Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 96

Ginsabat ni Jesus ang Manggaranon nga Manugdumala

Ginsabat ni Jesus ang Manggaranon nga Manugdumala

MATEO 19:16-30 MARCOS 10:17-31 LUCAS 18:18-30

  • NAMANGKOT ANG MANGGARANON NGA TAWO PARTE SA KABUHI NGA WALA SING KATAPUSAN

Nagalakbay gihapon si Jesus sa Perea pakadto sa Jerusalem. Ang isa ka manggaranon nga pamatan-on nga lalaki nagpalapit kag nagluhod sa atubang niya. Ini nga tawo “isa sa mga manugdumala,” nga mahimo nagadumala nga opisyal sang sinagoga ukon miembro sang Sanhedrin. “Maayo nga Manunudlo,” pamangkot niya, “ano bala ang dapat ko himuon agod mapanubli ang kabuhi nga wala sing katapusan?”—Lucas 8:41; 18:18; 24:20.

“Ngaa ginatawag mo ako nga maayo?” sabat ni Jesus. “Wala sing isa nga maayo, kundi ang Dios lamang.” Mahimo nga gingamit sang pamatan-on ang “maayo” bilang pormalidad nga titulo, subong sang ginahimo sang mga rabbi. Bisan maayo magtudlo si Jesus, ginsilingan niya sia nga, bilang titulo, ang Dios lamang ang “Maayo.”

“Apang, kon luyag mo matigayon ang kabuhi, padayon nga tumana ang mga sugo,” laygay ni Jesus sa iya. Gani namangkot ang pamatan-on: “Ano nga mga sugo?” Ginsambit ni Jesus ang lima sa Napulo ka Sugo—ang parte sa pagpatay, pagpanghilahi, pagpangawat, pagsaksi sing binutig, kag pagpadungog sa mga ginikanan. Dayon gindugang niya ang mas importante nga sugo: “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.”—Mateo 19:17-19.

“Ginatuman ko na ini tanan,” sabat sang pamatan-on. “Ano pa ang himuon ko?” (Mateo 19:20) Mahimo nagbatyag sia nga dapat may himuon pa sia nga maayo kag dalayawon para makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Bangod nabatyagan ni Jesus ang pagkasinsero sang iya pangabay, ‘ginhigugma’ sia ni Jesus. (Marcos 10:21) Pero may nagaupang sa iya.

Ginahigugma sang pamatan-on ang iya mga pagkabutang, gani nagsiling si Jesus: “May isa pa ka butang nga dapat mo himuon: Lakat ka, ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag ang kuarta sa mga imol, kag makatigayon ka sing bahandi sa langit; kag kari ka, mangin sumulunod ko.” Huo, puede niya ihatag ang iya kuarta sa mga imol, nga indi makabalos sa iya, kag mangin disipulo ni Jesus. Pero mahimo nga naluoy si Jesus sa iya sang makita sia nga nagtindog kag naglakat nga masinulub-on. Bangod sang paghigugma sang pamatan-on sa manggad, sa iya ‘madamo nga pagkabutang,’ wala niya makita ang matuod nga bahandi. (Marcos 10:21, 22) Si Jesus nagsiling: “Mabudlay gid para sa mga may kuarta nga magsulod sa Ginharian sang Dios!”—Lucas 18:24.

Nakibot ang mga disipulo sa ginsiling ni Jesus kag sa masunod pa niya nga ginhambal: “Mas mahapos pa para sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa Ginharian sang Dios.” Amo kon ngaa namangkot ang mga disipulo: “May maluwas pa bala?” Mabudlay gid bala ang maluwas nga daw imposible gid ini matigayon sang isa? Gintulok sila ni Jesus kag nagsabat: “Ang mga butang nga imposible sa tawo posible sa Dios.”—Lucas 18:25-27.

Ginpadaku ni Pedro nga tuhay ang ila ginpili sangsa manggaranon nga tawo sang magsiling sia: “Ginbiyaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo; ano gid bala ang mabaton namon?” Ginsambit ni Jesus ang mangin resulta sang ila husto nga pagpili: “Himuon sang Dios ang tanan nga butang nga bag-o kon ang Anak sang tawo magpungko sa iya mahimayaon nga trono. Sa sina nga tion, kamo nga nagsunod sa akon magapungko man sa 12 ka trono agod hukman ang 12 ka tribo sang Israel.”—Mateo 19:27, 28.

Maathag nga ang ginahunahuna ni Jesus amo ang sa palaabuton kon ang duta bag-uhon na pareho sa kahimtangan sa hardin sang Eden. Si Pedro kag ang iban pa nga mga disipulo pagapadyaan paagi sa paggahom upod kay Jesus sa Paraiso sa duta, isa ka padya nga takus gid sang bisan ano nga sakripisyo nila!

Pero ang mga padya indi tanan sa palaabuton. Naeksperiensiahan na sang iya mga disipulo ang pila sini. “Wala sing bisan sin-o nga nagbiya sang balay ukon asawa ukon mga utod ukon mga ginikanan ukon mga anak tungod sa Ginharian sang Dios,” siling ni Jesus, “ang indi makabaton sa sini nga tion sing mas madamo pa, kag sa palaabuton nga sistema sang mga butang sing kabuhi nga wala sing katapusan.”—Lucas 18:29, 30.

Huo, diin man magkadto ang iya mga disipulo, makatigayon sila sang kaangtanan upod sa ila mga masigkatumuluo nga mas suod pa kag mas hamili sangsa natigayon nila sa mga katapo sang ila pamilya. Makapasubo nga daw indi matigayon sang manggaranon nga pamatan-on nga manugdumala ini nga pagpakamaayo kag ang padya nga kabuhi sa langitnon nga Ginharian sang Dios.

Si Jesus nagdugang: “Apang madamo nga nauna nga mangin ulihi kag ulihi nga mauna.” (Mateo 19:30) Ano ang iya buot silingon?

Ang manggaranon nga pamatan-on nga manugdumala lakip sa “nauna,” kay lakip sia sa mga lider sang mga Judiyo. Bangod ginatuman niya ang mga sugo sang Dios, daku ang iya potensial kag daku ang mahimo ginapaabot sa iya. Pero gin-una niya sa iya kabuhi ang manggad kag mga pagkabutang. Sa pihak nga bahin, nakita sang ordinaryo nga mga tawo ang kamatuoran sa panudlo ni Jesus kag ang dalan padulong sa kabuhi. Kon sa aton pa, “ulihi” sila, pero “mauna” na sila subong. Makalaum sila nga magapungko sa mga trono sa langit kaupod ni Jesus kag magagahom sa Paraiso nga duta.