Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 82

Ministeryo ni Jesus sa Perea

Ministeryo ni Jesus sa Perea

LUCAS 13:22–14:6

  • PAGPANIKASOG SA PAGSULOD SA MAKITID NGA PUERTAHAN

  • MAPATAY SI JESUS SA JERUSALEM

Gintudluan kag ginpang-ayo ni Jesus ang mga tawo sa Judea kag Jerusalem. Nagtabok sia dayon sa Suba Jordan para magtudlo sa mga siudad sa distrito sang Perea. Pero mabalik sia dayon sa Jerusalem.

Sang si Jesus didto sa Perea, may tawo nga namangkot: “Ginuo, diutay lamang bala ang maluwas?” Mahimo nahibaluan sang tawo nga ginabaisan sang mga lider sang relihion kon bala madamo ukon diutay lamang ang maluwas. Sa baylo nga hambalan kon pila ang maluwas, ginsiling ni Jesus kon ano ang dapat himuon agod maluwas. “Magpanikasog kamo sing lakas sa pagsulod sa makitid nga puertahan,” siling niya. Huo, dapat gid manikasog. Ngaa? Ginpaathag ni Jesus: “Madamo ang magatinguha sa pagsulod apang indi makasarang.”—Lucas 13:23, 24.

Sa pag-ilustrar nga dapat manikasog sing lakas, si Jesus nagsiling: “Kon nakapangtrangka na sang puertahan ang agalon sang panimalay, magatindog lang kamo sa gua kag magapanuktok sa puertahan, nga nagasiling, ‘Ginuo, buksi kami.’ . . . Apang magasiling sia sa inyo, ‘Wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, tanan kamo nga nagahimo sing kalautan!’”—Lucas 13:25-27.

Ginailustrar sini ang kahimtangan sang isa nga naulihi—mahimo nag-abot sia sa tion nga kombeniente sa iya—pero sirado na kag natrangkahan ang puertahan. Dapat temprano pa sia nag-abot bisan indi kombeniente. Daw pareho ini sa madamo nga nakabenepisyo kuntani sa pagpanudlo ni Jesus. Wala nila gingamit ang kahigayunan nga unahon sa ila kabuhi ang matuod nga pagsimba. Kalabanan sang ginpadal-an kay Jesus wala magbaton sang aman sang Dios para sa kaluwasan. Si Jesus nagsiling nga ‘magahibi sila kag magapabagrot sang ila mga ngipon’ kon ihaboy sila sa gua. Pero “ang mga tawo halin sa sidlangan kag katundan, kag halin sa aminhan kag bagatnan,” huo, halin sa tanan nga pungsod, “magakaon sa lamesa sa Ginharian sang Dios.”—Lucas 13:28, 29.

Si Jesus nagpaathag: “May mga ulihi [pareho sang mga indi Judiyo kag sang ginpigos nga mga Judiyo] nga mauna, kag may mga nauna [ang mga lider sang relihion nga nagapabugal bangod kaliwat sila ni Abraham] nga maulihi.” (Lucas 13:30) “Maulihi” ining mga indi mapinasalamaton bangod indi gid sila makasulod sa Ginharian sang Dios.

May pila ka Fariseo nga nagpalapit kay Jesus kag nagsiling sa iya: “Maghalin ka diri, kay luyag ni Herodes [Antipas] nga patyon ka.” Mahimo nga si Hari Herodes mismo ang nagsugod sini nga sugidsugid agod malagyo si Jesus. Mahimo nga nahadlok si Herodes nga basi madalahig naman sia sa kamatayon sang isa pa ka manalagna, kay ginpapatay niya si Juan nga Manugbawtismo. Pero ginsilingan ni Jesus ang mga Fariseo: “Lakat kamo kag isiling sa sinang ido nga talunon, ‘Nagatabog ako sang mga demonyo kag nagapang-ayo karon nga adlaw kag buas, kag sa ikatlo nga adlaw matapos ko na ang akon hilikuton.’” (Lucas 13:31, 32) Gintawag ni Jesus si Herodes nga “ido nga talunon” kay mahimo niya ginapatuhuyan ang pagkatuso sining mga sapat. Pero si Jesus indi madiktahan ukon mapatal-as ni Herodes ukon ni bisan sin-o. Himuon niya ang hilikuton nga ginhatag sang iya Amay suno sa iskedyul sang Dios, indi sang tawo.

Nagpadayon sa paglakbay si Jesus pa Jerusalem kay, subong sang ginsiling niya, “indi mahimo nga ang isa ka manalagna mapatay sa gua sang Jerusalem.” (Lucas 13:33) Wala sing tagna sa Biblia nga nagasiling nga ang Mesias dapat mapatay sa sini nga siudad, gani ngaa ginsiling ni Jesus nga patyon sia diri? Bangod ang Jerusalem amo ang kapital, kag yari diri ang Sanhedrin, ang mataas nga hukmanan nga may 71 ka miembro, kag diri ginabista ang mga ginasumbong nga butig nga mga manalagna. Dugang pa, diri ginahalad ang mga sapat. Gani narealisar ni Jesus nga indi puede nga mapatay sia sa iban nga lugar.

“Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sang mga manalagna kag nagabato sang mga ginpadala sa imo,” panalambiton ni Jesus, “makapila nga gintinguhaan ko nga tipunon ang imo mga anak kaangay sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak! Apang indi ninyo luyag ini. Ang inyo balay pabay-an sa inyo.” (Lucas 13:34, 35) Ginsikway sang pungsod ang Anak sang Dios, gani dapat sila manabat sa sini!

Antes makalab-ot si Jesus sa Jerusalem, ang isa ka lider sang mga Fariseo nag-agda sa iya nga magkaon sa balay sini sa Adlaw nga Inugpahuway. Ang mga gin-agda nagbantay sing maayo kay Jesus kon ano ang iya himuon sa isa ka tawo didto nga nagapalanghubawhubaw (ang grabe nga pagtipon sang tubig, masami sa mga batiis kag tiil). Ginpamangkot ni Jesus ang mga Fariseo kag ang mga sampaton sa Kasuguan: “Ginatugot bala sang kasuguan ang pagpang-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway ukon wala?”—Lucas 14:3.

Wala sing may nagsabat. Gin-ayo ni Jesus ang tawo kag namangkot dayon sia sa ila: “Sin-o sa inyo ang indi gilayon magkuha sang iya anak ukon baka kon mahulog ini sa bubon sa Adlaw nga Inugpahuway?” (Lucas 14:5) Sa liwat, wala sila sing isabat sa iya pangatarungan.