Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 62

Importante nga Leksion sa Pagpaubos

Importante nga Leksion sa Pagpaubos

MATEO 17:22–18:5 MARCOS 9:30-37 LUCAS 9:43-48

  • GINTAGNA LIWAT NI JESUS ANG IYA KAMATAYON

  • GINBAYAD NIYA SA BUHIS ANG SENSILYO HALIN SA BABA SANG ISDA

  • SIN-O ANG MANGIN PINAKAMATAAS SA GINHARIAN?

Pagkatapos sang pagbaylo-dagway kag sang pagpaayo sa bata nga ginsudlan sang demonyo sa rehiyon sang Cesarea Filipos, nagkadto si Jesus sa Capernaum. Patago sila nga naglakat sang iya mga disipulo, para ang kadam-an indi “makahibalo sini.” (Marcos 9:30) Naghatag ini sa iya sing dugang nga kahigayunan nga ihanda ang iya mga disipulo para sa iya kamatayon kag sa ila pa nga hilimuon. “Ang Anak sang tawo itugyan sa kamot sang mga tawo,” paathag niya, “kag patyon nila sia, kag sa ikatlo nga adlaw banhawon sia.”—Mateo 17:22, 23.

Indi ini bag-o sa mga disipulo. Ginhambal na ini ni Jesus sadto nga patyon sia, bisan pa nga indi magpati si Pedro nga matabo ini. (Mateo 16:21, 22) Kag tatlo ka apostoles ang nakakita sang pagbaylo-dagway kag nakabati sang paghambalanay parte sa “pagtaliwan” ni Jesus. (Lucas 9:31) Ang iya mga sumulunod “nagkasubo gid” sa iya ginsiling, bisan pa nga wala nila ini mahangpan sing bug-os. (Mateo 17:23) Pero nahadlok gihapon sila mamangkot sa iya parte sa sini.

Sang ulihi nakalab-ot sila sa Capernaum, ang ginapulian ni Jesus kag ang lugar sang pila ka apostoles. Ginpalapitan didto sang mga nagakolekta sing buhis sa templo si Pedro. Bangod mahimo nga ginatinguhaan nila nga isumbong si Jesus nga wala nagabayad sang buhis, namangkot sila: “Nagabayad bala sing duha ka drakma nga buhis [sa templo] ang inyo manunudlo?”—Mateo 17:24.

“Huo,” sabat ni Pedro. Pagsulod ni Jesus sa balay, nahibaluan na niya ang natabo. Gani sa baylo nga hulaton pa nga si Pedro ang magsugid sini, namangkot si Jesus: “Ano sa banta mo, Simon? Kay sin-o bala nagabaton sing bayad ukon buhis ang mga hari sang duta? Sa ila mga anak ukon sa mga dumuluong?” Nagsabat si Pedro: “Sa mga dumuluong.” Gani nagsiling si Jesus: “Sa pagkamatuod, ang mga anak indi kinahanglan nga magbayad sing buhis.”—Mateo 17:25, 26.

Ang Amay ni Jesus amo ang Hari sang uniberso kag ang Isa nga ginasimba sa templo. Gani ang Anak sang Dios indi obligado nga magbayad sang buhis sa templo. “Apang agod indi sila masandad sa aton,” siling ni Jesus, “magkadto ka sa dagat kag magpamunit. Kuhaa ang una nga isda nga imo mahulik kag buksi ang baba sini, kag makakita ka sang isa ka sensilyo nga pilak [isa ka stater, ukon tetradrakma]. Kuhaa ini, kag ibayad sa ila para sa akon kag sa imo man.”—Mateo 17:27.

Wala magdugay nagtipon ang mga disipulo, kag namangkot sila kay Jesus kon sin-o gid ang pinakamataas sa Ginharian. Nahadlok sila sining karon lang nga mamangkot parte sa iya nagapakari nga kamatayon, pero wala sila mahadlok nga pamangkuton sia parte sa ila palaabuton. Nahibaluan ni Jesus ang ila ginahunahuna. Amo ini ang ila ginabaisan na nga daan samtang nagasunod sila sa iya sang nagapabalik sila sa Capernaum. Gani namangkot sia: “Ano ang inyo ginbaisan sa dalan?” (Marcos 9:33) Naghipos ang mga disipulo kay nahuya sila nga ang ila ginabaisan parte sa kon sin-o ang pinakamataas sa ila. Sang ulihi, ginsugid sang mga apostoles kay Jesus ang pamangkot nga ginabaisan nila: “Sin-o gid bala ang pinakamataas sa Ginharian sang langit?”—Mateo 18:1.

Makatilingala gid nga mabaisay ang mga disipulo kay halos tatlo ka tuig na nga ginaobserbahan kag ginapamatian nila si Jesus. Pero indi sila himpit. Kag nagdaku sila sa relihioso nga pagkabuhi diin ginapadaku ang posisyon kag ranggo. Dugang pa, bag-o lang nabatian ni Pedro ang saad ni Jesus nga makabaton sia sang pila ka “yabi” sang Ginharian. Magabatyag bala sia nga superyor? Mahimo amo man sini ang ginabatyag nanday Santiago kag Juan, nga nakasaksi sang pagbaylo-dagway ni Jesus.

Ano man ang kahimtangan, gintadlong ni Jesus ang ila panimuot. Gintawag niya ang isa ka bata, ginpatindog ini sa ila tunga, kag ginsilingan ang mga disipulo: “Kon indi kamo magbag-o kag mangin kaangay sang mga bata, indi gid kamo makasulod sa Ginharian sang langit. Gani, ang bisan sin-o nga nagapaubos sang iya kaugalingon kaangay sini nga bata amo ang pinakamataas sa Ginharian sang langit; kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa bata nga kaangay sini tungod sa akon ngalan nagabaton man sa akon.”—Mateo 18:3-5.

Matahom gid nga paagi sa pagtudlo! Wala maakig si Jesus sa iya mga disipulo kag wala niya sila gintawag nga mga makagod ukon ambisyuso. Sa baylo, naggamit sia sang makita nga leksion. Ang mga bata wala sing mataas nga posisyon ukon kabantugan. Gani ginpakita ni Jesus nga dapat palambuon sang iya mga disipulo ini nga pagtamod sa ila kaugalingon. Gintapos ni Jesus ang leksion para sa iya mga sumulunod sang magsiling sia: “Ang nagagawi nga kubos sa tunga ninyo amo ang mataas.”—Lucas 9:48.