Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 48

Naghimo sang mga Milagro, Pero Ginsikway sa Nazaret

Naghimo sang mga Milagro, Pero Ginsikway sa Nazaret

MATEO 9:27-34; 13:54-58 MARCOS 6:1-6

  • GIN-AYO NI JESUS ANG MGA BULAG KAG ANG APA

  • GINSIKWAY SIA SANG MGA TAGA-NAZARET

Masako gid si Jesus sa bug-os nga adlaw. Pagkatapos sang iya pagpanakayon halin sa rehiyon sang Decapolis, gin-ayo niya ang babayi nga ginatagasan sing dugo kag ginbanhaw niya ang bata ni Jairo. Pero indi pa sia makapahuway. Sang naghalin si Jesus sa balay ni Jairo, nagsunod sa iya ang duha ka bulag nga nagasinggit: “Kaluy-i kami, Anak ni David.”—Mateo 9:27.

Sang gintawag sini nga mga tawo si Jesus nga “Anak ni David,” ginpakita nila nga nagapati sila nga si Jesus manunubli sang trono ni David kag amo ang Mesias. Daw wala sila ginsapak ni Jesus, ayhan para makita kon padayunon nila ang ila pagpangabay, kag nagpadayon gid sila. Sang nagsulod si Jesus sa isa ka balay, nagsulod man ang duha ka bulag. Ginpamangkot sila ni Jesus: “Nagatuo bala kamo nga mahimo ko ini?” Nagsabat gid sila: “Huo, Ginuo.” Gani gintandog ni Jesus ang ila mga mata kag nagsiling: “Suno sa inyo pagtuo, mahanabo ini sa inyo.”—Mateo 9:28, 29.

Nakakita sila dayon! Pareho sang ginsiling ni Jesus sa iban, ginsugo man niya sila nga indi pag-isugid sa iban ang iya ginhimo. Pero bangod sa kalipay, ginpalapta nila ini sang ulihi.

Sang manuglakat na ining duha, gindala sang mga tawo ang isa ka apa bangod ginsudlan sia sang demonyo. Gintabog ni Jesus ang demonyo, kag nakahambal dayon ang lalaki. Natingala gid sa sini ang mga tawo kag nagsiling sila: “Wala pa gid sing nakita nga subong sini sa Israel.” Ato man didto ang mga Fariseo. Indi nila mapanghiwala ini nga mga milagro, gani ginsulit nila ang ila panumbungon kon ngaa mahimo ini ni Jesus: “Ginatabog niya ang mga demonyo paagi sa manuggahom sang mga demonyo.”—Mateo 9:33, 34.

Pagkatapos sini, nagpauli dayon si Jesus sa ila lugar sa Nazaret upod sa iya mga disipulo. Mga isa ka tuig antes sini, nagtudlo sia diri sa sinagoga. Sang primero natingala ang mga tawo sa iya ginsiling, pero sang ulihi naakig sila sa iya gintudlo kag gintinguhaan nila nga patyon sia. Gintinguhaan liwat ni Jesus nga buligan ang iya mga kaingod sadto.

Sa Adlaw nga Inugpahuway, nagbalik sia sa sinagoga para magtudlo. Madamo ang natingala kag namangkot: “Diin ginkuha sini nga tawo ining kaalam kag gahom sa paghimo sing mga milagro?” Nagsiling sila: “Indi bala sia ang anak sang panday? Indi bala si Maria ang iya iloy, kag ang iya mga utod nga lalaki amo sanday Santiago, Jose, Simon, kag Judas? Kag indi bala kaupod naton ang iya mga utod nga babayi? Kon amo, diin ginkuha sini nga tawo ang kaalam kag gahom sa paghimo sing mga milagro?”—Mateo 13:54-56.

Pamatyag sang mga tawo ordinaryo lang si Jesus pareho nila. ‘Nakita naton sia nga nagdaku,’ hunahuna nila, ‘gani paano nga sia ang Mesias?’ Walay sapayan sang tanan nga pamatuod—lakip ang daku nga kaalam ni Jesus kag gahom niya sa paghimo sang mga milagro—ginsikway nila sia. Bangod kilala nila sia, nasandad pati ang iya mga paryente, amo nga nakasiling sia: “Ginapadunggan ang manalagna luwas lamang sa iya kaugalingon nga lugar kag sa iya kaugalingon nga panimalay.”—Mateo 13:57.

Natingala si Jesus nga wala sila sing pagtuo. “Gani wala sia maghimo sing milagro didto luwas lang sa pag-ayo sa pila ka masakiton paagi sa pagtungtong sang iya kamot sa ila.”—Marcos 6:5, 6.