Binagbinaga ini nga kalatingalahan: Sa isa ka industriyalisado nga pungsod, kapin sa 90 porsiento ka tawo ang nagabatyag nga malipayon gid ukon medyo malipayon sila. Apang 3 sa 10 ka bulong nga ginagamit sing lapnag sa sina nga pungsod ang ginareseta para sa kapung-aw. Sa sina man nga pungsod, ginatamod sang 91 porsiento ka tawo ang pagkabuhi sang ila pamilya nga makaalayaw. Apang, halos katunga sang pag-asawahay didto ang nagadangat sa diborsio!

Sa katunayan, ginapakita sang surbe sa mga tawo sa 18 ka pungsod, nga nagarepresentar sa halos katunga sang populasyon sang kalibutan, nga ang “daku nga bahin sang kalibutan daw ginahabulan sang di-malaumon nga panimuot tuhoy sa palaabuton.” Busa, maathag nga madamo ang wala gid nagakabuhi sing makaalayaw. Kamusta ka naman? Ini nga brosyur ginbalhag agod buligan ka nga mangin tunay nga makaalayaw ang imo kabuhi.