Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 14

Ang Una nga mga Disipulo ni Jesus

Ang Una nga mga Disipulo ni Jesus

JUAN 1:29-51

  • ANG UNA NGA MGA DISIPULO NI JESUS NAG-UPOD SA IYA

Pagkatapos sang 40 ka adlaw sa kamingawan kag antes si Jesus magbalik sa Galilea, ginkadtuan niya si Juan nga nagbawtismo sa iya. Samtang nagapalapit si Jesus, gintudlo sia ni Juan kag ginpakilala sa tanan nga ato didto: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan! Sia ang ginapatuhuyan ko sang nagsiling ako: ‘Ang isa nga magakari sunod sa akon magauna sa akon kay nagkabuhi sia nga una sa akon.’” (Juan 1:29, 30) Bisan pa mas magulang si Juan kay Jesus, nahibaluan niya nga nagkabuhi na nga daan si Jesus subong isa ka espiritu nga persona sa langit.

Pila ka semana antes sini, sang nagpabawtismo si Jesus, daw indi pa sigurado si Juan nga si Jesus ang Mesias. “Bisan ako wala makakilala sa iya,” siling ni Juan, “apang nagabawtismo ako paagi sa tubig agod mapakilala sia sa Israel.”—Juan 1:31.

Padayon nga ginsugid ni Juan sa mga nagapamati sa iya kon ano ang natabo sang ginbawtismuhan niya si Jesus: “Nakita ko ang espiritu nga nagkunsad kaangay sang salampati halin sa langit, kag nagpabilin ini sa iya. Bisan ako wala makakilala sa iya, apang ang Dios nga nagpadala sa akon sa pagbawtismo paagi sa tubig nagsiling sa akon: ‘Kon kay sin-o mo makita nga nagkunsad kag nagpabilin ang akon balaan nga espiritu, sia amo ang magabawtismo paagi sa balaan nga espiritu.’ Nakita ko ini, kag nagpanaksi ako nga sia amo ang Anak sang Dios.”—Juan 1:32-34.

Kaupod ni Juan ang iya duha ka disipulo sang masunod nga adlaw sang ginpalapitan sia liwat ni Jesus. Nagsiling si Juan: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios!” (Juan 1:36) Gani, nagsunod kay Jesus ining duha ka disipulo ni Juan nga Manugbawtismo. Ang isa sa ila amo si Andres. Mahimo nga ang isa pa amo ang nagrekord sini nga hitabo, nga Juan man ang ngalan. Mahimo nga pakaisa sia ni Jesus kay bata sia ni Salome, nga mahimo nga utod ni Maria kag bana niya si Zebedeo.

Ginabalikid si Andres kag si Juan nga nagasunod sa iya, namangkot si Jesus: “Ano ang kinahanglan ninyo?”

“Rabbi,” namangkot sila sa iya, “diin ka nagadayon?”

“Upod kamo sa akon agod makita ninyo,” sabat ni Jesus.—Juan 1:37-39.

Mga alas kuatro na ini sang hapon, kag nag-upod sanday Andres kag Juan kay Jesus asta maggab-i. Nalipay gid si Andres amo nga ginpangita niya ang iya utod nga si Simon, nga ginatawag man nga Pedro, kag ginsilingan sia: “Nakita namon ang Mesias.” (Juan 1:41) Gindala ni Andres si Pedro kay Jesus. Ginapakita sang mga natabo sang ulihi nga ginpangita man ni Juan ang iya utod nga si Santiago kag gindala sia kay Jesus; pero wala ini ginlakip ni Juan sa iya sinulatan.

Pagkadason nga adlaw, nakita ni Jesus si Felipe nga taga-Betsaida. Malapit ini sa aminhan nga baybayon sang Dagat sang Galilea kag amo ang siudad nanday Andres kag Pedro. Gin-agda ni Jesus si Felipe: “Mangin sumulunod ko.”—Juan 1:43.

Ginpangita dayon ni Felipe si Natanael, nga ginatawag man nga Bartolome, kag nagsiling: “Nakita na namon ang ginapatuhuyan sa Kasuguan ni Moises kag sa mga sinulatan sang mga Manalagna: Si Jesus, nga anak ni Jose, nga taga-Nazaret.” Nagduhaduha si Natanael kag nagsiling kay Felipe: “May maayo bala nga tawo halin sa Nazaret?”

“Upod ka sa akon agod makita mo,” siling ni Felipe sa iya. Sang nakita ni Jesus si Natanael nga nagapalapit sa iya, nagsiling sia: “Tan-awa, ang matuod nga Israelinhon nga wala nagapangdaya.”

“Paano mo ako nakilala?” pamangkot ni Natanael.

Nagsabat si Jesus: “Antes ka gintawag ni Felipe, nakita ko ikaw sa idalom sang kahoy nga higuera.”

Nagsabat si Natanael nga nagdayaw: “Rabbi, ikaw ang Anak sang Dios, ikaw ang Hari sang Israel.”

“Nagapati ka bala sa akon bangod nagsiling ako sa imo nga nakita ko ikaw sa idalom sang kahoy nga higuera?” pamangkot ni Jesus. “Makakita ka sang mga butang nga mas tumalagsahon pa sa sini.” Nian nagsaad si Jesus: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, makita ninyo ang langit nga nabuksan kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka-panaug sa Anak sang tawo.”—Juan 1:45-51.

Wala madugay pagkatapos sini, nagbiya si Jesus kag ang iya bag-o nga mga disipulo sa Nalupyakan sang Jordan kag nagkadto sa Galilea.