Madamo nga salamat sa imo tion sa pag-usisa sa sini nga brosyur para makilala mo ang mga Saksi ni Jehova, mahibaluan ang amon mga hilikuton kag ang pagpanghikot sang amon organisasyon. Kabay pa nga nakabulig ini sa imo nga makilala nga kami ang nagahimo sang kabubut-on ni Jehova subong. Ginapalig-on ka namon nga ipadayon ang pagkuha sing ihibalo parte sa Dios, isugid sa imo pamilya kag mga abyan ang imo natun-an, kag regular nga makig-upod sa amon Cristianong mga miting.—Hebreo 10:23-25.

Samtang nagadugang ang imo ihibalo parte kay Jehova, labi mo nga mabatyagan ang pagpalangga niya. Mapahulag ka man nga himuon ang imo pinakamaayo para ipakita nga ginahigugma mo man sia. (1 Juan 4:8-10, 19) Pero paano mo ini ipakita sa imo pagkabuhi? Ngaa para sa imo kaayuhan ang pagsunod sa iya mga talaksan sa moral? Kag ano ang makabulig sa imo nga malipay sa paghimo sang kabubut-on sang Dios upod sa amon? Ang imo manunudlo sa Biblia nalipay nga updan ka sa pagpangita sang mga sabat agod nga ikaw mismo kag ang imo pamilya makapabilin sa gugma sang Dios samtang nagahulat sa kabuhi nga walay katapusan.—­Judas 21.

Ginapalig-on ka namon nga padayunon ang imo pag-uswag sa kamatuoran paagi sa pagtuon sing dugang pa sa publikasyon nga “Magpabilin Kamo sa Gugma Sang Dios.”