Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 73

Ang Samaritano Nangin Matuod nga Isigkatawo

Ang Samaritano Nangin Matuod nga Isigkatawo

LUCAS 10:25-37

  • KON PAANO MAPANUBLI ANG KABUHI NGA WALA SING KATAPUSAN

  • ANG MABINULIGON NGA SAMARITANO

Sang wala pa makapalayo sa Jerusalem si Jesus, ginpalapitan sia sang pila ka Judiyo. Luyag sang pila nga makatuon sa iya kag ang iban luyag sia tilawan. Ang isa sa ila, nga sampaton sa Kasuguan, namangkot: “Manunudlo, ano ang dapat ko himuon agod mapanubli ang kabuhi nga wala sing katapusan?”—Lucas 10:25.

Nasat-uman ni Jesus nga wala lamang nagapamangkot ang tawo. Mahimo nga ginatinguhaan niya nga magsabat si Jesus sa paagi nga maakig ang mga Judiyo. Narealisar ni Jesus nga may kaugalingon na nga pagtamod ang tawo. Gani maalamon sia nga nagsabat para mapabutyag sang tawo ang iya ginahunahuna.

Namangkot si Jesus: “Ano ang nasulat sa Kasuguan? Ano ang nahangpan mo sa imo nabasa?” Natun-an sining tawo ang Kasuguan sang Dios, gani ginbase niya ang iya sabat sa sini. Ginkutlo niya ang Deuteronomio 6:5 kag Levitico 19:18, nga nagasiling: “‘Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga kusog kag sa bug-os mo nga hunahuna’ kag ‘ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’” (Lucas 10:26, 27) Amo bala sini ang sabat?

Nagsiling si Jesus sa tawo: “Husto ang imo sabat; padayuna ang paghimo sini kag matigayon mo ang kabuhi.” Pero tapos na bala ang ila paghambalanay? Indi lang luyag sang tawo ang husto nga sabat; luyag niya ‘pamatud-an nga matarong sia,’ nga husto ang iya pagtamod kag makatarunganon ang pagtratar niya sa iban. Gani namangkot sia: “Sin-o gid ang akon isigkatawo?” (Lucas 10:28, 29) Ining daw simple nga pamangkot may madalom nga ginapahangop. Ngaa?

Nagapati ang mga Judiyo nga ang termino nga “isigkatawo” naaplikar lamang sa mga nagatuman sang Judiyong mga tradisyon, kag daw ginasuportahan ini sang Levitico 19:18. Ang matuod, mahimo mangangkon ang isa ka Judiyo nga “indi tugot sa kasuguan” nga makig-angot sa indi Judiyo. (Binuhatan 10:28) Gani ining tawo kag posible ang pila ka disipulo ni Jesus nagakabig sang ila kaugalingon nga matarong kon tratahon nila sing maayo ang masigka-Judiyo. Pero puede nila matratar sing malain ang indi Judiyo kay indi nila sia “isigkatawo.”

Paano matadlong ni Jesus ining pagtamod nga indi maakig ining tawo kag ang iban nga Judiyo? Ginhimo niya ini paagi sa isa ka sugilanon: “Isa ka tawo ang nagdulhog halin sa Jerusalem pakadto sa Jerico. Ginbanggaan sia sang mga kawatan kag ginkuha ang iya mga bayo kag pagkabutang. Ginbakol nila sia kag ginbiyaan nga halos patay na.” Nagpadayon si Jesus: “Natabuan man nga may isa ka saserdote nga nagdulhog sa amo nga dalan, apang pagkakita sa iya, naglikaw sia sa pihak sang dalan. May isa ka Levinhon nga nagdulhog man sa amo nga lugar kag pagkakita sa iya, naglikaw sia sa pihak sang dalan. Apang may isa ka Samaritano nga nag-agi man sa amo nga dalan, kag pagkakita sa iya, naluoy sia.”—Lucas 10:30-33.

Ang tawo nga ginasugiran ni Jesus nakahibalo gid nga madamo nga saserdote kag kabulig nga mga Levinhon sa templo ang nagapuyo sa Jerico. Kon magpauli sila halin sa templo, dapat mag-agi sila sa alagyan nga mga 23 ka kilometro ang kalayuon. Mahimo nga makatalagam ini nga ruta, kay may mga kawatan nga nagapanglambat. Kon ang saserdote kag Levinhon may makita nga ginabudlayan nga masigka-Judiyo, indi bala nga dapat nila sia buligan? Sa sini nga sugilanon, ginsugid ni Jesus nga wala nila ini ginhimo. Ang naghimo sini amo ang isa ka Samaritano, isa ka tawo nga ginapakanubo sang mga Judiyo.—Juan 8:48.

Paano ginbuligan sang Samaritano ang napilasan nga Judiyo? Si Jesus nagpadayon: “Ginpalapitan niya sia kag ginbubuan niya ang iya mga pilas sing lana kag alak kag ginbugkusan ini. Dayon ginpasakay niya sia sa asno nga iya ginasakyan kag gindala sia sa isa ka dalayunan kag gin-atipan sia. Sang madason nga adlaw, nagkuha sia sang duha ka denario, ginhatag ini sa tag-iya sang dalayunan, kag nagsiling: ‘Atipana sia, kag kon kulangon pa ini, bayaran ko ikaw pagbalik ko.’”—Lucas 10:34, 35.

Pagkatapos sang sugilanon, ang Batid nga Manunudlo nga si Jesus namangkot sa tawo: “Sa banta mo, sin-o sa tatlo ang nagpakita nga isigkatawo sia sang tawo nga ginbanggaan sang mga kawatan?” Mahimo nga nasaw-ahan ang tawo sa pagsabat nga “ang Samaritano,” gani nagsabat sia: “Ang nagpakita sang kaluoy sa iya.” Ginpaathag dayon ni Jesus ang leksion sang iya sugilanon, nga nagasiling: “Lakat ka, kag himua man ini.”—Lucas 10:36, 37.

Epektibo gid ini nga pamaagi sa pagtudlo! Kon ginsilingan lang ni Jesus ang tawo nga ang mga indi Judiyo mga isigkatawo man niya, batunon bala niya ini kag sang nagapamati nga mga Judiyo? Mahimo nga indi. Pero paagi sa pagsugid sang simple nga sugilanon, nga ang mga detalye mahangpan sang mga tagpalamati, nangin maathag ang sabat sa pamangkot nga “Sin-o gid ang akon isigkatawo?” Ang matuod nga isigkatawo amo ang nagapakita sang gugma kag kaayo nga ginsugo sang Kasulatan nga ipakita naton.