Napatay si Jesus para mabuhi kita. Juan 3:16

Tatlo ka adlaw pagkatapos mapatay si Jesus, ginkadtuan sang pila ka babayi ang iya lulubngan pero wala na ini sing unod. Ginbanhaw ni Jehova si Jesus.

Sang ulihi, nagpakita si Jesus sa iya mga apostoles.

Ginbanhaw ni Jehova si Jesus subong isa ka gamhanan kag imortal nga espiritu. Nakita si Jesus sang iya mga disipulo nga nagapasaka sa langit.

 Ginbanhaw sang Dios si Jesus kag ginhimo sia nga Hari sang Ginharian sang Dios. Daniel 7:13, 14

Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para gawaron ang katawhan. (Mateo 20:28) Paagi sa sina nga gawad, ginpaposible sang Dios nga mabuhi kita sing walay katapusan.

Gintangdo ni Jehova si Jesus subong Hari nga magagahom sa duta. Kaupod niya ang 144,000 ka matutom nga tawo nga pagabanhawon kag magakabuhi sa langit. Si Jesus kag ang 144,000 amo ang magahuman sang matarong nga ginharian sa langit—ang Ginharian sang Dios.—Bugna 14:1-3.

Himuon sang Ginharian sang Dios nga paraiso ang duta. Madula na ang inaway, krimen, kapigaduhon, kag gutom. Mangin malipayon gid ang mga tawo.—Salmo 145:16.