Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 89

Nagpanudlo sa Perea Samtang Nagapakadto sa Judea

Nagpanudlo sa Perea Samtang Nagapakadto sa Judea

LUCAS 17:1-10 JUAN 11:1-16

  • SERIOSO ANG PAGPASANDAD

  • MAGPATAWAD KAG MAGTUO

Nagtener sing makadali si Jesus sa duog ‘sa tabok sang Jordan’ nga ginatawag Perea. (Juan 10:40) Nagkadto na sia subong sa bagatnan pa Jerusalem.

Wala nagaisahanon si Jesus. Upod niya ang iya mga disipulo, subong man ang “madamo nga tawo,” lakip ang mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala. (Lucas 14:25; 15:1) Upod man ang mga Fariseo kag mga escriba nga nagapakalain sang ginasiling kag ginahimo ni Jesus. Madamo sila sang pamalandungan pagkatapos nila mabatian ang ginsugid ni Jesus nga mga ilustrasyon parte sa nadula nga karnero, nadula nga anak, kag sa manggaranon nga tawo kag si Lazaro.—Lucas 15:2; 16:14.

Mahimo nga bangod madumduman pa ni Jesus ang pagpakalain kag paghikay sang mga nagapamatok sa iya, ginpatuhuyan niya sang igtalupangod ang iya mga disipulo. Ginbinagbinag niya ang pila ka punto nga gintudlo niya sang nagligad didto sa Galilea.

Halimbawa, si Jesus nagsiling: “Indi malikawan nga magaabot ang mga butang nga mangin kabangdanan sang pagkasandad sang mga tawo. Apang, makaluluoy ang isa nga mangin kabangdanan sini! . . . Mag-andam kamo. Kon makasala ang imo utod sa imo, sabdunga sia. Kag kon maghinulsol sia, patawara sia. Bisan pa kon makasala sia sa imo sing pito ka beses kada adlaw kag magbalik sia sa imo sing pito ka beses, nga nagasiling, ‘Nagahinulsol ako,’ kinahanglan patawaron mo sia.” (Lucas 17:1-4) Ining katapusan nga komento mahimo magpahanumdom kay Pedro sa iya pamangkot parte sa pagpatawad sing pito ka beses.—Mateo 18:21.

Sundon bala sang mga disipulo ang ginsiling ni Jesus? Sang nagsiling sila kay Jesus, “Dugangi ang amon pagtuo,” ginpasalig niya sila: “Kon may pagtuo kamo nga subong kadaku sang binhi sang mustasa, makasiling kamo sa sining kahoy nga sicamino, ‘Gabuta ang imo kaugalingon kag magsaylo sa dagat!’ kag magatuman ini sa inyo.” (Lucas 17:5, 6) Huo, bisan ang diutay nga pagtuo makahimo sing dalagku nga mga butang.

Gintudlo dayon ni Jesus nga importante ang mapainubuson kag balanse nga pagtamod sa kaugalingon, nga nagasiling sa mga apostoles: “Kon may ulipon kamo nga nagaarado ukon nagabantay sang panong, pagpauli niya halin sa uma magasiling bala kamo sa iya, ‘Dali diri, magkaon ka na’? Sa baylo, indi bala magasiling kamo sa iya, ‘Handai ako sang panihapon, kag magpangwagkus ka kag serbehi ako tubtob makatapos ako kaon kag inom, kag pagkatapos sini makakaon ka na kag makainom’? Indi bala nga wala ninyo ginapasalamatan ang ulipon tungod ginhimo lang niya ang iya katungdanan? Sing kaanggid, pagkatapos nga mahimo ninyo ang ginsugo sa inyo, magsiling kamo: ‘Mga ulipon lang kami. Ginhimo lang namon ang amon katungdanan.’”—Lucas 17:7-10.

Dapat mahangpan sang tagsa ka alagad sang Dios nga importante nga unahon pirme ang mga intereses sang Dios. Dugang pa, dapat niya dumdumon ang pribilehiyo nga dapat niya simbahon ang Dios subong miembro sang iya panimalay.

Pagkatapos sini, nag-abot ang mensahero nga ginpadala nanday Maria kag Marta. Mga utod sila ni Lazaro, kag nagapuyo sila sa Betania sa Judea. Ang mensahero nagsiling: “Ginuo, ang imo pinalangga nga abyan nagamasakit.”—Juan 11:1-3.

Bisan pa nga nahibaluan ni Jesus nga grabe ang masakit sang iya abyan nga si Lazaro, indi tanto ang iya kasubo. Sa baylo, nagsiling sia: “Ini nga masakit indi magaresulta sa kamatayon, kundi sa himaya sang Dios, agod paagi sini mahimaya ang Anak sang Dios.” Nagpabilin pa sia sing duha ka adlaw kag ginsilingan niya dayon ang iya mga disipulo: “Makadto kita liwat sa Judea.” Namatok sila: “Rabbi, kasan-o lang gintinguhaan sang mga taga-Judea nga batuhon ka, apang ngaa makadto ka liwat didto?”—Juan 11:4, 7, 8.

Si Jesus nagsabat: “Indi bala nga may 12 ka oras sa isa ka adlaw? Kon ang isa ka tawo maglakat kon adlaw indi sia makasandad, kay makita niya ang kapawa sini nga kalibutan. Apang kon ang isa ka tawo maglakat kon gab-i makasandad sia, kay wala sing kapawa nga magatuytoy sa iya.” (Juan 11:9, 10) Ginpaathag ni Jesus nga ang tion nga gintangdo sang Dios para sa iya ministeryo wala pa matapos. Gani dapat niya gamiton sing bug-os ang malip-ot nga tion nga nabilin.

Si Jesus nagdugang: “Si Lazaro nga aton abyan nagakatulog, apang kadtuan ko sia agod pukawon.” Abi sang mga disipulo nagapahuway lang si Lazaro kag maumpawan sia, amo nga nagsiling sila: “Ginuo, kon nagakatulog sia, magaayo sia.” Ginprangka sila ni Jesus: “Patay na si Lazaro . . . Kadtuan naton sia.”—Juan 11:11-15.

Nakahibalo si Tomas nga mahimo patyon si Jesus sa Judea, pero luyag niya nga sakdagon sia, gani ginpalig-on niya ang iya mga masigkadisipulo: “Makadto man kita, agod mapatay kita upod sa iya.”—Juan 11:16.