Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 74

Mga Leksion Parte sa Pagkamaabiabihon kag Pangamuyo

Mga Leksion Parte sa Pagkamaabiabihon kag Pangamuyo

LUCAS 10:38–11:13

  • GINDUAW NI JESUS SANDAY MARTA KAG MARIA

  • IMPORTANTE ANG PADAYON NGA PAGPANGAMUYO

Sa nasidlangan nga bahin sang Bukid sang mga Olibo, mga tatlo ka kilometro halin sa Jerusalem, nahamtang ang baryo sang Betania. (Juan 11:18) Nagkadto didto si Jesus kag nagsulod sa balay sang mag-utod nga sanday Marta kag Maria. Mga abyan sila ni Jesus pati ang ila utod nga si Lazaro, kag gin-abiabi gid nila sia.

Isa ka dungog nga mangin bisita ang Mesias. Luyag gid ni Marta nga atipanon sing maayo si Jesus, amo nga nagluto sia sing manamit nga palanyapunon. Samtang nagahanda si Marta, nagpungko si Maria nga iya utod sa tiilan ni Jesus kag nagpamati sa iya. Sang ulihi, nagsiling si Marta kay Jesus: “Ginuo, balewala lang bala sa imo nga ginapabay-an ako sang akon utod sa pagpanghikot sing isahanon? Gani silinga sia nga magbulig sa akon.”—Lucas 10:40.

Sa baylo nga sawayon si Maria, ginlaygayan ni Jesus si Marta kay nabalaka gid sia sa paghanda sing pagkaon: “Marta, Marta, nagakabalaka ka gid sa madamo nga butang. Indi naton kinahanglan ang madamo. Bisan isa lang tuman na. Ginpili ni Maria ang maayo nga bahin, kag indi ini pagkuhaon sa iya.” (Lucas 10:41, 42) Huo, ginpadaku ni Jesus nga indi na kinahanglan nga maghinguyang sing malawig nga tion sa paghanda sing madamo nga pagkaon. Bastante na ang simple nga pagkaon.

Maayo ang intension ni Marta. Luyag niya nga mangin maabiabihon. Pero ang iya kabalaka sa pagkaon nangin kabaylo sang indi niya pagtigayon sang importante nga instruksion gikan sa Anak mismo sang Dios! Ginpadaku ni Jesus nga nangin maalamon ang desisyon ni Maria, kay makabenepisyo sia sa sini sing dayon. Leksion man ini sa aton tanan.

Isa ka bes, naghatag si Jesus sing tuhay pero importante man nga leksion. Nagpangabay sa iya ang isa ka disipulo: “Ginuo, tudlui kami magpangamuyo, kaangay sang pagtudlo ni Juan sa iya mga disipulo.” (Lucas 11:1) Ginhimo na ini ni Jesus mga isa ka tuig kag tunga na ang nagligad sa iya Sermon sa Bukid. (Mateo 6:9-13) Pero ini nga disipulo mahimo nga wala didto, gani ginsulit ni Jesus ang panguna nga mga punto. Nagsugid dayon sia sing ilustrasyon para ipadaku nga dapat magpadayon sa pagpangamuyo.

“Pananglitan, may isa sa inyo nga may abyan kag magakadto ka sa iya sa tungang-gab-i kag magasiling sa iya, ‘Abyan, pahulama ako sang tatlo ka tinapay, bangod nag-abot ang isa sa akon mga abyan halin sa pagpanglakaton kag wala ako sing mahanda sa iya.’ Apang ang yara sa sulod magasabat: ‘Indi na ako pagtublaga. Ang puertahan natrangkahan na, kag nagahigda na ako upod sa akon kabataan. Indi na ako makabangon kag makahatag sa imo.’ Nagasiling ako sa inyo, pat-od nga mabangon sia kag hatagan ang iya abyan sang bisan ano nga iya ginakinahanglan, indi bangod abyan niya sia, kundi bangod sa iya padayon nga pagpamilit.”—Lucas 11:5-8.

Wala ginapakita ni Jesus nga nagapaganot si Jehova sa pagsabat sa mga pangabay, pareho sa ginhimo sang abyan. Sa baylo, ginapakita niya nga kon ang nagapaganot nga abyan magasabat sa padayon nga pagpangabay, pat-od nga sabton man sang aton mahigugmaon nga Amay sa langit ang sinsero nga mga pangabay sang iya matutom nga mga alagad! Si Jesus nagpadayon: “Nagasiling ako sa inyo, padayon kamo sa pagpangayo, kag kamo pagahatagan; padayon kamo sa pagpangita, kag kamo makakita; padayon kamo sa pagpanuktok, kag kamo pagabuksan. Kay ang tanan nga nagapangayo makabaton, kag ang tanan nga nagapangita makakita, kag ang tanan nga nagapanuktok pagabuksan.”—Lucas 11:9, 10.

Ginpadaku dayon ni Jesus ang iya punto paagi sa pagpaanggid sa tawhanon nga mga amay: “Sin-o nga amay sa inyo nga kon pangayuan sang iya anak sang isda, hatagan niya sia sang man-ug sa baylo sang isda? Ukon kon mangayo sia sang itlog, hatagan niya sia sang iwiiwi? Gani, kon kamo nga mga makasasala makahibalo maghatag sing maayo nga regalo sa inyo mga anak, daw ano pa gid ang Amay sa langit! Ihatag gid niya ang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!” (Lucas 11:11-13) Makapalig-on gid nga ang aton Amay handa sa pagpamati sa aton kag sa paghatag sang aton mga kinahanglanon!