Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 78

Maghanda, Matutom nga Tulugyanan!

Maghanda, Matutom nga Tulugyanan!

LUCAS 12:35-59

  • DAPAT MAGHANDA ANG MATUTOM NGA TULUGYANAN

  • NAGKARI SI JESUS SA PAGDALA SANG PAGBINAHINBAHIN

Ginpaathag ni Jesus nga “diutay nga panong” lamang ang makakadto sa langitnon nga Ginharian. (Lucas 12:32) Pero ang pagtigayon sining tumalagsahon nga padya indi dapat pagpakadiutayon. Ang matuod, ginpadaku pa niya nga importante gid ang husto nga panimuot para mangin bahin sang Ginharian.

Gani ginlaygayan ni Jesus ang iya mga disipulo nga maghanda sa iya pagbalik. Nagsiling sia: “Magpanapot kamo kag maghanda kag pasigaha ang inyo mga suga, kag mangin kaangay kamo sang mga tawo nga nagahulat sa pagbalik sang ila agalon halin sa punsion sa kasal, agod kon mag-abot sia kag magpanuktok, mabuksan nila sia gilayon. Malipayon ang mga ulipon nga masapwan sang agalon nga nagabantay sa iya pag-abot!”—Lucas 12:35-37.

Nahangpan dayon sang mga disipulo ang panimuot nga ginailustrar ni Jesus. Ang mga ulipon nga ginsambit niya handa kag nagahulat sa pagbalik sang ila agalon. Si Jesus nagpaathag: “Kon mag-abot [ang agalon] sa ikaduha nga pagbantay [halin sa mga alas nuebe sang gab-i tubtob sa tungang-gab-i] ukon bisan sa ikatlo [halin sa tungang-gab-i tubtob sa mga alas tres sang kaagahon], kag masapwan sila nga handa, malipayon sila!”—Lucas 12:38.

Indi lamang ini laygay nga mangin mapisan nga mga ulipon sa balay, ukon mga trabahador. Maathag ini nga ginpakita ni Jesus sang ginlakip niya ang iya kaugalingon sa ilustrasyon subong Anak sang tawo. Ginsilingan niya ang iya mga disipulo: “Maghanda man kamo, bangod sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ang Anak sang tawo magaabot.” (Lucas 12:40) Gani magaabot si Jesus sa palaabuton. Luyag niya nga mangin handa ang iya mga sumulunod, ilabi na ang “diutay nga panong.”

Luyag gid ni Pedro mahangpan ang buot silingon ni Jesus, amo nga namangkot sia: “Ginuo, ginahambal mo bala ini nga ilustrasyon para lang sa amon ukon para man sa tanan?” Sa baylo nga sabton sing direkta si Pedro, nagsugid si Jesus sang kaanggid nga ilustrasyon: “Sin-o gid bala ang matutom nga tulugyanan, ang isa nga mainandamon, nga itangdo sang iya agalon sa pagdumala sa iya hubon sang mga alagad agod padayon nga maghatag sa ila sang bastante nga pagkaon sa nagakaigo nga tion? Malipayon ina nga ulipon nga sa pag-abot sang iya agalon masapwan sia nga nagahimo sini! Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, tangduan niya sia sa pagdumala sa tanan niya nga pagkabutang.”—Lucas 12:41-44.

Sa nahauna nga ilustrasyon, ang “agalon” maathag nga nagapatuhoy kay Jesus, ang Anak sang tawo. Gani ang “matutom nga tulugyanan” nagalakip sa mga tawo nga bahin sang “diutay nga panong” nga pagahatagan sang Ginharian. (Lucas 12:32) Nagasiling diri si Jesus nga ang pila ka miembro sini nga grupo magahatag “sa iya hubon sang mga alagad” sing pagkaon, “bastante nga pagkaon sa nagakaigo nga tion.” Gani makahinakop si Pedro kag ang iban pa nga disipulo, nga ginatudluan kag ginapakaon ni Jesus sa espirituwal, nga magaabot ang Anak sang tawo sa palaabuton. Kag sa sina nga tion, may kahimusan na sa pagpakaon sa espirituwal sa mga sumulunod ni Jesus, ang “hubon sang mga alagad” sang Agalon.

Ginpadaku ni Jesus sa isa pa ka paagi kon ngaa dapat mangin alisto ang iya mga disipulo kag talupangdon nila ang ila panimuot. Kay posible nga mangin kampante sila kag magasugod pa gani sa pagpamatok sa ila mga kauturan: “Apang kon ang ulipon maghunahuna, ‘Ang akon agalon madugayan pa sa pagbalik,’ kag bunalon niya ang mga alagad nga lalaki kag babayi, kag magkaon sia, mag-inom, kag magpahubog, ang agalon sina nga ulipon magaabot sa adlaw nga wala niya ginapaabot kag sa oras nga wala niya mahibalui, kag silutan sia sing mabug-at gid kag ibutang sia sa lugar sang mga indi matutom.”—Lucas 12:45, 46.

Nagsiling si Jesus nga nagkari sia “sa pagpasiga sing kalayo sa duta.” Nagpaluntad sia sing mga isyu nga nagdabdab sa daku nga kontrobersiya kag naglamon sang butig nga mga panudlo kag mga tradisyon. Nagapabahinbahin pa gani ini sa mga indibiduwal nga ginapaabot nga mahiusa, ang “amay batok sa anak nga lalaki kag ang anak nga lalaki batok sa amay, ang iloy batok sa anak nga babayi kag ang anak nga babayi batok sa iloy, ang ugangan nga babayi batok sa iya umagad nga babayi kag ang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi.”—Lucas 12:49, 53.

Ini nga mga komento para gid sa iya mga disipulo. Dayon nagliso si Jesus sa kadam-an. Kalabanan sang mga tawo wala magbaton sang pamatuod nga sia ang Mesias, gani ginsilingan niya sila: “Kon makita ninyo nga nagagal-um sa katundan, nagasiling kamo gilayon, ‘May maabot nga bagyo,’ kag matabo ini. Kag kon makita ninyo nga nagahuyop ang habagat, nagasiling kamo, ‘Magasingkal ang init,’ kag matabo ini. Mga salimpapaw, makahibalo kamo maghatag sing kahulugan sa dagway sang duta kag langit, apang ngaa indi kamo makahibalo sang kahulugan sini nga tion?” (Lucas 12:54-56) Maathag nga indi sila handa.