WALAY sapayan nga ang katawhan nagkabuhi sing walay pulos bangod sang ila pagrebelde batok sa diosnon nga pagginahom, wala ginpabay-an sang Dios ang mga tawo nga wala sing paglaum. Ang Biblia nagapaathag: “Ang tinuga ginpasakop sa pagkawalay pulos, indi sa iya kaugalingon nga kabubut-on kundi paagi sa iya nga nagpasakop sini, pasad sa paglaum nga ang tinuga man mismo hilwayon gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag magaagom sing mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.” (Roma 8:​20, 21) Huo, ang Dios naghatag sing paglaum para sa mga kaanakan sang nahaunang tawhanon nga mag-asawa. Ini amo ang ginpasalig nga paglaum nga ang katawhan hilwayon gikan sa napanubli nga sala kag kamatayon. Mahimo sila mapasag-uli sa suod nga kaangtanan kay Jehova nga Dios. Paano?

Ang Dios naghatag sing paglaum sa katawhan agod mahilway sila gikan sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon

2 Sang nagpakasala sanday Adan kag Eva, ginkuha nila sa ila mga kaliwat ang paglaum nga maagom ang isa ka makaalayaw nga kabuhi nga dayon sa duta. Bilang baylo sa kahilwayan sa pagpamat-od kon ano ang husto kag sayop para sa ila kaugalingon, ginbaligya nila ang ila palaabuton nga pamilya sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon. Natawo sa sadto nga pamilya, ang ila mga kaliwat mahimo mapaanggid sa mga ulipon nga ginhunong sa isa ka naligwin nga pulo nga ginaharian sang mapintas nga mga manuggahom. Sa pagkamatuod, ang kamatayon naghari sa katawhan nga naulipon sa isa pa ka hari—ang sala. (Roma 5:​14, 21) Daw wala sing isa nga makasalbar sa ila. Ti, ang ila ginikanan amo ang nagbaligya sa ila sa pagkaulipon! Apang isa ka mabuot nga tawo ang nagpadala sang iya anak, nga nagdala sang bug-os nga bili nga kinahanglanon agod mahilway ang tanan nga naulipon.​—⁠Salmo 51:​5; 146:⁠4; Roma 8:⁠2.

3 Sa sining ilustrasyon ang tawo nga nagsalbar sa mga ulipon nagalaragway kay Jehova nga Dios. Ang anak nga nagdala sang bili para sa kahilwayan amo si Jesucristo. Antes magpakatawo, nagkabuhi na sia anay subong bugtong nga Anak sang Dios. (Juan 3:16) Sia ang unauna nga tinuga ni Jehova, kag ang tanan iban pa nga mga tinuga sa uniberso nagluntad paagi sa iya. (Colosas 1:​15, 16) Milagruso nga  ginliton ni Jehova ang kabuhi sining espirituwal nga Anak sa taguangkan sang isa ka ulay, nagapaposible agod ang lapsag mabun-ag nga isa ka himpit nga tawo, ang bili nga kinahanglanon agod mabayaran ang mga ginapatuman sang diosnon nga katarungan.—Lucas 1:​26-31, 34, 35.

4 Sang mga 30 anyos na si Jesus, ginbawtismuhan sia sa Suba Jordan. Sa bawtismo niya, ginhaplasan sia sing balaan nga espiritu, ukon aktibo nga puwersa sang Dios. Sa amo, sia nangin Cristo, nga nagakahulugan sing “Isa nga Hinaplas.” (Lucas 3:​21, 22) Ang ministeryo ni Jesus sa duta naglawig sing tatlo ka tuig kag tunga. Sadto nga mga tinuig, gintudluan niya ang iya mga sumulunod tuhoy sa “ginharian sang Dios,” ang langitnon nga panguluhan nga sa idalom sini ang katawhan ipasag-uli sa  mahidaiton nga kaangtanan kay Jehova nga Dios. (Lucas 4:​43; Mateo 4:17) Nakahibalo si Jesus sang paagi agod magkabuhi sing malipayon ang mga tawo, kag ginhatagan niya ang iya mga sumulunod sing espesipiko nga mga panuytoy tuhoy sa kalipay. Ngaa indi mo buksan ang imo Biblia sa Mateo kapitulo 5 tubtob 7 kag basahon ang pila sang iya mga panudlo sa Sermon sa Bukid?

Indi ka bala magbatyag sing daku nga utang nga kabalaslan sa isa nga naghilway sa imo gikan sa pagkaulipon?

5 Indi kaangay ni Adan, si Jesus nagkabuhi sing matinumanon sa Dios sa tanan nga paagi. “Wala sia sing nahimo nga sala.” (1 Pedro 2:​22; Hebreo 7:26) Sa katunayan, may kinamatarong sia sa pagkabuhi sing dayon sa duta, apang ‘gintugyan niya ang iya kalag’ agod bayaran ang Dios sang nawasi ni Adan. Sa usok sang pag-antos, ginhatag ni Jesus ang iya himpit tawhanon nga kabuhi. (Juan 10:​17; 19:​17, 18, 28-30; Roma 5:​19, 21; Filipos 2:⁠8) Sa sini, gin-aman ni Jesus ang gawad, ukon ginbayaran ang bili nga kinahanglanon agod baklon liwat ang katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon. (Mateo 20:28) Hunahunaa ang imo kaugalingon nga nagatrabaho sa isa ka pabrika nga may manubo nga suweldo kag indi maayo nga kahimtangan, nga nagadul-ong sa pagkabuhi sang literal nga pagkaulipon. Indi ka bala magbatyag sing daku nga utang nga kabalaslan sa isa nga naghimo sing kahimusan agod mahilway ka sa pagkaulipon kag sa isa nga nagboluntaryo agod isakripisyo ang iya kabuhi para sa imo? Paagi sa kahimusan sang gawad, ang dalan ginbuksan para sa imo nga makabalik sa bug-os uniberso nga pamilya sang Dios kag magkabuhi sing makaalayaw gid, nga hilway sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon.​—⁠2 Corinto 5:​14, 15.

6 Ang paghibalo kag paghangop sa sining di-bagay nga kaayo ni Jehova nagahatag sa imo sing dugang pa nga rason agod iaplikar sa imo mismo kabuhi ang mga pulong sang kaalam nga masapwan sa Biblia. Halimbawa, binagbinaga ang isa sang labing mabudlay nga mga prinsipio nga iaplikar​—⁠pagpatawad sa iban kon makasala sila sa imo. Nadumduman mo bala ang mga pulong nga masapwan sa Colosas kapitulo 3, bersikulo 12 tubtob 14, nga ginbinagbinag naton sa Leksion 2? Ini nga mga bersikulo nagpalig-on sa imo nga patawaron ang iban bisan pa may rason ka nga ireklamo batok sa ila. Ang konteksto nagapaathag kon ngaa, sa pagsiling: “Subong nga si Jehova hilway nga nagpatawad sa inyo, amo man ang himuon ninyo.” Kon mahangpan mo sing bug-os ang ginhimo ni Jehova kag ni Jesucristo para sa katawhan, mapahulag ka sa pagpatawad sa iban tungod sa bisan ano man nga sala nga ginhimo nila, ilabi na kon naghinulsol sila kag nagpangayo sing patawad.