Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 67

“Wala Pa Gid sing Tawo nga Nakahambal Kaangay Sini”

“Wala Pa Gid sing Tawo nga Nakahambal Kaangay Sini”

JUAN 7:32-52

  • GINPADALA ANG MGA OPISYAL PARA DAKPON SI JESUS

  • GIN-APINAN NI NICODEMO SI JESUS

Sa Jerusalem pa gihapon si Jesus para sa Kapiestahan sang mga Tabernakulo (ukon, mga Payagpayag). Nalipay sia nga “madamo nga tawo ang nagtuo sa iya.” Pero wala nalipay sa sini ang mga lider sang relihion. Nagpadala sila sang mga opisyal para dakpon sia. (Juan 7:31, 32) Pero wala manago si Jesus.

Sa baylo, nagpadayon sia sa pagpanudlo sing dayag sa Jerusalem, nga nagasiling: “Malip-ot na lang ang tion nga makaupod ninyo ako kay makadto na ako sa Isa nga nagpadala sa akon. Pangitaon ninyo ako, apang indi ninyo ako makita, kag kon diin ako indi kamo makakadto.” (Juan 7:33, 34) Wala ini mahangpan sang mga Judiyo, gani nagsinilingay sila: “Diin bala makadto ini nga tawo nga indi naton sia makita? Makadto bala sia sa mga Judiyo nga nagalinapta sa tunga sang mga Griego kag magpanudlo sa mga Griego? Ano bala ang buot niya silingon sang nagsiling sia, ‘Pangitaon ninyo ako, apang indi ninyo ako makita, kag kon diin ako indi kamo makakadto’?” (Juan 7:35, 36) Pero ang ginapatuhuyan ni Jesus amo ang iya kamatayon kag pagkabanhaw sa langit, kag indi sia masundan sang iya mga kaaway didto.

Ikapito na nga adlaw sang kapiestahan. Kada aga sang kapiestahan, ang saserdote nagabubo sing tubig nga halin sa Punong sang Siloam amo nga nagailig ini sa tiilan sang altar sang templo. Bangod luyag pahanumdumon ang mga tawo sini nga buhat, naghambal sing mabaskog si Jesus: “Ang bisan sin-o nga ginauhaw magkari sa akon kag mag-inom. Ang nagatuo sa akon, suno sa ginsiling sang kasulatan: ‘Halin sa iya tagipusuon magailig ang tubig nga nagahatag sing kabuhi.’”—Juan 7:37, 38.

Ginapatuhuyan diri ni Jesus ang matabo kon haplasan sang balaan nga espiritu ang iya mga disipulo kag may paglaum nga mabuhi sa langit. Matabo ini nga paghaplas pagkatapos sang iya kamatayon. Sugod sang adlaw sang Pentecostes pagkasunod nga tuig, nagsugod sa pag-ilig ang tubig nga nagahatag sing kabuhi sang ginapaambit sang hinaplasan sang espiritu nga mga disipulo ang kamatuoran sa mga tawo.

Bilang reaksion sa panudlo ni Jesus, ang iban nagsiling: “Amo na gid ini ang gintagna nga manalagna,” nga nagapatuhoy sa isa ka manalagna nga daku pa kay Moises. Nagsiling man ang iban: “Amo na ini ang Cristo.” Pero ginkontra ini sang iban: “Magahalin bala sa Galilea ang Cristo? Indi bala nagasiling ang kasulatan nga ang Cristo magahalin sa kaliwatan ni David, kag magahalin sa baryo sang Betlehem nga lugar ni David?”—Juan 7:40-42.

Gani natunga ang kadam-an. Bisan pa nga ang pila luyag dakpon si Jesus, wala sing naghimo sini. Sang nagbalik ang mga opisyal sa mga lider sang relihion nga indi kaupod si Jesus, ang puno nga mga saserdote kag ang mga Fariseo namangkot: “Ngaa wala ninyo sia pagdakpa kag gindala diri?” Nagsabat ang mga opisyal: “Wala pa gid sing tawo nga nakahambal kaangay sini.” Naakig ang mga lider sang relihion kag ginyaguta sila: “Napatalang man bala kamo? May manugdumala ukon Fariseo na bala nga nagtuo sa iya? Ina nga mga tawo wala makahibalo sang Kasuguan, gani ginapakamalaut sila sang Dios.”—Juan 7:45-49.

Sa sini, si Nicodemo, nga isa ka Fariseo kag miembro sang Sanhedrin, nangisog sa pag-apin kay Jesus. Sang nagligad nga mga duha ka tuig kag tunga, nagkadto sia kay Jesus sang isa ka gab-i kag nagpabutyag sang iya pagtuo. Si Nicodemo subong nagsiling: “Indi bala nga suno sa aton Kasuguan, indi naton mapakamalaut ang isa ka tawo kon wala pa naton sia mapamatian kag mahibaluan ang iya ginahimo?” Ano ang ila sabat? “Halin ka man bala sa Galilea? Usisaa ang Kasulatan kag makita mo nga wala sing manalagna nga magahalin sa Galilea.”—Juan 7:51, 52.

Wala ginsiling sing direkta sang Kasulatan nga ang isa ka manalagna magahalin sa Galilea. Pero ginpakita sang Pulong sang Dios nga ang Cristo magahalin didto; nagtagna ini nga may “daku nga kasanag” nga makita sa “Galilea sang mga pungsod.” (Isaias 9:1, 2; Mateo 4:13-17) Dugang pa, suno sa tagna, natawo si Jesus sa Betlehem, kag kaliwat sia ni David. Bisan pa nga mahimo nahibaluan ini sang mga Fariseo, posible nga sila ang ginhalinan sang sayop nga pagkilala sang katawhan kay Jesus.

Magtuon sing Dugang Pa

Mangin Suod kay Jehova

Ginpahayag ni Jesus ang “Kaalam Gikan sa Dios”

Paano ang mga panudlo ni Jesus nangin rason kon ngaa wala sia gindakop sang mga soldado nga maaresto kuntani sa iya?