1. Ano ang balita halin sa Dios?

Gusto sang Dios nga mangin malipayon ang mga tawo sa duta. Gintuga niya ang duta kag ang tanan nga butang sini bangod ginahigugma niya ang mga tawo. Sa indi madugay, magapanghikot sia agod hatagan sing maayo nga palaabuton ang tanan nga tawo sa duta. Dulaon niya ang mga kabangdanan sang pag-antos.​—Basaha ang Jeremias 29:11.

Wala gid sing gobierno nga nakadula sing kasingki, balatian, ukon kamatayon. Pero may maayong balita. Sa indi madugay, buslan sang Dios ang tanan nga gobierno sang tawo sang iya gobierno. Matigayon sang mga sakop sini ang paghidait kag maayo nga panglawas.​—Basaha ang Isaias 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Ngaa dapat gid ipahibalo ang maayong balita?

Madula lamang ang tanan nga pag-antos kon laglagon sang Dios ang malain nga mga tawo sa duta. (Sofonias 2:3) San-o ini matabo? Gintagna sang Pulong sang Dios ang mga kahimtangan nga makatalagam karon sa mga tawo. Ang malain nga mga nagakatabo karon nagapakita nga malapit na manghikot ang Dios.​—Basaha ang 2 Timoteo 3:1-5.

3. Ano ang dapat naton himuon?

Dapat naton tun-an ang parte sa Dios halin sa iya Pulong, ang Biblia. Pareho ini sa isa ka sulat sa aton sang mapinalanggaon nga amay. Ginasugid sini sa aton kon paano mangin mas maayo ang aton kabuhi karon kag matigayon ang kabuhi nga wala sing katapusan sa duta sa palaabuton. Matuod, mahimo nga indi gusto sang iban nga buligan ka nga mahangpan ang Biblia. Pero bangod mas maayo nga palaabuton ang ginasaad sang Dios, indi naton pagtugutan ang iban nga punggan kita sa pagtuon parte sa sini.​—Basaha ang Hulubaton 29:25; Bugna 14:6, 7.