KAMATUORAN parte sa ano? Parte sa pila ka importante gid nga pamangkot sang tawo. Ayhan napamangkot mo na ini:

  • Nagaulikid gid bala ang Dios sa aton?

  • Madula pa ayhan ang inaway kag pag-antos?

  • Ano ang nagakatabo kon mapatay ang tawo?

  • Mabuhi pa bala ang mga patay?

  • Ginapamatian bala sang Dios ang akon pangamuyo?

  • Paano ako mangin malipayon?

Diin ka mangita sing sabat sa sini nga mga pamangkot? Kon magkadto ka sa mga librarya ukon mga balaligyaan sang libro, makita mo didto ang madamo nga libro nga nagahatag kuno sing mga sabat. Apang masami nga nagasumpakilay ini nga mga libro. Ang iban nga libro daw mapuslanon man primero, apang sa ulihi indi na praktikal amo nga ginabag-o ini ukon ginaislan.

Apang may isa ka libro nga nagahatag sing masaligan nga mga sabat. Isa ini ka libro sang kamatuoran. Nagsiling si Jesucristo sa iya pangamuyo sa Dios: “Ang imo pulong kamatuoran.” (Juan 17:17) Nahibaluan naton karon nga ina nga Pulong amo ang Balaan nga Biblia. Sa masunod nga mga pahina, makita mo ang maathag kag husto nga mga sabat sang Biblia sa mga pamangkot sa ibabaw.

 Nagaulikid Gid Bala ang Dios sa Aton?

KON NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Nagakabuhi kita sa kalibutan nga puno sing kapintas kag inhustisya. Madamo nga relihion ang nagatudlo nga pagbuot sang Dios ang aton pag-antos.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Ang Dios indi gid ang nagapahanabo sang kalautan. “Imposible nga ang matuod nga Dios maghimo sing malaut, nga ang Labing Gamhanan maghimo sing sayop!” siling sang Job 34:10. May mahigugmaon nga katuyuan ang Dios para sa mga tawo. Amo nga gintudluan kita ni Jesus nga mangamuyo: “Amay namon nga yara sa langit, . . . magkari ang imo Ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta subong sang sa langit.” (Mateo 6:9, 10) Nagaulikid gid ang Dios sa aton amo nga ginhimo niya ang tanan agod mapat-od nga matuman ang iya katuyuan.—Juan 3:16.

Tan-awa man ang Genesis 1:26-28; Santiago 1:13; kag 1 Pedro 5:6, 7.

Madula Pa Ayhan ang Inaway kag Pag-antos?

KON NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Tuman kadamo ang nagakapatay bangod sa inaway. Apektado kita tanan sa pag-antos sang mga tawo.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Gintagna sang Dios ang tion nga paluntaron niya ang paghidait sa bug-os nga duta. Sa idalom sang iya Ginharian, nga isa ka langitnon nga gobierno, ang mga tawo indi na “magtuon sa pagpakig-away.” Sa baylo, “salsalon nila ang ila mga espada nga mangin mga punta sang arado.” (Isaias 2:4) Dulaon sang Dios ang tanan nga inhustisya kag pag-antos. Nagasaad ang Biblia: “Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una [lakip na ang mga inhustisya kag mga pag-antos karon] nagtaliwan na.”—Bugna 21:3, 4.

Tan-awa man ang Salmo 37:10, 11; 46:9; kag Miqueas 4:1-4.

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay ang Tawo?

KON NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Ang kalabanan nga mga relihion sa kalibutan nagatudlo nga kon mapatay ang tawo, may yara sa iya nga padayon nga nagakabuhi. Ang iban nagapati nga ang mga patay makahalit sa mga buhi ukon ginasilutan sang Dios ang mga malauton paagi sa pagpaantos sa ila sing dayon sa kalayuhon nga impierno.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Kon mapatay ang tawo, wala na sia nagaluntad. “Ang mga patay wala gid sing nahibaluan,” siling sang Manugwali 9:5. Bangod ang mga patay wala sing mahibaluan, mabatyagan, ukon mahimo, indi sila makahalit ukon makabulig sa mga buhi.—Salmo 146:3, 4.

Tan-awa man ang Genesis 3:19 kag Manugwali 9:6, 10.

 Mabuhi Pa Bala ang mga Patay?

KON NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Gusto naton mabuhi kag mangin malipayon upod sa aton mga pinalangga. Natural lamang nga luyag gid naton nga makita liwat ang aton napatay nga mga hinigugma.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Ang kalabanan nga tawo nga napatay pagabanhawon. Nagsaad si Jesus nga ang “yara sa handumanan nga mga lulubngan . . . magagua.” (Juan 5:28, 29) Nahisuno sa orihinal nga katuyuan sang Dios, ang banhawon nga mga tawo may kahigayunan nga mabuhi sa paraiso nga duta. (Lucas 23:43) Lakip sa sini nga saad ang himpit nga panglawas kag kabuhi nga wala sing katapusan para sa matinumanon nga mga tawo. Nagasiling ang Biblia: “Ang mga matarong magapanubli sang duta, kag magapuyo sila sa sini sa wala sing katubtuban.”—Salmo 37:29.

Tan-awa man ang Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; kag Binuhatan 24:15.

Ginapamatian Bala sang Dios ang Akon Pangamuyo?

KON NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Ang mga tawo sa halos tanan nga relihion nagapangamuyo. Apang, madamo ang nagabatyag nga ang ila mga pangamuyo wala ginasabat.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Gintudluan kita ni Jesus nga indi pagsulitsuliton ang saulado nga mga pangamuyo. “Kon magpangamuyo kamo,” siling niya, “indi ninyo pagsulitsulita ang inyo ginasiling.” (Mateo 6:7) Kon luyag naton nga pamatian sang Dios ang aton mga pangamuyo, dapat kita mangamuyo sa paagi nga ginakahamut-an niya. Agod mahimo ina, dapat naton mahibaluan ang kabubut-on sang Dios kag mangamuyo nahisuno sa sini. Nagasiling ang 1 Juan 5:14: “Bisan ano ang ipangamuyo naton suno sa . . . kabubut-on [sang Dios], magapamati sia sa aton.”

Tan-awa man ang Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; kag 1 Juan 3:22.

Paano Ako Mangin Malipayon?

KON NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Madamo ang nagapati nga ang kuarta, kabantugan, ukon katahom amo ang magapahalipay sa ila. Gani ginahimud-usan gid nila nga matigayon ini—apang indi sila gihapon malipayon.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Ginsugid ni Jesus ang sekreto sa kalipay sang nagsiling sia: “Malipayon ang mga mahunahunaon sa ila espirituwal nga kinahanglanon.” (Mateo 5:3) Ang matuod nga kalipay matigayon lamang kon panikasugan naton nga pun-an ang aton pinakaimportante nga kinahanglanon—ang aton handum nga makilala ang Dios kag mahibaluan ang iya katuyuan para sa aton. Ina nga kamatuoran masapwan sa Biblia. Ang paghibalo sina nga kamatuoran makabulig sa aton nga mahangpan kon ano gid ang importante nga butang kag kon ano ang indi. Kon tugutan naton ang kamatuoran sa Biblia nga maggiya sa aton mga desisyon kag mga ginahimo, mangin mas malipayon kita.—Lucas 11:28.

Tan-awa man ang Hulubaton 3:5, 6, 13-18 kag 1 Timoteo 6:9, 10.

 Malip-ot lamang ini nga pagbinagbinag sa mga sabat sang Biblia sa anom ka pamangkot nga ginsambit. Luyag mo bala makahibalo sing dugang pa? Kon isa ka sa “mga mahunahunaon sa ila espirituwal nga kinahanglanon,” amo gid sina ang himuon mo. Mahimo nga may iban ka pa nga pamangkot, subong sang: ‘Kon nagaulikid gid ang Dios sa aton, ngaa gintugutan niya ang tuman nga kalautan kag pag-antos halin sang una tubtob karon? Paano ko mapauswag ang amon kabuhi subong pamilya?’ Ang Biblia nagahatag sing masaligan kag makalilipay nga mga sabat sa sini kag sa madamo pa nga pamangkot.

Apang madamo karon ang nagapangalag-ag nga usisaon ang Biblia. Para sa ila, madamol gid ini nga libro kag mabudlay hangpon kon kaisa. Luyag mo bala buligan agod makita ang mga sabat sa Biblia? May ginatanyag ang mga Saksi ni Jehova nga duha ka paagi sa pagbulig sa imo.

Una, ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga gindesinyo agod buligan ang masako nga mga tawo nga usisaon ang maathag nga mga sabat sang Biblia sa importante nga mga pamangkot. Ang ikaduha amo ang libre nga pagtuon sa Biblia sa puluy-an. Ang isa sa mga Saksi ni Jehova nga kalipikado sa pagtudlo makadto sa imo puluy-an ukon sa iban nga lugar nga kombeniente sa imo kag maghinguyang sing pila ka tion kada semana agod binagbinagon ang Biblia upod sa imo nga wala sing bayad. Minilyon ka tawo sa bug-os nga kalibutan ang nakabenepisyo sa sini. Madamo sa ila ang nalipay gid kag nagsiling: “Nasapwan ko ang kamatuoran!”

Malahalon gid ini nga bahandi. Ang kamatuoran sa Biblia nagahilway sa aton gikan sa disparatis, makalilibog nga panudlo, kag sobra nga kahadlok. Nagahatag ini sa aton sing paglaum, katuyuan, kag kalipay sa kabuhi. Nagsiling si Jesus: “Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.”—Juan 8:32.