Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 27

Gintawag si Mateo

Gintawag si Mateo

MATEO 9:9-13 MARCOS 2:13-17 LUCAS 5:27-32

  • GINTAWAG NI JESUS SI MATEO, ANG MANUGSUKOT SING BUHIS

  • NAKIG-UPOD ANG CRISTO SA MGA MAKASASALA PARA BULIGAN SILA

Wala magdugay pagkatapos gin-ayo ang paralisado, nagpabilin si Jesus sa lugar sang Capernaum nga malapit sa Dagat sang Galilea. Nagkadto liwat sa iya ang kadam-an, kag nagsugod sia sa pagtudlo sa ila. Samtang nagalakat sia, nakita niya si Mateo, nga ginatawag man nga Levi, nga nagapungko sa balayaran sang buhis. Gin-agda sia ni Jesus: “Mangin sumulunod ko.”—Mateo 9:9.

Mahimo nga pamilyar na si Mateo sa mga panudlo kag mga ginhimo ni Jesus sa ila lugar, kaangay nanday Pedro, Andres, Santiago, kag Juan. Pareho nila, nagsunod dayon si Mateo. Ginlaragway ini ni Mateo sa iya Ebanghelyo, nga nagasiling: “Gani nagtindog sia [si Mateo mismo] kag nagsunod” kay Jesus. (Mateo 9:9) Gani ginbiyaan niya ang iya responsibilidad bilang manugsukot sing buhis kag nangin disipulo ni Jesus.

Pila ka tion ang nagligad, ayhan bilang pag-apresyar sa imbitasyon ni Jesus sa iya, naghiwat si Mateo sang daku nga sinalusalo sa iya balay. Sin-o pa ang gin-agda magluwas kay Jesus kag sa iya mga disipulo? Ara man ang pila ka kaupod anay ni Mateo nga mga manugsukot sing buhis. Nagapangolekta sila para sa ginakaugtan nga gobierno sang Roma, lakip ang mga buhis sa mga sakayan nga nagadungka sa pantalan, sa mga nagalakbay sa panguna nga mga dalan, kag sa mga produkto halin sa iban nga lugar. Ano ang pagtamod sang kalabanan nga Judiyo sa mga manugsukot sing buhis? Ginapakanubo nila sila kay mas daku ang ila ginasukot nga buhis. May mga “makasasala” man sa sinalusalo, mga tawo nga bantog sa paghimo sing malain.—Lucas 7:37-39.

Sang makita sang nagapakamatarong sa kaugalingon nga mga Fariseo si Jesus nga nagakaon sa sinalusalo upod sa sining mga tawo, ginpamangkot nila ang iya mga disipulo: “Ngaa nagakaon ang inyo manunudlo upod sa mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala?” (Mateo 9:11) Nagsabat si Jesus sang nabatian niya ini: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sing manugbulong, kundi ang mga masakiton. Lakat kamo kag hibalua kon ano ang kahulugan sini: ‘Kaluoy ang luyag ko, indi halad.’ Kay wala ako nagkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala.” (Mateo 9:12, 13; Oseas 6:6) Indi sinsero ang mga Fariseo sang gintawag nila nga “manunudlo” si Jesus, pero nakatuon sila sa iya kon ano ang husto.

Maathag nga gin-agda ni Mateo sa iya balay ang mga manugsukot sing buhis kag ang mga makasasala para makapamati sila kay Jesus kag mag-ayo sa espirituwal, “kay madamo sa ila ang nagsunod sa iya.” (Marcos 2:15) Luyag sila buligan ni Jesus para mangin maayo ang ila kaangtanan sa Dios. Indi kaangay sa nagapakamatarong sa kaugalingon nga mga Fariseo, wala sila ginapakanubo ni Jesus. Naluoy sia sa ila, kag mahimo niya bulngon ang mga nagabalatian sa espirituwal.

Ginkaluuyan ni Jesus ang mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala, indi para pabay-an ang ila mga sala, kundi para ipakita sa ila ang iya pagpalangga pareho sa iya ginahimo sa nagabalatian. Halimbawa, dumduma nga sang maluluy-on niya nga gintandog ang aruon, sia nagsiling: “Luyag ko! Magmatinlo ka.” (Mateo 8:3) Indi bala nga dapat palambuon man naton ang amo nga kaluoy kag buligan naton ang nagakinahanglan, ilabi na sa espirituwal?