Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Magtuon Gikan sa Daku nga Manunudlo

Ang pinakamaayo nga mga prinsipio makita sa Biblia. Makatuon ang kabataan, indi sa ginasiling sang iban, kundi sa ginasiling sang ila langitnon nga Amay.

Ang Ginakinahanglan sang mga Kabataan Gikan sa mga Ginikanan

Gindesinyo ini nga libro agod maestoyahan sang mga kabataan kag sang mga nagabasa upod sa ila ang importante nga mga topiko sa sini nga libro.

Kon Ngaa si Jesus Isa ka Daku nga Manunudlo

Ano ang gintudlo ni Jesus? And where did his teachings come from?

Isa ka Sulat Halin sa Isa ka Mahigugmaon nga Dios

Ang iya sulat yara sa isa ka libro nga mas bilidhon sa tanan nga libro.

Ang Isa nga Naghimo sing Tanan nga Butang

Sin-o ang nagtuga sang mga pispis kag nagtudlo sa ila nga mag-amba? Sin-o ang naghimo sang berde nga hilamon? Sin-o ang nagtuga sa imo?

May Ngalan ang Dios

Kita tanan may ngalan. Nakahibalo ka bala sang ngalan sang Dios? Ngaa importante ang iya ngalan?

“Ini ang Akon Anak”

Ngaa pinasahi nga persona si Jesus?

Ang Daku nga Manunudlo Nagserbisyo sa Iban nga Tawo

Nanamian ka bala kon himuan ka sing maayo sang iban? Nanamian gid kita tanan, kag nahibaluan ina sang Daku nga Manunudlo.

Ang Pagkamatinumanon Nagaamlig sa Imo

Ang mga pamatan-on makatuon sa mga may edad. Kag kon suguon kita sang Dios nga himuon ang isa ka butang, mapat-od naton nga amo ina ang husto nga himuon.

Mas Mataas ang Iban Sangsa Aton

Ang iban sa ila maayo, kag ang iban sa ila malain.

Dapat Naton Pamatukan ang mga Pagsulay

Ano ang himuon mo kon suguon ka nga maghimo sing sala?

Mas Gamhanan si Jesus Sangsa mga Demonyo

Indi kita dapat mahadlok sa mga demonyo, pero dapat kita magbantay agod indi nila kita matiplang.

Bulig Gikan sa mga Anghel sang Dios

Ang mga anghel sang Dios nagabulig sa mga tawo nga nagahigugma kag nagaalagad kay Jehova.

Gintudluan Kita ni Jesus nga Mangamuyo

Makapakigsugilanon ka sa Dios sa bisan ano nga oras adlaw man ukon gab-i, kag pamatian ka niya.

Ang Nangin mga Disipulo ni Jesus

Ano sila nga sahi sang tawo?

Kon Ngaa Dapat Kita Magpatawad

Nagsugid si Jesus sing sugilanon agod buligan kita nga makahangop.

Isa ka Leksion Tuhoy sa Pagkamainayuhon

Magtuon gikan sa sugilanon sang mainayuhon nga Samaritano.

Ano Gid ang Importante?

Paano kita mangin manggaranon sa Dios?

Kon Paano Mangin Malipayon

Ang Daku nga Manunudlo nagapahibalo sang isa ka importante nga sekreto.

Nagapasalamat Ka Bala?

Makatuon ka sa halimbawa sang napulo ka aruon.

Husto Bala nga Magpakig-away Ka?

Ano ang himuon mo kon may mag-away?

Luyag Mo Bala nga Ikaw Pirme ang Mauna?

Ano ang ginsiling ni Jesus sa iya mga disipulo sang nagbaisay sila parte sa sini?

Dapat Bala Kita Magpahambog?

Nagasugid si Jesus sang sugilanon sang isa ka Fariseo kag isa ka manugsukot sing buhis.

Kon Ngaa Indi Kita Dapat Magbinutig

Hibalua kon ano ang ginhimo ni Jehova kanday Ananias kag Safira.

Kon Ngaa Nagamasakit ang mga Tawo

Maabot bala ang panahon nga indi na magmasakit ang mga tawo?

Indi Gid Magpangawat!

Binagbinaga ang halimbawa sang apat ka tawo nga nagkuha sang indi ila.

Mahimo Bala Magbag-o ang mga Nagahimo sing Malain?

Ang halimbawa ni Saulo kag sang makihilawason nga babayi nagahatag sing sabat.

Kon Ngaa Mabudlay nga Maghimo sing Maayo

Ano ang reaksion sang malain nga mga tawo kon indi mo paghimuon ang ila ginasiling?

Sin-o Ang Imo Dios?

Madamo nga dios ang ginasimba sang mga tawo. Ano ang himuon mo? Ang tatlo ka Hebreo nga pamatan-on naghatag sa aton sing sabat.

Kon Paano Mapat-od Kon Sin-o ang Dapat Tumanon

“Ihatag kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar, apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.”

Nahamuot Bala ang Dios sa Tanan nga Party?

Nahibaluan mo bala nga ginsambit sa Biblia ang pila ka party para magsaulog? Mahibaluan naton sa sini kon ano ang pagtamod sang Dios sa sini nga mga pagsaulog.

Bulig Agod Malandas ang Aton Kahadlok

Ang Daku nga Manunudlo wala magsiling nga mahapos ang pag-alagad kay Jehova. Apang may paagi agod matigayon ang kaisog kag bulig.

Kon Diin Makasapo sing Lugpay

Ano ang himuon mo kon nasubuan ka ukon nagaisahanon?

Kon Paano Gin-amligan si Jesus

Magtuon sa mga paagi kon paano gin-amligan ni Jehova si Jesus sa mga luyag magpatay sa iya sang bata pa sia.

Maamligan Kita ni Jesus

Sang yari sia sa duta, ginpakita niya kon paano niya amligan ang mga nagahigugma sa iya.

Ano ang Matabo Kon Mapatay Kita?

Dapat ka bala mahadlok sa kamatayon ukon sa mga patay?

Makabugtaw Kita Gikan sa Kamatayon!

Ginhatagan sang Dios si Jesus sing gahom nga buhion ang mga tawo, lakip ang kabataan.

Sin-o ang Banhawon? Diin Sila Mapuyo?

Ano ang sabat ni Jesus sa sini nga mga pamangkot?

Pagdumdom kay Jehova kag sa Iya Anak

Ginpakita ni Jesus sa iya mga sumulunod ang pinasahi nga paagi agod dumdumon ang ginhimo ni Jehova kag niJesus para sa aton.

Kon Ngaa Dapat Naton Higugmaon si Jesus

Ginhatag niya ang iya himpit nga kabuhi agod mabaton naton ang kabuhi nga wala sing katapusan!

Kon Paano Mapahalipay ang Dios

Ang isa ka hulubaton sa Biblia nagasiling: “Magmaalam ka, anak ko, kag pahalipaya ang akon tagipusuon.”

Mga Kabataan nga Nagapahalipay sa Dios

Ano ang mahimo mo para malipay ang Dios?

Kon Ngaa Dapat Kita Magpangabudlay

Ang pagpangabudlay maayo para sa aton hunahuna kag lawas. Matun-an mo kon paano malipay sa sini.

Sin-o ang Aton mga Utod?

Lakip bala ang mga tawo nga indi kabataan sang aton ginikanan?

Dapat Ginahigugma sang Aton mga Abyan ang Dios

“Indi kamo magtalang—Ang malain nga kaupdanan nagadunot sang mapuslanon nga mga batasan.”

Ano ang Ginharian sang Dios? Kon Paano Ipakita nga Luyag Naton Ini

Kon si Jesus na ang nagagahom sa tanan sa duta, magahimo sia sing daku nga mga pagbag-o.

Ginlaglag sang Anaw ang Isa ka Kalibutan—Matabo Bala Ini Liwat?

Ang matarong mabuhi sing wala katapusan sa duta.

Kon Paano Naton Mahibaluan nga Malapit Na ang Armagedon

Ang mga tanda makita sa palibot naton.

Malinong nga Bag-ong Kalibutan sang Dios—Makapuyo ka Didto

Ano ang dapat mo himuon agod matigayon mo ini sing dayon?