Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 99

Gin-ayo ni Jesus ang mga Bulag kag Ginbuligan si Zaqueo

Gin-ayo ni Jesus ang mga Bulag kag Ginbuligan si Zaqueo

MATEO 20:29-34 MARCOS 10:46-52 LUCAS 18:35–19:10

  • GIN-AYO NI JESUS ANG MGA TAWO NGA BULAG SA JERICO

  • NAGHINULSOL ANG MANUGSUKOT SING BUHIS NGA SI ZAQUEO

Nag-abot si Jesus kag ang mga kaupod niya sa Jerico, nga mga isa ka adlaw nga paglakbay halin sa Jerusalem. Duha ka siudad ang Jerico, ang daan nga siudad mga isa ka kilometro kag tunga halin sa bag-o nga siudad nga gintukod sang tion sang mga Romano. Samtang nagapagua si Jesus kag ang kadam-an sa isa sini nga mga siudad pakadto sa isa pa, duha ka bulag nga manugpakilimos ang nakabati sang gahod. Ang isa sa ila amo si Bartimeo.

Pagkabati ni Bartimeo kag sang kaupod niya nga nagalabay si Jesus, nagsinggit sila: “Ginuo, maluoy ka sa amon, Anak ni David!” (Mateo 20:30) Ginpahipos sila sang mga tawo, pero nagsinggit pa gid sila sing mabaskog. Nagdulog si Jesus sang mabatian niya ang gahod. Ginsilingan niya ang mga kaupod niya nga pakadtuon sa iya ang nagasinggit. Nagkadto sila sa mga manugpakilimos kag nagsiling sa isa sa ila: “Magpakabakod ka! Tindog ka; ginapatawag ka niya.” (Marcos 10:49) Nakunyag nga ginhaboy sang tawo nga bulag ang iya kunop, maabtik nga nagtindog, kag nagpalapit kay Jesus.

“Ano ang luyag ninyo nga himuon ko sa inyo?” pamangkot ni Jesus. Nakiluoy ang duha ka bulag: “Ginuo, luyag namon makakita.” (Mateo 20:32, 33) Naluoy gid si Jesus sa ila, gani gintandog niya ang ila mga mata kag nagsiling sa isa sa ila: “Lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” (Marcos 10:52) Nakakita na ang duha ka bulag nga manugpakilimos, kag wala sing duhaduha nga naghimaya sila sa Dios. Sang nakita ini sang mga tawo, nagdayaw man sila sa Dios. Ang mga bulag anay nagsunod na kay Jesus.

Puerte kadamo sang kadam-an sa palibot ni Jesus samtang nagaagi sia sa Jerico. Gusto makita sang tanan kon sin-o ang nag-ayo sa mga bulag. Nagdasok ang mga tawo kay Jesus, amo nga indi na gani sia makita sang iban. Amo sini ang natabo kay Zaqueo. Sia ang puno nga manugsukot sing buhis sa Jerico kag sa palibot sini. Bangod manubo sia, indi niya makita ang nagakatabo. Gani nagdalagan sia sa unhan kag nagsaka sa kahoy nga sicomoro nga maagyan ni Jesus. Makita na didto ni Zaqueo ang palibot. Samtang nagapalapit si Jesus kag nakita niya si Zaqueo sa ibabaw sang kahoy, nagsiling sia: “Zaqueo, magpanaug ka sing dalidali, kay madayon ako sa imo balay karon nga adlaw.” (Lucas 19:5) Nanaug si Zaqueo kag dalidali nga nagpauli para abiabihon ang iya bantog nga bisita.

Sang nakita ini sang mga tawo, nagkumod sila. Pamatyag nila indi husto nga mangin bisita si Jesus sini nga tawo nga ginatamod nila nga makasasala. Nagmanggaranon si Zaqueo bangod sang indi bunayag nga pagpalapaw sang kuarta sa iya pagpanukot sing buhis.

Sang nagsulod si Jesus sa balay ni Zaqueo, nagkumod ang mga tawo: “Nagdayon sia sa balay sang isa ka makasasala.” Pero nakita ni Jesus nga posible nga maghinulsol si Zaqueo. Kag wala sia magsala. Nagtindog si Zaqueo kag nagsiling sa iya: “Ginuo, ihatag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang. Kag ibalik ko ang apat ka pilo sa kay bisan sin-o nga ginkilkilan ko.”—Lucas 19:7, 8.

Maayo gid ang ginhimo ni Zaqueo bilang pamatuod nga naghinulsol gid sia! Mahimo niya mabanabana gikan sa iya mga rekord sang buhis kon pila ang iya nabaton sa mga Judiyo, kag nanumpa sia nga ibalik niya ini sing apat ka pilo. Labaw pa ini sa ginapatuman sang kasuguan sang Dios. (Exodo 22:1; Levitico 6:2-5) Dugang pa, nagsaad si Zaqueo nga ihatag niya sa mga imol ang katunga sang iya pagkabutang.

Nalipay si Jesus sa ginpakita ni Zaqueo nga paghinulsol kag ginsilingan niya sia: “Karon nga adlaw ang kaluwasan nag-abot sa sini nga panimalay, bangod anak man sia ni Abraham. Kay ang Anak sang tawo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa nadula.”—Lucas 19:9, 10.

Bag-o lang ginpadaku ni Jesus ang sitwasyon sang “nadula” sa iya ilustrasyon parte sa nadula nga anak. (Lucas 15:11-24) Naghatag sia subong sing buhi nga halimbawa sang isa nga halos nadula pero nakita liwat. Ang mga lider sang relihion kag ang ila mga sumulunod mahimo magreklamo kay Jesus kag magpakalain sa iya kay gintalupangod niya ang mga tawo pareho ni Zaqueo. Pero padayon nga ginpangita ni Jesus kag ginpabalik ining nadula nga mga anak ni Abraham.