“Ginpasibangdan ako sang isa ka utod nga babayi nga ginkawat ko ang iya kuarta. Nahibaluan ini sang iban sa kongregasyon kag nag-umpisa sila sa pagpili sang dampigan. Sang ulihi, ginsilingan ako sang utod nga may nabaton sia nga bag-o nga impormasyon nga nagapakita nga wala ako sing sala. Bisan pa nagpangayo sia sing pasaylo, nabatyagan ko sa akon tagipusuon nga indi ko gid sia mapatawad sa ginhimo niya sa akon.”—Linda.

NAHANGPAN mo bala si Linda, nga nasaklaw gid sang ginhimo sang isa ka masigkatumuluo? Makapasubo nga may pila nga natublag gid sang paggawi sang iban sa amo naapektuhan ang ila espirituwal nga rutina. Amo man bala sina ang natabo sa imo?

May ‘Makapugong Bala nga Mabaton Naton ang Gugma sang Dios’?

Batunon naton nga tuman kabudlay nga magpatawad sa masigkatumuluo nga nakasaklaw sa aton. Isa pa, dapat nagahigugmaanay ang mga Cristiano. (Juan 13:34, 35) Kon isa ka masigkatumuluo ang nakasala sa aton, ang pagluya sang buot kag kasakit mahimo tuman gid kabudlay batason.—Salmo 55:12.

Siempre pa, ginabaton sang Biblia nga may tion nga ginahatagan sang mga Cristiano sing “rason nga magreklamo” ang isa kag isa. (Colosas 3:13) Bisan pa sina, kon sa aton ini matabo, mahimo mabudlayan man kita nga atubangon ini. Ano ang makabulig sa aton? Binagbinaga ang tatlo ka Makasulatanhon nga prinsipio:

Nahibaluan sang aton langitnon nga Amay ang tanan. Nakita ni Jehova ang tanan nga natabo, lakip ang inhustisya nga ginaatubang naton kag ang pag-antos nga resulta sini. (Hebreo 4:13) Dugang pa, nabatyagan ni Jehova ang aton pag-antos. (Isaias 63:9) Wala niya ginatugutan ang ‘kapipit-an ukon kasisit-an’ ukon ang bisan ano—bisan pa ang isa niya ka alagad—‘nga makapugong nga mabaton naton ang gugma sang Dios.’ (Roma 8:35, 38, 39) Indi bala dapat mapahulag kita sing subong man, nga wala nagatugot sa bisan ano ukon kay bisan sin-o nga magsablag sang aton kaangtanan kay Jehova?

Ang pagpatawad wala nagakahulugan nga pagkunsinti. Kon ginpatawad naton ang mga nakasala sa aton, wala naton ginapakadiutay, ginapakamatarong, ginahimo nga balibad, ukon ginakunsinti ang ila ginhimo. Dumduma nga si Jehova wala gid nahamuot sa sala, apang ginapatawad niya ini kon may basihan sia sa paghimo sini. (Salmo 103:12, 13; Habacuc 1:13) Kon ginapalig-on niya kita nga patawaron ang iban, ginapangabay kita ni Jehova nga ilugon naton sia. Wala sia ‘nagahinakit sa wala sing katubtuban.’—Salmo 103:9; Mateo 6:14.

Kon wala kita nagahupot sing hinakit nagabenepisyo kita. Sa ano nga paagi? Imadyina ini nga kahimtangan. Nagpulot ka sing mga tunga sa kilo nga bato, dayon gin-untay mo ang imo kamot samtang ginauyatan ini. Mahimo nga mahapos lang para sa imo ang paghimo sini sa malip-ot nga tion. Apang ano abi kon tilawan mo nga himuon ini sa malawig nga tion? Daw ano kalawig mo mahimo ini—pila ka minuto? isa ka oras? ukon mas malawig pa? Pat-od gid nga makapuyan ang imo butkon! Wala nagbug-at ang bato. Pero samtang nagadugay ang pagkapot mo sini, daw nagabug-at ini. Amo man ina ang paghinakit. Samtang nagadugay ang aton paghupot sang kalain sang buot—bisan pa diutay lang ini—labi pa naton nga ginahalitan ang aton kaugalingon.  Gani, indi katingalahan nga ginapalig-on kita ni Jehova nga indi paghuptan ang paghinakit. Para gid ini sa aton kaayuhan.—Hulubaton 11:17.

Kon wala kita nagahupot sing hinakit nagabenepisyo kita

“Pamatyag Ko si Jehova Mismo ang Nagapakighambal sa Akon”

Ano ang nakabulig kay Linda nga indi maghupot sing paghinakit sa ginhimo sa iya sang isa ka masigkatumuluo? Labaw sa tanan, ginpamalandungan niya ang Makasulatanhon nga mga rason sa pagpatawad. (Salmo 130:3, 4) Napahulag gid si Linda sa paghibalo nga kon nagapatawad kita, mangin mapinatawaron man si Jehova sa aton. (Efeso 4:32–5:2) Tuhoy sa kon paano sia natandog sini, nagsiling sia: “Pamatyag ko si Jehova mismo ang nagapakighambal sa akon.”

Sang ulihi, nadula gid man ni Linda ang iya paghinakit. Ginpatawad niya ang utod, kag ina nga utod suod niya nga abyan subong. Nagpadayon si Linda sa iya pag-alagad kay Jehova. Makasalig ka nga luyag ni Jehova nga buligan ka nga mahimo man ini.