Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 93

Ipahayag ang Anak sang Tawo

Ipahayag ang Anak sang Tawo

LUCAS 17:20-37

  • ANG GINHARIAN YARA SA TUNGA NILA

  • ANO ANG KAHIMTANGAN KON IPAHAYAG SI JESUS?

Mahimo nga si Jesus ara pa gihapon sa Samaria ukon sa Galilea. Ginpamangkot sia sang mga Fariseo parte sa pag-abot sang Ginharian, nga ginapaabot nila nga mangin maluho kag may seremonya. Pero nagsiling sia: “Indi tanan makatalupangod sang pag-abot sang Ginharian sang Dios; kag ang mga tawo indi makasiling, ‘Tan-awa ninyo diri!’ ukon, ‘Tan-awa ninyo didto!’ Kay ang Ginharian sang Dios yara sa tunga ninyo.”—Lucas 17:20, 21.

Ang pila mahimo maghinakop nga ang buot silingon ni Jesus amo nga ang Ginharian nagagahom sa tagipusuon sang mga alagad sang Dios. Pero indi amo sini, kay ang Ginharian wala sa tagipusuon sang mga Fariseo nga ginaistorya ni Jesus. Pero, yara ini sa tunga nila bangod si Jesus, ang ginpili nga Hari sang Ginharian sang Dios, kaupod nila mismo.—Mateo 21:5.

Mahimo nga pagkatapos nakahalin ang mga Fariseo, naghatag sing dugang nga mga detalye si Jesus para sa iya mga disipulo parte sa pag-abot sang Ginharian. Nahanungod sa iya presensia sa iya paggahom sa Ginharian, nagpaandam anay sia: “Magaabot ang tion nga magahandum kamo nga makita ang isa sa mga adlaw sang Anak sang tawo, apang indi ninyo ini makita.” (Lucas 17:22) Ginapakita ni Jesus nga sa palaabuton pa ang paggahom sang Anak sang tawo sa Ginharian. Antes ini matabo, ang pila ka disipulo mahimo mangita sini, pero dapat sila maghulat asta mag-abot ang gintalana nga tion sang Dios sa pagkari sang Anak sang tawo.

Si Jesus nagpadayon: “Ang mga tawo magasiling sa inyo, ‘Tan-awa ninyo didto!’ ukon, ‘Tan-awa ninyo diri!’ Indi kamo maggua ukon magsunod sa ila. Kay subong nga ang kirab sang kilat nagapasanag sa isa ka bahin sang langit tubtob sa isa pa ka bahin sini, amo man ang mga adlaw sang Anak sang tawo.” (Lucas 17:23, 24) Paano maamligan ang mga disipulo ni Jesus nga indi magsunod sa butig nga mga mesias? Si Jesus nagsiling nga ang pag-abot sang matuod nga Mesias mangin kaangay sa kilat nga makita sa malapad nga lugar. Ang pamatuod sang iya presensia sa iya paggahom sa Ginharian mangin maathag sa interesado nga mga tumalan-aw.

Dayon ginpaanggid ni Jesus ang mga hitabo sang una para ipakita ang mangin panimuot sang mga tawo sa iya palaabuton nga presensia: “Ang adlaw sang Anak sang tawo kaangay sang natabo sang adlaw ni Noe . . . Kaangay man ini sang natabo sang adlaw ni Lot: Ang mga tawo nagakaon, nagainom, nagabakal, nagabaligya, nagatanom, kag nagatukod sang mga balay. Apang sang adlaw nga naggua si Lot sa Sodoma, nag-ulan sang kalayo kag asupre halin sa langit kag naglaglag sa ila tanan. Amo man ini ang matabo sa adlaw nga ipahayag ang Anak sang tawo.”—Lucas 17:26-30.

Indi buot silingon ni Jesus nga ang mga tawo sang adlaw ni Noe kag sang adlaw ni Lot ginlaglag bangod lamang ginhimo nila ang kinaandan nga hilikuton nga pagkaon, pag-inom, pagbakal, pagbaligya, pagtanom, kag pagtukod sang mga balay. Bisan si Noe kag si Lot kag ang ila pamilya naghimo sini. Pero ang iban naghimo sini nga nagabalewala sa kabubut-on sang Dios kag sa tion nga sila nagakabuhi. Gani ginlaygayan ni Jesus ang iya mga disipulo nga talupangdon ang kabubut-on sang Dios kag himuon ini. Sa amo ginapakita niya sa ila ang paagi para maluwas kag padayon nga magkabuhi kon pahanabuon na sang Dios ang kalaglagan sa palaabuton.

Dapat likawan sang mga disipulo nga mawili sa mga butang sang kalibutan sa palibot nila, sa ila “pagkabutang.” Si Jesus nagsiling: “Sa sina nga adlaw, ang yara sa atop sang balay indi na magsulod pa sa iya balay sa pagkuha sang iya pagkabutang, kag subong man ang yara sa uma, indi na magpauli sa pagkuha sang iya pagkabutang. Dumduma ninyo ang asawa ni Lot.” (Lucas 17:31, 32) Nangin haligi sia nga asin.

Nagpadayon si Jesus sa paglaragway sa kahimtangan kon ang Anak sang tawo maggahom subong Hari, nga nagasiling sa iya mga disipulo: “Sa sina nga gab-i may duha ka tawo sa isa ka hiligdaan; ang isa kuhaon, apang ang isa ibilin.” (Lucas 17:34) Gani ang pila maluwas, pero ang iban ibilin, kag madula ang ila kabuhi.

Ang mga disipulo namangkot: “Diin, Ginuo?” Si Jesus nagsabat: “Kon diin ang patay nga lawas, didto man nagatipon ang mga agila.” (Lucas 17:37) Ang iban mangin pareho sa mga agila nga may masipat nga panulok. Ini nga mga disipulo magatipon sa matuod nga Cristo, ang Anak sang tawo. Sa sina nga tion, magaaman si Jesus sa iya mga disipulo sang nagaluwas kabuhi nga kamatuoran para sa mga nagatuo.

Magtuon sing Dugang Pa

SABAT SA MGA PAMANGKOT SA BIBLIA

Ang Ginharian sang Dios Ara Bala sa Imo Tagipusuon?

Ano ang buot silingon sang ginasiling sang Biblia nga “ang paghari sang Dios ara mismo sa inyo”?