Accessibility setting

Magpili sing lenguahe

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Luyag Mo Bala Mahibaluan ang Kamatuoran?

Luyag Mo Bala Mahibaluan ang Kamatuoran?

KAMATUORAN tuhoy sa ano? Tuhoy sa labing importante nga mga pamangkot sang tawo. Mahimo nakapamangkot ka na subong sini:

  • Nagaulikid gid bala ang Dios sa aton?
  • Madula pa ayhan ang inaway kag pag-antos?
  • Ano ang nagakatabo kon mapatay kita?
  • Mabuhi pa bala liwat ang mga patay?
  • Ginapamatian bala sang Dios ang akon pangamuyo?
  • Paano ko matigayon ang matuod nga kalipay?

Diin ka mangita sing sabat sa sini nga mga pamangkot? Kon pamangkuton mo ang iban nga tawo, nanuhaytuhay nga sabat ang imo mabaton. Bisan pa pamangkuton mo ang mga lider sang simbahan, nagasumpakilay gihapon ang ila mga sabat. May makita ka nga mga libro sa mga librarya ukon mga balaligyaan sang libro nga nagasiling nga masabat nila ining mga pamangkot. Ang pila sa sini nga mga libro daw husto man, apang sa ulihi indi na praktikal amo nga gina bag-o ini ukon ginaislan.

Apang, may isa ka libro nga nagaunod sing masaligan nga mga sabat. Isa ini ka libro sang kamatuoran. Nagsiling si Jesucristo sa iya pangamuyo sa Dios: “Ang imo pulong kamatuoran.” (Juan 17:17) Karon nakilala naton nga inang Pulong amo ang Balaan nga Biblia. Sa masunod nga mga pahina, makita mo ang maathag kag masaligan nga mga sabat sa mga pamangkot sa ibabaw.

Nagaulikid Gid Bala ang Dios sa Aton?

Isa ka tawo sa tunga sang kadam-an

NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Nagakabuhi kita karon sa kalibutan nga puno sing kapintas kag inhustisya. Madamo nga relihion ang nagatudlo nga pagbuot sang Dios ang mga pag-antos.

Mga Saksi ni Jehova—Sin-o Sila? Ano ang Ila Ginapatihan? Ang Dios indi amo ang kabangdanan sang kalautan. “Malayo sa Dios nga maghimo sia sing pagkamalaut, kag sa Makaako nga maghimo sia sing kalautan,” siling sang Job 34:10. Ang matuod, may mahigugmaon nga katuyuan ang Dios para sa katawhan. Makita ini sa gintudlo ni Jesus nga pangamuyo: “Amay namon nga yara sa langit,…magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6: 9, 10) Nagaulikid gid ang Dios sa aton amo nga ginhimo niya ang tanan agod mapat-od nga matuman ang iya katuyuan. —Juan 3: 16.

Tan-awa man ang Genesis 1: 26- 28; Santiago 1:13; kag 1 Pedro 5: 6, 7.

Madula Pa Ayhan ang Inaway kag Pag-antos?

Mga soldado

NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Tuman kadamo ang nagakapatay bangod sa inaway. Kita tanan naapektuhan kag nagaantos bangod sini.

ANO ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Nagsiling ang Dios nga sa ulihi paluntaron niya ang paghidait sa bug-os nga duta. Sa idalom sang iya Ginharian nga isa ka langitnon nga panguluhan, ang mga tawo indi na “magtoon sing inaway.” Sa baylo, “ang ila mga espada salsalon nila nga mga punta sang arado.” (Isaias 2:4) Dulaon sang Dios ang tanan nga inhustisya kag pag-antos. Nagasaad ang Biblia: “Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una [lakip na ang mga inhustisya kag mga pag-antos karon] nagtaliwan na.” —Bugna 21: 3, 4.

Tan-awa man ang Salmo 37:10, 11; 46:9; kag Miqueas 4: 1-4.

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay Kita?

Patyo

NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Ang kalabanan nga mga relihion sa bug-os nga kalibutan nagatudlo nga may espiritu sa sulod sang tawo nga padayon nga nagakabuhi sa tapos nga mapatay ang lawas. Ang iban nagapati nga ang mga patay makahalit sa mga buhi ukon nga ginasilutan sang Dios ang mga malauton paagi sa pagpamatbat sa ila sing walay katapusan nga pag-antos.

ANO ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Kon mapatay ang tawo, wala na sia nagaluntad. “Ang patay wala makahibalo sang bisan ano,” siling sang Manugwali 9:5. Bangod ang mga patay indi makabati, makakita, makahambal, ukon makahunahuna, indi sila makahalit ukon makabulig sa mga buhi. —Salmo 146: 3, 4.

Tan-awa man ang Genesis 3: 19 kag Manugwali 9: 6, 10.

Mabuhi Pa Bala Liwat ang mga Patay?

Bata nga nagakasubo sa kamatayon sang isa ka hinigugma

NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Luyag naton mabuhi kag mangin malipayon upod sa aton mga pinalangga. Natural lamang nga handumon naton nga makita liwat ang aton napatay nga mga hinigugma.

ANO ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Ang kalabanan nga tawo nga napatay pagabanhawon. Nagsaad si Jesus nga “ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan…magagua.” (Juan 5: 28, 29) Nahisuno sa orihinal nga katuyuan sang Dios, ang mga pagabanhawon may kahigayunan nga mabuhi sa paraiso nga duta. (Lucas 23:43) Sa sina nga tion, ang matinumanon nga mga tawo mangin himpit ang panglawas kag magakabuhi sing walay katapusan. Nagasiling ang Biblia: “Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.” —Salmo 37:29.

Tan-awa man ang Job 14:14, 15; Lucas 7: 11- 17; kag Binuhatan 24:15.

Ginapamatian Bala sang Dios ang Akon Pangamuyo?

Nagapangamuyo nga tawo

NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Ang mga tawo sa halos tanan nga relihion nagapangamuyo. Apang, madamo ang nagabatyag nga ang ila mga pangamuyo wala ginasabat.

ANO ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Gintudluan kita ni Jesus nga indi pagsulitsuliton ang saulado nga mga pangamuyo. “Kon ikaw nagapangamuyo,” siling niya, “indi pagsulitsulita ang amo gihapon nga mga butang.” (Mateo 6:7) Kon luyag naton nga pamatian sang Dios ang aton mga pangamuyo, dapat kita mangamuyo sa paagi nga ginakahamut-an niya. Agod mahimo ina, dapat naton tun-an ang kabubut-on sang Dios kag mangamuyo nahisuno sa sini. Nagasiling ang 1 Juan 5: 14: “Bisan ano ang pangayuon naton suno sa…kabubut-on [sang Dios], nagapamati sia sa aton.”

Tan-awa man ang Salmo 65:2; Juan 14: 6, 14; kag 1 Juan 3: 22.

Paano Ko Matigayon ang Matuod nga Kalipay?

Babayi nga luyag gid makasapo sing matuod nga kalipay paagi sa pagbasa sang Biblia

NGAA NAGAUTWAS INI NGA PAMANGKOT: Madamo ang nagapati nga ang kuarta, kabantugan, ukon katahom amo ang magapahalipay sa ila. Gani, ginahimud-usan gid nila nga matigayon ini, apang wala ini nakahatag sa ila sing matuod nga kalipay.

ANO ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Ginsugid ni Jesus ang sekreto sa matuod nga kalipay sang nagsiling sia: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon.” (Mateo 5:3) Ang matuod nga kalipay matigayon lamang naton kon panikasugan naton nga pun-an ang aton pinakaimportante nga kinahanglanon, ang aton handum nga makilala ang Dios kag mahibaluan ang iya katuyuan para sa aton. Ina nga kamatuoran masapwan sa Biblia. Ang pagkahibalo sinang kamatuoran makabulig sa aton nga mahangpan kon ano gid ang importante sa kabuhi kag kon ano ang indi. Kon tugutan naton ang kamatuoran sa Biblia nga maggiya sa aton mga desisyon kag mga buhat, matigayon naton ang matuod nga kalipay. —Lucas 11:28.

Tan-awa man ang Hulubaton 3: 5, 6, 13- 18 kag 1 Timoteo 6: 9, 10.

Malip-ot lamang ini nga pagbinagbinag sa mga sabat sang Biblia sa anom ka pamangkot nga ginsambit. Luyag mo bala makahibalo sing dugang pa? Kon ‘mahunahunaon ka sa imo espirituwal nga kinahanglanon,’ walay duhaduha nga amo gid sina ang imo himuon. Mahimo mamangkot ka pa sing dugang subong sang: ‘Kon nagaulikid gid ang Dios sa aton, ngaa gintugutan niya ang tuman nga kalautan kag pag-antos halin pa sang una tubtob karon? Paano ko mapauswag ang pagtinamdanay sa akon pamilya?’ Ang Biblia nagahatag sing makaalayaw nga mga sabat sa sini kag sa madamo pa nga mga pamangkot.

Apang, madamo karon ang nagapangduhaduha nga mag-usisa sa Biblia. Para sa ila, tuman ini kadamol nga libro kag kabudlay hangpon kon kaisa. Luyag mo bala nga buligan ka nga makita ang mga sabat sa Biblia? Nagatanyag ang mga Saksi ni Jehova sing duha ka bulig.

Una, ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? gindesinyo agod buligan ang masako nga mga tawo nga usisaon ang maathag nga mga sabat sang Biblia sa importante nga mga pamangkot. Ang ikaduha nga bulig amo ang libre nga pagtuon sang Biblia sa puluy-an. Kon luyag mo, mahimo ka kadtuan sang mainabyanon nga Saksi ni Jehova nga kalipikado sa pagtudlo sang Biblia sa imo puluy-an ukon sa iban nga lugar diin kombeniente ka. Sa sulod sang malip-ot nga tion kada semana, mahimo sia magbinagbinag sang Biblia upod sa imo. Minilyon ka tawo sa bug-os nga kalibutan ang nakabenepisyo sa sini nga kahimusan. Madamo sa ila ang nalipay gid nga nagsiling: “Nasapwan ko ang kamatuoran!”

Wala ini sing tupong nga bahandi. Ang kamatuoran sa Biblia magahilway sa aton gikan sa disparatis, pangduhaduha, kag kakugmat. Nagahatag ini sa aton sing paglaum, katuyuan, kag kalipay sa kabuhi. Nagsiling si Jesus: “Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.” —Juan 8: 32.

1. Lalaki nga nagatuon kon ano ang ginatudlo sang Biblia; 2. Babayi nga nagatuon kon ano ang ginatudlo sang Biblia

Magtuon sing Dugang Pa

Ngaa Dapat Tun-an ang Biblia?

Minilyon karon sa bilog nga kalibutan ang nakakita sang sabat sa importante nga mga pamangkot sa kabuhi sa bulig sang Biblia. Gusto mo man bala?

Ang Dios Bala Isa Lamang ka Puersa?

Suno sa Biblia, gintuga sang Dios ang tanan nga butang, pero nagaulikid bala sia sa aton?

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay Ka?

Nakahibalo bala ang mga patay sa nagakatabo sa ila palibot?

Ano ang Pagkabanhaw?

Mahimo makibot ka kon sin-o ang pagabanhawon.

Ngaa Mangamuyo? Sabton Bala Ako sang Dios?

Sa imo nagadepende kon bala pamatian sang Dios ukon indi ang imo mga pangamuyo.