Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 68

“Ang Kapawa sang Kalibutan”—Ang Anak sang Dios

“Ang Kapawa sang Kalibutan”—Ang Anak sang Dios

JUAN 8:12-36

  • GINPAATHAG NI JESUS KON SIN-O ANG ANAK

  • SA ANO NGA PAAGI NGA ULIPON ANG MGA JUDIYO?

Sa katapusan nga adlaw sang Kapiestahan sang mga Tabernakulo, sa ikapito nga adlaw, nagatudlo si Jesus sa bahin sang templo nga ginatawag “bahandian.” (Juan 8:20; Lucas 21:1) Mahimo nga nahamtang ini sa Luwang sang mga Babayi, diin ginahulog sang mga tawo ang ila mga amot.

Kon gab-i sa tion sang kapiestahan, masanag gid ini nga bahin sang templo. Apat ka dalagku nga kandelero ang nahamtang diri, nga may apat ka dalagku nga bulutangan nga puno sang lana. Tuman kasanag sang mga suga amo nga malayo ang malab-utan sang kapawa sini. Mahimo nga amo ini ang madumduman sang mga tagpalamati ni Jesus sang magsiling sia: “Ako ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon indi na gid magalakat sa kadudulman, kundi makatigayon sang kapawa sang kabuhi.”—Juan 8:12.

Namatok ang mga Fariseo sa ginsiling ni Jesus: “Ikaw lang ang nagapanaksi tuhoy sa imo kaugalingon, gani indi kami magpati sa imo.” Nagsabat si Jesus: “Bisan pa ako lang ang nagapanaksi tuhoy sa akon kaugalingon, ang akon panaksi matuod, kay nakahibalo ako kon diin ako naghalin kag kon diin ako makadto. Apang wala kamo makahibalo kon diin ako naghalin kag kon diin ako makadto.” Nagdugang pa sia: “Nasulat man sa inyo Kasuguan: ‘Ang panaksi sang duha ka tawo matuod.’ Nagapanaksi ako tuhoy sa akon kaugalingon, kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagapanaksi man tuhoy sa akon.”—Juan 8:13-18.

Wala ginbaton sang mga Fariseo ang iya pangatarungan, gani namangkot sila: “Diin ang imo Amay?” Nagsabat si Jesus: “Wala kamo makakilala sa akon ukon sa akon Amay. Kon nakilala ninyo ako, makilala man ninyo ang akon Amay.” (Juan 8:19) Bisan pa nga gusto ipadakop sang mga Fariseo si Jesus, wala sing nangahas sa paghimo sini.

Ginsulit ni Jesus ang iya ginhambal: “Malakat ako, kag pangitaon ninyo ako. Apang mapatay kamo sa inyo sala. Indi kamo makakadto sa akon kaladtuan.” Bangod wala gid mahangpan sang mga Judiyo ang ginsiling ni Jesus, nagpalibog sila: “Manginmatay bala sia? Kay nagsiling sia, ‘Indi kamo makakadto sa akon kaladtuan.’” Wala nila mahangpan ang buot silingon ni Jesus kay wala sila makahibalo kon diin sia naghalin. Sia nagpaathag: “Halin kamo sa idalom; ako halin sa ibabaw. Halin kamo sa sini nga kalibutan; ako indi halin sa sini nga kalibutan.”—Juan 8:21-23.

Ginapatuhuyan diri ni Jesus ang iya pagkabuhi didto sa langit antes sia mangin tawo kag nga sia ang ginsaad nga Mesias, ukon Cristo, nga ginapaabot sining mga lider sa relihion. Pero may pagtamay sila nga namangkot: “Sin-o ka?”—Juan 8:25.

Bisan pa sang ila pagsikway kag pagpamatok, si Jesus nagsabat: “Nagauyang lang ako sing tion sa pagpakighambal sa inyo.” Pero ginpatuhuyan niya ang iya Amay kag nagpaathag kon ngaa dapat mamati sa Anak ang mga Judiyo: “Ang Isa nga nagpadala sa akon nagahambal sing matuod, kag ang mga butang nga nabatian ko sa iya ginahambal ko sa kalibutan.”—Juan 8:25, 26.

Ginpabutyag dayon ni Jesus ang pagsalig niya sa iya Amay, nga wala ginahimo sang mga Judiyo: “Kon mabayaw na ninyo ang Anak sang tawo, mahibaluan ninyo nga ako amo sia, kag wala ako nagahimo sang bisan ano nga luyag ko; kundi ginahambal ko kon ano ang gintudlo sang Amay sa akon. Kag ang Isa nga nagpadala sa akon kaupod ko; wala niya ako ginapabay-an, bangod pirme ko ginahimo ang kalahamut-an sa iya.”—Juan 8:28, 29.

Pero may pila ka Judiyo nga nagtuo kay Jesus, kag nagsiling sia sa ila: “Kon ginatuman ninyo pirme ang akon ginatudlo, mga disipulo ko gid kamo, kag mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.”—Juan 8:31, 32.

Daw makatilingala ini nga pinamulong para sa iban. Namatok sila: “Mga kaliwat kami ni Abraham kag wala pa gid sing nakaulipon sa amon. Ngaa nagasiling ka, ‘Mangin hilway kamo’?” Nahibaluan sang mga Judiyo nga ginsakop sila sang iban nga pungsod, pero namatok sila nga tawgon nga mga ulipon. Pero ginpadaku ni Jesus nga mga ulipon gihapon sila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga nagahimo sang sala ulipon sang sala.”—Juan 8:33, 34.

Ang indi pagbaton nga ulipon sila sang sala nagbutang sa mga Judiyo sa makatalagam nga kahimtangan. “Ang ulipon wala nagapabilin sing dayon sa balay sang agalon,” paathag ni Jesus. “Ang anak nagapabilin sing dayon.” (Juan 8:35) Ang ulipon wala sing kinamatarong sa palanublion, kag mahimo sia pahalinon bisan ano nga oras. Ang anak lamang ukon ang gin-adoptar sa panimalay ang magapabilin sing “dayon,” buot silingon, tubtob sia nagakabuhi.

Gani ang kamatuoran parte sa Anak amo ang kamatuoran nga nagahilway sa katawhan sing dayon gikan sa makamamatay nga sala. “Kon hilwayon kamo sang Anak, mangin hilway gid kamo,” siling ni Jesus.—Juan 8:36.