1. Paano nagsugod ang kabuhi ni Jesus?

Ngaa madali palapitan si Jesus?—MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16.

Indi pareho sa mga tawo, si Jesus nagkabuhi sa langit bilang espiritu nga persona antes sia natawo sa duta. (Juan 8:23) Si Jesus ang una nga gintuga sang Dios kag nagbulig sia sa pagtuga sa tanan iban pa nga butang. Sia lang ang direkta nga gintuga ni Jehova, amo nga gintawag sia nga “bugtong” nga Anak sang Dios. (Juan 1:14) Si Jesus amo ang Humalambal sang Dios, gani gintawag man sia, “ang Pulong.”​—Basaha ang Hulubaton 8:22, 23, 30; Colosas 1:15, 16.

2. Ngaa nagkari si Jesus sa duta?

Ginpadala sang Dios ang iya Anak sa duta paagi sa pagsaylo sang kabuhi ni Jesus halin sa langit pakadto sa taguangkan sang birhen nga Judiyo nga si Maria. Gani wala sing tawhanon nga amay si Jesus. (Lucas 1:30-35) Nagkari si Jesus sa duta para (1) itudlo ang kamatuoran parte sa Dios, (2) mangin halimbawa sa aton sa paghimo sang kabubut-on sang Dios bisan pa may mga kabudlayan, kag (3) ihatag ang iya perpekto nga kabuhi bilang “gawad.”​—Basaha ang Mateo 20:28.

3. Ngaa kinahanglan naton ang gawad?

Ang gawad amo ang ginabayad para mahilway ang isa ka tawo sa kamatayon. (Exodo 21:29, 30) Ang kamatayon kag pagtigulang indi amo ang orihinal nga katuyuan sang Dios para sa tawo. Paano naton ini nahibaluan? Ginsilingan sang Dios ang una nga tawo nga si Adan nga kon maghimo sia sang ginatawag sang Biblia nga “sala,” mapatay sia. Gani kon wala magpakasala si Adan, indi gid tani sia mapatay. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Suno sa Biblia, ang kamatayon “nagsulod” sa kalibutan sang katawhan paagi kay Adan. Gani ginpapanubli ni Adan sa tanan niya nga kaliwat ang sala kag ang silot sini nga kamatayon. Kinahanglan  naton ang gawad para mahilway kita sa silot nga kamatayon nga napanubli naton kay Adan.​—Basaha ang Roma 5:12; 6:23.

Sin-o ang makagawad sa aton para mahilway kita sa kamatayon? Kon mapatay kita, ang aton lang sala ang aton mabayaran. Wala sing indi perpekto nga tawo ang makabayad sang sala sang iban.​—Basaha ang Salmo 49:7-9.

4. Ngaa napatay si Jesus?

Indi pareho sa aton, perpekto si Jesus. Gani wala sia napatay para sa iya mga sala kay wala gid sia sing sala. Sa baylo, napatay si Jesus para sa sala sang iban. Daku gid ang gugma sang Dios sa mga tawo amo nga ginpadala niya ang iya Anak agod mapatay para sa aton. Ginpakita man ni Jesus ang iya gugma sa aton paagi sa pagtuman sa iya Amay kag paghatag sang iya kabuhi para sa aton mga sala.​—Basaha ang Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

5. Ano ang ginahimo ni Jesus sa karon?

Sang si Jesus ari sa duta, gin-ayo niya ang mga nagamasakit, ginbanhaw ang mga patay, kag ginbuligan ang mga nagaantos. Paagi sini, ginpakita niya kon ano ang himuon niya sa ulihi sa tanan nga matinumanon nga tawo. (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28) Sang napatay si Jesus, ginbanhaw sia sang Dios bilang espiritu nga persona. (1 Pedro 3:18) Dayon, nagpungko si Jesus sa tuo sang Dios kag naghulat tubtob nga ginhatag sa iya ni Jehova ang gahom bilang Hari sa bilog nga duta. (Hebreo 10:12, 13) Sa karon, nagahari na si Jesus sa langit, kag ang iya mga sumulunod nagabantala sang maayong balita sa bilog nga kalibutan.​—Basaha ang Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.

Sa indi madugay, gamiton ni Jesus ang iya gahom bilang Hari para dulaon ang tanan nga pag-antos kag ang kabangdanan sini. Ang tanan nga nagatuo kay Jesus paagi sa pagtuman sa iya magakabuhi sa paraiso sa duta.​—Basaha ang Salmo 37:9-11.