Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 54

Si Jesus—“Ang Tinapay sang Kabuhi”

Si Jesus—“Ang Tinapay sang Kabuhi”

JUAN 6:25-48

  • SI JESUS “ANG TINAPAY HALIN SA LANGIT”

Sa sidlangan nga bahin sang Dagat sang Galilea, milagruso nga ginpakaon ni Jesus ang linibo ka tawo kag dayon nalagyo sang gusto nila sia himuon nga hari. Pagkagab-i sadto, naglakat sia sa nagaunos nga dagat kag ginluwas si Pedro, nga nakalakat man sang primero sa dagat apang naglugdang sang nagluya ang iya pagtuo. Ginpatinong man ni Jesus ang hangin, mahimo para indi maglugdang ang ginasakyan sang iya mga disipulo.

Karon, nakabalik na si Jesus sa nakatundan nga bahin sang dagat, sa lugar sang Capernaum. Nakita sia sang mga milagruso niya nga ginpakaon nga nagpamangkot sa iya: “San-o ka nag-abot diri?” Ginsaway sila ni Jesus nga nagasiling nga gusto lang nila sia makita kay nagapaabot sila nga pakaunon naman sila. Ginpalig-on niya sila nga ‘indi pagpangabudlayan ang pagkaon nga nagakadunot, kundi ang pagkaon nga wala nagakadunot nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan.’ Gani namangkot sila: “Ano ang amon himuon agod kahamut-an kami sang Dios?”—Juan 6:25-28.

Mahimo ginahunahuna nila ang mga ginapatuman sang Kasuguan, pero ginpatalupangod ni Jesus ang pinakaimportante nga himuon nila: “Kahamut-an kamo sang Dios kon magtuo kamo sa isa nga iya ginpadala.” Pero wala nagatuo ang mga tawo kay Jesus wala sapayan sang tanan niya nga ginhimo. Nangayo sila sang tanda kay Jesus para magpati sila sa iya. “Ano ang himuon mo?” pamangkot nila. “Ang amon mga katigulangan nagkaon sang manna sa kamingawan, subong sang nasulat: ‘Ginhatagan niya sila sing tinapay halin sa langit.’”—Juan 6:29-31; Salmo 78:24.

Parte sa ginapangayo nga tanda sang mga tawo, gintudlo sila ni Jesus sa matuod nga Ginahalinan sang milagruso nga mga aman: “Nagasiling ako sa inyo, si Moises wala maghatag sa inyo sang matuod nga tinapay halin sa langit, apang karon ang akon Amay nagahatag sa inyo sang matuod nga tinapay halin sa langit. Kay ang tinapay nga ginahatag sang Dios amo ang isa nga nagpanaug halin sa langit kag nagahatag sang kabuhi sa kalibutan.” Bangod wala nila sia mahangpan, nangabay sila: “Ginuo, hatagi kami pirme sina nga tinapay.” (Juan 6:32-34) Pero ano nga “tinapay” ang ginapatuhuyan ni Jesus?

Sia nagpaathag: “Ako ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon indi na gid paggutumon, kag ang nagatuo sa akon indi na gid pag-uhawon. Apang subong sang ginsiling ko sa inyo, nakita ninyo ako apang wala kamo magpati. . . . Nagpanaug ako halin sa langit agod himuon ang kabubut-on sang nagpadala sa akon kag indi ang akon. Amo ini ang kabubut-on sang nagpadala sa akon, nga wala sing madula sa tanan nga ginhatag niya sa akon, kundi banhawon ko sila tanan sa katapusan nga adlaw. Kay amo ini ang kabubut-on sang akon Amay, nga ang tanan nga nagakilala sa Anak kag nagatuo sa iya makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”—Juan 6:35-40.

Naakig ang mga tawo, kag ang mga Judiyo nagakumod parte sa iya. Ngaa nagsiling sia nga sia “ang tinapay nga nagpanaug halin sa langit”? (Juan 6:41) Para sa ila, anak sia sang tawhanon nga mga ginikanan halin sa siudad sang Galilea nga Nazaret. Namangkot sila: “Indi bala sia si Jesus nga anak ni Jose, kag kilala naton ang iya amay kag iloy?”—Juan 6:42.

“Indi kamo magsagi kumod,” siling ni Jesus. “Wala sing tawo nga makakari sa akon kon indi sia pagbuyukon sang Amay nga nagpadala sa akon, kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw. Nasulat sa sinulatan sang mga Manalagna: ‘Sila tanan pagatudluan ni Jehova.’ Ang tanan nga nagapamati sa Amay kag nagbaton sang iya panudlo magakari sa akon. Wala sing tawo nga nakakita sa Amay, luwas sa akon nga halin sa Dios; ako lang ang nakakita sa Amay. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang nagapati sa akon makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”—Juan 6:43-47; Isaias 54:13.

Sang nakigsugilanon si Jesus kay Nicodemo antes sini, gin-angot niya ang kabuhi nga wala sing katapusan sa pagtuo sa Anak sang tawo, nga nagasiling: “Ang tanan nga nagatuo sa [bugtong nga Anak sang Dios] indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 3:15, 16) Pero karon, nagapakig-istorya sia sa madamo nga tawo nga nagasugid sa ila nga may papel sia sa pagtigayon nila sang kabuhi nga wala sing katapusan, nga indi mahatag sang manna ukon sang kinaandan nga tinapay sa Galilea. Gani paano matigayon ang kabuhi nga wala sing katapusan? Ginsulit ni Jesus ang iya ginsiling: “Ako ang tinapay sang kabuhi.”—Juan 6:48.

Ini nga pag-istoryahanay parte sa tinapay halin sa langit nagpadayon, tubtob sa pagpanudlo ni Jesus sa sinagoga sa Capernaum.