1. Ngaa importante ang pagpakasal agod mangin malipayon ang pamilya?

Ang maayong balita halin kay Jehova, ang malipayon nga Dios, kag luyag niya nga mangin malipayon ang mga pamilya. (1 Timoteo 1:11) Sia ang ginhalinan sang pag-asawahay. Ang narehistro nga pag-asawahay importante agod mangin malipayon ang pamilya bangod nagahatag ini sing maayo nga kahimtangan sa pagpadaku sa kabataan. Dapat sundon sang mga Cristiano ang mga kasuguan sa ila lugar parte sa pagparehistro sang kasal.​—Basaha ang Lucas 2:1, 4, 5.

Paano ginatamod sang Dios ang pag-asawahay? Gusto niya nga mangin permanente ang pag-upod sang isa ka lalaki kag isa ka babayi. Gusto man ni Jehova nga mangin matutom sa isa kag isa ang bana kag asawa. (Hebreo 13:4) Ginadumtan niya ang diborsio. (Malaquias 2:16) Pero ginatugutan niya nga magdiborsio ang mga Cristiano kag magminyo liwat kon ang ila tiayon nakahimo sing seksuwal nga imoralidad.​—Basaha ang Mateo 19:3-6, 9.

2. Paano dapat trataron sang bana kag asawa ang isa kag isa?

Gintuga ni Jehova ang lalaki kag babayi nga magbuligay sa ila pag-asawahay. (Genesis 2:18) Bilang ulo sang pamilya, dapat manguna ang bana sa pag-aman sing materyal nga kinahanglanon sang iya pamilya kag sa pagtudlo sa ila parte sa Dios. Dapat sia magsakripisyo bangod sang iya gugma sa iya asawa. Dapat man higugmaon kag respetuhon sang bana kag asawa ang isa kag isa. Bangod ang bana kag asawa indi perpekto, importante ang pagpatawad agod mangin malipayon ang ila pag-asawahay.​—Basaha ang Efeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

 3. Dapat bala kamo magbulagay kon indi kamo malipayon?

Kon mag-utwas ang problema sa inyo pag-asawahay, dapat tinguhaan ninyo nga pakig-angutan sing mahigugmaon ang isa kag isa. (1 Corinto 13:4, 5) Wala nagsiling ang Pulong sang Dios nga ang pagbulagay amo ang solusyon sa kinaandan nga mga problema sang mag-asawa.​—Basaha ang 1 Corinto 7:10-13.

4. Mga kabataan, ano ang gusto sang Dios para sa inyo?

Gusto ni Jehova nga mangin malipayon kamo. Nagahatag sia sing pinakamaayo nga laygay kon paano kamo mangin malipayon samtang pamatan-on kamo. Gusto niya nga makatuon kamo sa kaalam kag eksperiensia sang inyo mga ginikanan. (Colosas 3:20) Gusto man ni Jehova nga mangin malipayon kamo sa paghimo sang mga butang para sa inyo Manunuga kag sa iya Anak.​—Basaha ang Manugwali 11:9–12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mga ginikanan, paano mangin malipayon ang inyo kabataan?

Dapat manikasog kamo nga amanan sing pagkaon, puluy-an, kag bayo ang inyo kabataan. (1 Timoteo 5:8) Pero agod mangin malipayon sila, dapat ninyo sila tudluan nga higugmaon ang Dios kag magtuon sa iya. (Efeso 6:4) Ang inyo pagpakita sing gugma sa Dios may daku nga impluwensia sa inyo kabataan. Kon tudluan ninyo sila base sa Pulong sang Dios, mahanas ang ila panghunahuna sa husto nga paagi.​—Basaha ang Deuteronomio 6:4-7; Hulubaton 22:6.

Makabenepisyo ang kabataan kon ginapalig-on sila kag ginadayaw. Dapat man sila tadlungon kag disiplinahon. Ina nga paghanas makaamlig sa ila batok sa mga buhat nga makadula sang ila kalipay. (Hulubaton 22:15) Pero ang pagdisiplina indi dapat sobra ukon mapintas.​—Basaha ang Colosas 3:21.

Ang mga Saksi ni Jehova nagabalhag sing mga libro nga ginsulat agod buligan ang mga ginikanan kag kabataan. Ini nga mga libro nabase sa Biblia.​—Basaha ang Salmo 19:7, 11.