Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 95

Nagpanudlo Parte sa Diborsio kag Gugma sa mga Bata

Nagpanudlo Parte sa Diborsio kag Gugma sa mga Bata

MATEO 19:1-15 MARCOS 10:1-16 LUCAS 18:15-17

  • GINSUGID NI JESUS ANG PAGTAMOD SANG DIOS SA DIBORSIO

  • ANG REGALO NGA PAGKADIMINYO

  • DAPAT MANGIN KAANGAY SANG MGA BATA

Halin sa Galilea, nagtabok si Jesus kag ang iya mga disipulo sa Suba Jordan kag nagpabagatnan nga nagaagi sa Perea. Sang nagligad nga pagkadto ni Jesus sa Perea, ginsiling niya sa mga Fariseo ang talaksan sang Dios sa diborsio. (Lucas 16:18) Gani subong, ginpautwas nila ini nga topiko para tilawan si Jesus.

Nagsulat si Moises nga puede diborsiohan ang babayi kon may “indi maayo sa iya.” (Deuteronomio 24:1) May lainlain nga pagtamod sa kon ano ang kabangdanan sang diborsio. Ang pila nagapati nga nalakip diri bisan ang gagmay lang nga mga rason. Gani namangkot ang mga Fariseo: “Ginatugot bala sang kasuguan nga diborsiohan sang isa ka lalaki ang iya asawa sa bisan ano nga kabangdanan?”—Mateo 19:3.

Sa baylo nga gamiton ang opinyon sang mga tawo, maalamon nga ginpatuhuyan ni Jesus ang kahimusan sang Dios sa pag-asawahay. “Wala bala ninyo mabasahi nga sa ginsuguran gintuga niya sila nga lalaki kag babayi kag nagsiling: ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa ka unod’? Gani indi na sila duha, kundi isa ka unod. Gani, ang gintingob sang Dios, indi pagbulagon sang tawo.” (Mateo 19:4-6) Sang ginsugdan sang Dios ang pag-asawahay nanday Adan kag Eva, wala sia sing kahimusan nga magbulag sila.

Ginpamangkot ini sang mga Fariseo kay Jesus: “Kon amo, ngaa nagsugo si Moises nga maghatag sing papeles sa diborsio agod diborsiohan sia?” (Mateo 19:7) Ginsilingan sila ni Jesus: “Bangod sang katig-a sang inyo tagipusuon, nagtugot si Moises nga diborsiohan ninyo ang inyo asawa, apang indi amo sini ang kahimtangan sa ginsuguran.” (Mateo 19:8) Ina nga “ginsuguran” wala nagapatuhoy sa panahon ni Moises kundi sang ginsugdan sang Dios ang pag-asawahay sa Eden.

Ginpresentar dayon ni Jesus ang importante nga kamatuoran: “Nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga magdiborsio sang iya asawa kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi, luwas lang kon ang iya asawa naghimo sing seksuwal nga imoralidad [Griego, por·neiʹa].” (Mateo 19:9) Gani ang seksuwal nga imoralidad amo lamang ang kabangdanan sang diborsio nga ginatugot sang Kasulatan.

Ang mga disipulo nagtugda: “Kon amo ina ang kahimtangan sang mag-asawa, maayo pa nga indi na lang magpangasawa.” (Mateo 19:10) Maathag nga ang nagaplano magminyo dapat magbinagbinag nga permanente ang pag-asawahay!

Parte sa pagkadiminyo, ginpaathag ni Jesus nga ang pila natawo nga mga eunuco, nga indi makasarang sang kaangtanan sa pag-asawahay. Ang iban ginhimo nga mga eunuco, kay ginkapon sila. Pero ang pila nagpugong sang ila handum sa sekso. Ginhimo nila ini para makapokus sila sa mga butang parte sa Ginharian. “Ang makasunod [sang pagkadiminyo] maghimo sini,” palig-on ni Jesus sa iya mga tagpalamati.—Mateo 19:12.

Gindala karon sang mga tawo ang ila kabataan kay Jesus. Pero gin-akigan sila sang mga disipulo, kay luyag nila kuntani nga indi na maisturbo si Jesus. Sang makita ini ni Jesus, naakig sia kag nagsiling sa ila: “Pabay-i ang mga bata nga magpalapit sa akon; indi sila pagpunggi, kay ang Ginharian sang Dios ila sang mga kaangay nila. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang bisan sin-o nga indi magbaton sang Ginharian sang Dios subong sang isa ka bata indi gid makasulod sa sini.”—Marcos 10:14, 15; Lucas 18:15.

Maayo gid nga leksion! Para mabaton ang Ginharian sang Dios, dapat mapainubuson kita kag mahapos tudluan, kaangay sang mga bata. Ginpakita dayon ni Jesus nga palangga niya ang mga bata sang ginhakos niya sila kag ginpakamaayo. Kag palangga man niya ang tanan nga ‘magabaton sang Ginharian sang Dios subong sang isa ka bata.’—Lucas 18:17.