ka sa pagbinagbinag sang iban pa nga importante nga mga bahin sang tema. Paano mo magamit sing epektibo ini nga bahin? Tan-awa ang tagsa ka teksto nga ginasambit, kag basaha sing maayo ang mga bersikulo. Nian binagbinaga ang pamangkot upod sa tagsa ka ginasambit nga teksto. Hunahunaa ang mga sabat. Mahimo ka magpanalawsaw. Pamangkuta sing dugang pa ang imo kaugalingon: ‘Ano ang ginasugid sa akon sini nga impormasyon tuhoy Jehova? Paano ini nagaapektar sang akon kabuhi? Paano ko ini magamit sa pagbulig sa iban?

24 Ini nga pagpamalandong makabulig agod mangin suod pa kita kay Jehova. Ngaa? Ginaangot sang Biblia ang pagpamalandong sa tagipusuon. (Salmo 19:14) Kon binagbinagon naton sing mainapresyahon ang aton matun-an tuhoy sa Dios, ang impormasyon nagapanalupsop sa aton malaragwayon nga tagipusuon, diin nagaapektar ini sa aton panghunahuna, ginapukaw ang aton balatyagon, kag sa ulihi ginapahulag kita sa paghikot. Ang aton gugma sa Dios nagadaku, kag nian ini nga gugma, magapahulag sa aton sa paghandum nga pahamut-an sia subong ang aton pinakapalangga nga Abyan. (1 Juan 5:3) Agod matigayon naton ini nga kaangtanan, dapat naton makilala ang mga kinaiya kag mga dalanon ni Jehova. Apang, una anay, hambalan naton ang isa ka bahin sang personalidad sang Dios nga isa ka nagatiklod nga rason kon ngaa dapat kita mangin suod sa iya—ang iya pagkabalaan.

^ par. 3 Makawiwili nga ang Hebreong tinaga nga ginbadbad “pagpakigsuod” gingamit sa Amos 3:7, nga nagasiling nga ginapahayag sang Soberanong Ginuong Jehova ang iya “kompidensial nga butang” sa iya mga alagad, agod ipahibalo sa ila sing abanse ang ginatuyo niya nga himuon.

^ par. 12 Halimbawa, ginasambit sang Biblia nga ang Dios may nawong, mga mata, mga dulunggan, mga buho sang ilong, baba, mga butkon, kag mga tiil. (Salmo 18:15; 27:8; 44:3; Isaias 60:13; Mateo 4:4; 1 Pedro 3:12) Ining malaragwayon nga mga tinaga indi dapat hangpon sing literal, subong man ang pagpatuhoy kay Jehova subong “Igang” ukon “taming.”—Deuteronomio 32:4; Salmo 84:11.