Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Magbalik kay Jehova

 BAHIN UNO

“Pangitaon Ko ang Nadula”

“Pangitaon Ko ang Nadula”

Nagasalasala ang karnero. Samtang nagahalab, napahilayo ini sa iban nga karnero. Indi na sini makita ang panong ukon ang manugbantay. Nagadulom na. Nagtalang ini sa duog nga madamo sang mabangis nga sapat ang nagaluyong, pat-od nga wala gid sang mahimo ang karnero. Sang ulihi, nabatian sini ang isa ka pamilyar nga tingog—tingog ini sang manugbantay, nga nagadalagan pakadto sa karnero, ginhakwat niya ini, ginputos sa pilo sang iya panapton, kag gindala pauli.

LIWATLIWAT nga ginpaanggid ni Jehova ang iya kaugalingon sa isa ka manugbantay sang karnero. Sa iya Pulong, ginapasalig niya kita: “Ako mismo ang magapangita kag magaatipan sa akon mga karnero.”—Ezequiel 34:11, 12.

“Ang Panong nga Akon Ginaatipan”

Sin-o ang panong ni Jehova? Ang panong ni Jehova amo ang mga tawo nga nagahigugma kag nagasimba sa iya. Nagasiling ang Biblia: “Magsimba kita kag magyaub sa iya; magluhod kita sa atubangan ni Jehova nga aton Manunuga. Kay sia ang aton Dios, kag kita ang katawhan sa iya halalban, ang mga karnero nga iya ginaatipan.” (Salmo 95:6, 7) Kaangay sang mga karnero nga nagasunod sa manugbantay, ang mga sumilimba ni Jehova luyag gid nga magsunod sa ila Manugbantay. Wala bala sila sing kasawayan? Indi. Kon kaisa ang mga alagad sang Dios nangin kaangay sang “mga karnero nga nag-alaplaag,” “nadula nga mga karnero,” kag “mga karnero  nga nagtalang.” (Ezequiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Pedro 2:25) Bisan pa mapahilayo ang isa, nagapaabot gihapon si Jehova nga magabalik sia.

Nagabatyag ka bala nga si Jehova amo gihapon ang imo Manugbantay? Paano ginapamatud-an ni Jehova subong nga isa sia ka Manugbantay? Binagbinaga ang tatlo ka paagi:

Ginapakaon niya kita sa espirituwal. “Pahalbon ko sila sa maayo nga halalban,” siling ni Jehova. “Magaluko sila sa maayo nga halalban kag magahalab sing matambok nga hilamon.” (Ezequiel 34:14) Wala gid napaslawan si Jehova sa paghatag sa aton sang makapaumpaw nga nagkalainlain kag suno sa tion nga espirituwal nga pagkaon. May napensaran ka bala nga artikulo, isa ka pamulongpulong, ukon video nga nagsabat sang imo pagpangayo sing bulig sa pangamuyo? Nagpakumbinsi bala ini sa imo nga personal nga nagaulikid si Jehova sa imo?

Ginaproteksionan kag ginasuportahan niya kita. Si Jehova nagapromisa: “Pabalikon ko ang nagtalang, bugkusan ko ang may bali, kag pabaskugon ko ang maluya.” (Ezequiel 34:16) Ginapabakod ni Jehova ang mga ginpaluya ukon gindaug sang kabalaka. Ginabugkusan niya ang iya mga karnero, ginabuligan sila nga mag-ayo kon nasamaran sila—mahimo bisan sang ila mga masigkatumuluo. Kag ginadala niya pabalik ang mga nagtalang kag ang mga mahimo nagapakigbato sa negatibo nga mga balatyagon.

Nagabatyag sia nga responsibilidad niya kita. “Luwason ko sila sa tanan nga lugar diin nag-alaplaag sila,” siling ni Jehova. “Pangitaon ko ang nadula.” (Ezequiel 34:12, 16) Para kay Jehova, ang nadula nga karnero may paglaum pa nga makabalik. Nahibaluan niya kon may nadula nga karnero, ginapangita niya ini, kag nagakalipay sia kon makita niya ini. (Mateo 18:12-14) Isa pa, ginatawag niya ang iya matuod nga mga sumilimba nga “akon mga karnero, ang panong nga akon ginaatipan.” (Ezequiel 34:31) Isa ka sa sini nga mga karnero.

Para kay Jehova, ang nadula nga karnero may paglaum pa nga makabalik. Nagakalipay sia kon makita ang nadula nga karnero

“Ibalik ang Amon Maayo nga Kahimtangan sang Una”

Ngaa ginapangita ka ni Jehova kag ginaagda nga magbalik sa iya? Bangod luyag niya nga magmalipayon ka. Nagapromisa sia nga “magaulan ang mga pagpakamaayo” sa iya mga karnero. (Ezequiel 34:26) Indi ini basta promisa lang. Nakita mo mismo ang pamatuod.

Dumduma ang imo eksperiensia sang nakilala mo si Jehova. Halimbawa, ano ang ginbatyag mo sang una mo nga natun-an ang makalilipay nga kamatuoran parte sa ngalan sang Dios kag ang iya katuyuan sa katawhan? Nadumduman mo bala kon daw ano ka makapaumpaw nga makaupod ang imo mga masigka-Cristiano sa mga asembleya kag mga kombension? Sang napaambit mo ang maayong balita sa isa nga nagpakita sang matuod nga interes, nagpauli ka bala nga malipayon kag naayawan?

Matigayon mo liwat ina nga kalipay. “O Jehova, pabalika kami sa imo,” pangamuyo sadto sang mga alagad sang Dios, “kag magabalik kami. Ibalik ang amon maayo nga kahimtangan sang una.” (Panalambiton 5:21) Ginpamatian ni Jehova ina nga pangamuyo, kag nagbalik ang iya katawhan sa pag-alagad sa iya nga may bag-o nga kalipay. (Nehemias 8:17) Amo man ang pagahimuon ni Jehova sa imo.

Ang pagbalik kay Jehova daw mahapos lang hambalon pero mabudlay himuon. Binagbinaga ang pila ka hangkat sa pagbalik kag kon paano mo ini malampuwasan.