LUCAS 17:11-19

  • GIN-AYO NI JESUS ANG NAPULO KA ARUON

Para indi magmadinalag-on ang plano sang Sanhedrin nga patyon si Jesus, nagkadto sia sa siudad sang Efraim, sa aminhan-sidlangan nayon sang Jerusalem. Didto sia nagtener upod sa iya mga disipulo nga malayo sa iya mga kaaway. (Juan 11:54) Pero malapit na lang ang Paskua sang 33 C.E., gani naglakat liwat si Jesus. Naglakbay sia pa aminhan sa Samaria kag asta sa Galilea. Amo ini ang iya katapusan nga pagkadto sa sini nga lugar antes sia mapatay.

Sa una nga bahin sang paglakbay, samtang nagaagi si Jesus sa mga baryo, nasugata niya ang napulo ka aruon. Ini nga balatian mahimo amat-amat nga nagaut-ot sang unod, pareho sang mga tudlo sang kamot kag tiil, ukon mga dulunggan. (Numeros 12:10-12) Suno sa Kasuguan sang Dios, dapat magsinggit ang aruon sing “Indi ako matinlo, indi ako matinlo!” kag dapat sia magpuyo nga napain sa iban.—Levitico 13:45, 46.

Gani ang napulo ka aruon wala magpalapit kay Jesus. Pero nagsinggit sila: “Jesus, Instruktor, maluoy ka sa amon!” Sang makita sila ni Jesus, nagsiling sia: “Magkadto kamo sa mga saserdote kag magpatan-aw sa ila.” (Lucas 17:13, 14) Gani ginpakita niya nga ginatahod niya ang Kasuguan sang Dios, nga nagahatag sing awtoridad sa mga saserdote nga magsiling nga nag-ayo na ang mga aruon sa ila balatian. Dayon puede na sila liwat makig-upod sa mapagros nga mga tawo.—Levitico 13:9-17.

May pagsalig ang napulo ka aruon sa milagruso nga gahom ni Jesus. Nagbiya sila para makigkita sa mga saserdote bisan wala pa sila mag-ayo. Samtang nagalakat sila, ginpadyaan ang ila pagtuo kay Jesus. Nakita nila kag nabatyagan nga nag-ayo na sila!

Ang siam sa nag-ayo nga aruon nagpadayon sa paglakat. Pero ang isa wala. Ini nga tawo, nga isa ka Samaritano, nagbalik para pangitaon si Jesus. Ngaa? Daku gid ang iya pasalamat kay Jesus bangod nag-ayo sia. Ining aruon anay ‘naghimaya sa Dios sa mabaskog nga tingog,’ kay nahibaluan niya nga ang Dios mismo ang nagpaayo sa iya. (Lucas 17:15) Sang nakita niya si Jesus, nagyaub sia kag nagpasalamat.

Ginsilingan ni Jesus ang yara sa palibot niya: “Indi bala napulo ang gin-ayo? Diin na ang siam? Ngaa wala magbalik ang iban agod maghimaya sa Dios luwas sa sini nga tawo nga taga-iban nga pungsod?” Nian ginsilingan ni Jesus ang Samaritano: “Tindog ka kag maglakat; ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.”—Lucas 17:17-19.

Paagi sa pag-ayo sa napulo ka aruon, ginpakita ni Jesus nga ginasakdag sia ni Jehova nga Dios. Ang isa sa napulo wala lamang gin-ayo ni Jesus kundi mahimo nga yara man sa dalan padulong sa kabuhi. Wala kita nagakabuhi sa tion nga ginagamit sang Dios si Jesus nga maghimo sina nga mga pag-ayo. Pero paagi sa pagtuo kay Jesus, mahimo nga yara kita sa dalan padulong sa kabuhi—wala sing katapusan nga kabuhi. Ginapasalamatan bala naton ini, subong sang ginhimo sang Samaritano?