Gusto sang Dios nga magkabuhi kita sing mahidaiton kag malipayon sa paraiso sa duta sing walay katapusan!

Mahimo mamangkot ka, ‘Posible bala ini?’ Ginasiling sang Biblia nga himuon ini sang Ginharian sang Dios, kag kabubut-on sang Dios nga ang tanan nga tawo makatuon parte sini nga Ginharian kag sa iya katuyuan para sa aton.—Salmo 37:11, 29; Isaias 9:7.

Gusto sang Dios ang pinakamaayo para sa aton.

Subong nga gusto sang isa ka amay ang pinakamaayo para sa iya kabataan, gusto man sang aton Amay sa langit nga mangin malipayon kita sing walay katapusan. (Isaias 48:17, 18) Nagpromisa sia nga ang ‘nagahimo sang kabubut-on sang Dios magapabilin sing dayon.’—1 Juan 2:17.

Gusto sang Dios nga maglakat kita sa iya mga dalanon.

Ang Biblia nagsiling nga gusto sang aton Manunuga nga “tudloan niya kita sang iya mga dalanon” para “magalakat kita sa iya mga banas.” (Isaias 2:2, 3) Gintipon niya ang “katawhan para sa iya ngalan” agod isugid ang iya kabubut-on sa bilog nga duta.—Binuhatan 15:14.

Gusto sang Dios nga mahiusa kita sa pagsimba sa iya.

Ang putli nga pagsimba kay Jehova nagapahiusa sa mga tawo nga maghigugmaanay sa baylo nga magbahinbahin. (Juan 13:35) Sin-o subong ang nagatudlo sa mga tawo nga simbahon ang Dios nga may paghiusa? Para mahibaluan mo ang sabat, ginapalig-on ka namon nga tun-an ini nga brosyur.