Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 88

Nagbag-o ang Kahimtangan sang Manggaranon kag ni Lazaro

Nagbag-o ang Kahimtangan sang Manggaranon kag ni Lazaro

LUCAS 16:14-31

  • ILUSTRASYON PARTE SA MANGGARANON NGA TAWO KAG KAY LAZARO

Ginhatagan ni Jesus sing maayo nga laygay ang iya mga disipulo parte sa paggamit sang materyal nga manggad. Pero indi lang ang iya mga disipulo ang nagapamati. Didto man ang mga Fariseo, kag dapat nila kuntani pamatian ang laygay ni Jesus. Ngaa? Bangod “mahigugmaon sila sa kuarta.” Pagkabati nila sang ginsiling ni Jesus, “nangyam-id sila” sa iya.—Lucas 15:2; 16:13, 14.

Pero wala sini maapektuhan si Jesus. Nagsiling sia sa ila: “Ginapakamatarong ninyo ang inyo kaugalingon sa mga tawo, apang nahibaluan sang Dios ang yara sa inyo tagipusuon. Kay ang ginapakataas sang mga tawo makangilil-ad sa mata sang Dios.”—Lucas 16:15.

Madugay na nga “ginapakataas sang mga tawo” ang mga Fariseo, pero tion na nga magabag-o ukon magabaliskad ang kahimtangan. Ang mga ginapakataas nga manggaranon sa kalibutan, may gahom sa pulitika, kag impluwensiado sa relihion paubson. Ang ordinaryo nga mga tawo nga nakahibalo sang ila espirituwal nga kinahanglanon pakataason. Gin-athag ni Jesus nga may daku nga pagbag-o sang magsiling sia:

“Ang mga tagna sang Kasuguan kag sang mga Manalagna ginpahayag tubtob sang panahon ni Juan. Sugod sadto, ginabantala ang maayong balita sang Ginharian sang Dios, kag ang tanan nga sahi sang tawo nagatinguha gid sa pagsulod sa sini. Sa pagkamatuod, mas mahapos pa nga madula ang langit kag duta sangsa indi matuman ang bisan isa ka bahin sang letra sang Kasuguan.” (Lucas 3:18; 16:16, 17) Paano ginpakita sang ginsiling ni Jesus nga may pagbag-o?

Bugalon nga nagapangangkon ang mga lider sang relihion sang mga Judiyo nga nagasunod sila sa Kasuguan ni Moises. Dumduma nga sang gin-ayo ni Jesus ang isa ka bulag sa Jerusalem, bugalon nga nagsiling ang mga Fariseo: “Kami mga disipulo ni Moises. Nakahibalo kami nga nagpakighambal ang Dios kay Moises.” (Juan 9:13, 28, 29) Ang isa ka katuyuan sang Kasuguan nga ginhatag kay Moises amo ang pagtuytoy sa mga mapainubuson pakadto sa Mesias, si Jesus. Ginpakilala ni Juan nga Manugbawtismo si Jesus nga amo ang Kordero sang Dios. (Juan 1:29-34) Sugod sang pagministeryo ni Juan, ang mapainubuson nga mga Judiyo, ilabi na ang mga imol, nakabati parte sa “Ginharian sang Dios.” Huo, may “maayong balita” para sa tanan nga gusto mangin sakop sang Ginharian sang Dios kag makabenepisyo sa sini.

Natuman gid ang Mosaikong Kasuguan; nagtuytoy ini pakadto sa Mesias. Dugang pa, indi na obligasyon nga tumanon ini. Halimbawa, ang Kasuguan nagtugot sang diborsio sa nagkalainlain nga basihan, pero ginpaathag na subong ni Jesus nga “ang bisan sin-o nga magdiborsio sa iya asawa kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi, kag ang magpangasawa sa sini nga babayi nagapanghilahi.” (Lucas 16:18) Naakig gid sa sini ang mga Fariseo kay madamo sila sing ginapatuman nga mga pagsulundan!

Nagsugid subong si Jesus sang isa ka ilustrasyon nga nagapakita sang kadakuon sang pagbag-o nga matabo. May duha diri ka tawo—kag magabag-o sing daku ang posisyon, ukon sitwasyon, sang kada isa. Sa pagbinagbinag sini nga ilustrasyon, dumduma nga lakip sa mga nagapamati amo ang mahigugmaon sa kuarta nga mga Fariseo nga ginapakataas sang mga tawo.

“May isa ka manggaranon nga tawo,” siling ni Jesus, “nga ang iya bayo purpura kag linen kag nagapangabuhi sia sing masulhay adlaw-adlaw. Kag ang imol nga si Lazaro pirme ginadala sa iya gawang. Puno sang katol ang iya lawas. Luyag niya makakaon bisan sang mga usik nga nagakahulog sa lamesa sang manggaranon nga tawo. Ang mga ido nagapalapit kag nagadilap sang iya mga katol.”—Lucas 16:19-21.

Ang mga Fariseo mahigugmaon sa kuarta, gani maduhaduhaan pa bala kon sin-o ang gin-ilustrar ni Jesus nga “manggaranon nga tawo”? Ining mga lider sang relihion sang mga Judiyo mahuyugon man magbayo sing malahalon. Kag magluwas sa ila mismo manggad, daw manggaranon pa gid sila sa mga pribilehiyo kag mga kahigayunan. Huo, ang pag-ilustrar sa ila nga nagasuksok sing harianon nga purpura nagapakita sang ila nahamut-an nga kahimtangan, kag ang puti nga linen nagapakita sang ila pagpakamatarong sa kaugalingon.—Daniel 5:7.

Paano ginatamod sining manggaranon kag bugalon nga mga lider ang mga imol kag ordinaryo nga mga tawo? May pagtamay nga ginatamod nila sila nga ‛am ha·’aʹrets, ukon mga tawo sang duta, nga wala makahibalo sang Kasuguan kag indi takus tudluan sini. (Juan 7:49) Ginapakita sini  ang sitwasyon sang “imol nga si Lazaro,” nga luyag makakaon bisan “sang mga usik nga nagakahulog sa lamesa sang manggaranon nga tawo.” Pareho kay Lazaro nga puno sang katol, ang ordinaryo nga mga tawo ginapakanubo, nga daw subong bala may balatian sila sa espirituwal.

Ining masubo nga sitwasyon nagluntad sing pila ka tion, pero nahibaluan ni Jesus nga nag-abot na ang tion sa daku nga pagbag-o sa kahimtangan sang mga kaangay sang manggaranon nga tawo kag sang mga kaangay ni Lazaro.

NAGBAG-O ANG KAHIMTANGAN SANG MANGGARANON NGA TAWO KAG NI LAZARO

Padayon nga ginlaragway ni Jesus ining daku nga pagbag-o sang mga sirkunstansia. “Sang ulihi,” siling niya, “napatay ang imol nga tawo kag gindala sia sang mga anghel sa tupad ni Abraham. Ang manggaranon nga tawo napatay man kag ginlubong. Sang nagaantos sia sa Lulubngan, nagtangla sia kag nakita niya si Abraham sa malayo kag si Lazaro sa iya tupad.”—Lucas 16:22, 23.

Ang mga nagapamati kay Jesus nakahibalo nga madugay na nga patay si Abraham kag yara sa Lulubngan. Maathag sa Kasulatan nga wala sing isa sa Lulubngan, ukon Sheol, ang makakita ukon makahambal, lakip si Abraham. (Manugwali 9:5, 10) Gani ano ang ginahunahuna sining mga lider sang relihion nga buot silingon ni Jesus sa sini nga ilustrasyon? Ano ang mahimo nga ginapakita niya parte sa ordinaryo nga mga tawo kag sa mahigugmaon sa kuarta nga mga lider sang relihion?

Bag-o lang ginpakita ni Jesus ang pagbag-o paagi sa pagsiling nga ‘ang mga tagna sang Kasuguan kag sang mga Manalagna ginpahayag tubtob sang panahon ni Juan nga Manugbawtismo, pero sugod sadto, ginabantala ang maayong balita sang Ginharian sang Dios.’ Gani bangod sang pagbantala nanday Juan kag Jesucristo nga napatay si Lazaro kag ang manggaranon nga tawo sa ila anay sirkunstansia, ukon kahimtangan, kag nakaeksperiensia sila sang bag-o nga mga posisyon may kaangtanan sa Dios.

Madugay na nga napatumbayaan sa espirituwal ang mga tawo nga mapainubuson ukon imol. Pero ginbuligan sila sang mensahe parte sa Ginharian nga ginpresentar una ni Juan nga Manugbawtismo kag dayon ni Jesus kag ginbaton nila ini. Sadto anay, nagakaon lang sila sang ‘usik nga nagakahulog sa espirituwal nga lamesa’ sang mga lider sang relihion. Pero subong ginapakaon sila sang importante nga mga kamatuoran sa Kasulatan, ilabi na sang makatilingala nga mga butang nga ginapaathag ni Jesus. Daw subong bala nga yara na sila sa nahamut-an nga kahimtangan sa atubangan ni Jehova nga Dios.

Sa kabaliskaran, ang manggaranon kag impluwensiado nga mga lider sang relihion wala magbaton sang mensahe sang Ginharian nga ginpahayag ni Juan kag ginbantala ni Jesus sa bug-os nga pungsod. (Mateo 3:1, 2; 4:17) Ang matuod, naakig sila, ukon nagaantos, sa sina nga mensahe, nga  nagapahibalo sang nagapakari nga kalayuhon nga paghukom sang Dios. (Mateo 3:7-12) Magauntat ang pag-antos sang mahigugmaon sa kuarta nga mga lider sang relihion kon mag-untat si Jesus kag ang iya mga disipulo sa pagbantala sang mensahe sang Dios. Ini nga mga lider kaangay sang manggaranon nga tawo sa ilustrasyon, nga nagsiling: “Amay nga Abraham, kaluy-i ako kag sugua si Lazaro nga itum-oy sa tubig ang punta sang iya tudlo kag pabugnawan ang akon dila, kay nagaantos ako sa sining nagadabdab nga kalayo.”—Lucas 16:24.

Pero indi ini matabo. Kalabanan sang mga lider sang relihion indi magbag-o. Wala sila “magpamati kay Moises kag sa mga Manalagna,” nga ang mga sinulatan nagtuytoy kuntani sa ila nga batunon si Jesus subong ang Mesias sang Dios kag Hari. (Lucas 16:29, 31; Galacia 3:24) Wala man sila magpaubos kag magsunod sa mga imol nga nagbaton kay Jesus kag nakatigayon subong sang kahamuot sang Dios. Pero ang mga disipulo ni Jesus indi magkompromiso ukon magpatiko sang kamatuoran para lamang nga maluyagan ini sang mga lider sang relihion ukon mapaumpawan sila. Sa ilustrasyon ni Jesus, ginlaragway niya ini sa ginsiling ni “Amay nga Abraham” sa manggaranon nga tawo:

“Anak, dumduma nga sang nagakabuhi pa ikaw, nabaton mo ang maayo nga mga butang, samtang nabaton ni Lazaro ang malain nga mga butang. Apang karon ginalugpayan sia diri, samtang ikaw nagaantos. Luwas pa sina, may daku nga kadadalman nga ginbutang sa ulot naton, gani ang luyag magsaylo dira indi makatabok halin diri kag wala man sing makatabok diri halin dira.”—Lucas 16:25, 26.

Makatarunganon gid kag nagakaigo nga matabo ining daku nga pagbag-o! Nagaresulta ini sa pagbag-o sang kahimtangan sang bugalon nga mga lider sang relihion kag sang mga mapainubuson nga nagbaton sang gota ni Jesus kag nakatigayon sing kaumpawan kag napakaon sa espirituwal. (Mateo 11:28-30) Mangin maathag pa gid ini nga pagbag-o sa masunod nga pila ka bulan kon ang Kasuguan nga katipan mabuslan sang bag-o nga katipan. (Jeremias 31:31-33; Colosas 2:14; Hebreo 8:7-13) Sang ginbubo sang Dios ang balaan nga espiritu sang adlaw sang Pentecostes 33 C.E., nangin maathag nga ang mga disipulo ni Jesus ang nahamut-an sang Dios, indi ang mga Fariseo kag ang ila mga kaalyado.