Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 63

Naglaygay si Jesus Parte sa Pagpasandad kag Sala

Naglaygay si Jesus Parte sa Pagpasandad kag Sala

MATEO 18:6-20 MARCOS 9:38-50 LUCAS 9:49, 50

  • LAYGAY PARTE SA PAGPASANDAD

  • KON MAKASALA ANG ISA KA UTOD

Bag-o lang ginpakita ni Jesus kon ano dapat ang panimuot sang iya mga sumulunod. Dapat tamdon nila ang ila kaugalingon pareho sang mga bata nga mapainubuson kag wala sing posisyon. Dapat batunon sang mga disipulo ining mga bata ‘tungod sa iya ngalan kag sa amo mabaton man nila si Jesus.’—Mateo 18:5.

Sining karon lang, nagbaisay ang mga apostoles kon sin-o sa ila ang pinakamataas, gani mahimo nga tamdon nila ang mga pinamulong ni Jesus nga pagsabdong. May ginpatalupangod subong si apostol Juan nga bag-o lang natabo: “Nakita namon ang isa ka tawo nga nagatabog sang mga demonyo paagi sa imo ngalan kag ginpunggan namon sia, bangod wala sia nagasunod sa imo upod sa amon.”—Lucas 9:49.

Gintamod bala ni Juan ang mga apostoles nga sila lang ang awtorisado sa pagpaayo sa iban ukon sa pagtabog sang mga demonyo? Kon amo, ngaa natabog sining Judiyo ang malaut nga mga espiritu? Mahimo nga abi ni Juan indi dapat maghimo sang mga milagro ini nga tawo kay indi niya kaupod si Jesus kag ang mga apostoles.

Nakibot si Juan sang magsiling si Jesus: “Indi ninyo sia pagpunggi, kay wala sing makahimo sang milagro paagi sa akon ngalan kag dayon makahambal sing malain sa akon. Kay ang indi batok sa aton dampig sa aton. Kag ang nagahatag sa inyo sang isa ka kopa nga tubig nga mainom bangod mga disipulo kamo sang Cristo, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, mabaton gid niya ang iya padya.”—Marcos 9:39-41.

Sa sini nga tion, indi pa kinahanglan mag-upod ang tawo sa Cristo agod magdampig kay Jesus. Wala pa matukod ang Cristianong kongregasyon, gani bisan ang tawo wala nagaupod kay Jesus indi buot silingon nga manugpamatok sia ukon nagasakdag sang butig nga relihion. May pagtuo ang tawo sa ngalan ni Jesus, kag suno kay Jesus mabaton sini nga tawo ang iya padya.

Sa pihak nga bahin, serioso nga butang kon masandad ang tawo sa pulong kag buhat sang mga apostoles. Si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o nga nagapasandad sa isa sining mga kubos nga nagatuo, maayo pa sa iya nga higtan sa liog sing daku nga galingan nga bato kag itagbong sa dagat.” (Marcos 9:42) Si Jesus nagsiling dayon sa iya mga sumulunod nga dapat nila utdon ang kamot ukon tiil, ukon lukaton ang mata, ukon dulaon ang bisan ano nga hamili nga butang kon nagapasandad ini sa ila. Mas maayo pa nga wala sining importante nga butang pero makasulod sa Ginharian sang Dios, sangsa may ari sini pero makadto sa Gehenna (Nalupyakan sang Hinom). Mahimo nga nakita sang mga apostoles ini nga duog nga malapit sa Jerusalem diin ginasunog ang basura, gani nahangpan nila nga nagarepresentar ini sa permanente nga kalaglagan.

Nagpaandam man si Jesus: “Indi gid ninyo pagtamayon ang isa sining mga kubos, kay nagasiling ako sa inyo nga makita pirme sang ila mga anghel sa langit ang nawong sang akon Amay.” Daw ano ka hamili ining “mga kubos” para sa iya Amay? Ginsugid ni Jesus ang parte sa tawo nga nadulaan sing isa sa iya 100 ka karnero. Ginbiyaan sang tawo ang 99 para pangitaon ang nadula, kag sang makita niya ini, mas daku ang iya kalipay tungod sa sini sangsa 99. Si Jesus nagdugang: “Indi luyag sang akon Amay sa langit nga malaglag ang bisan isa sining mga kubos.”—Mateo 18:10, 14.

Mahimo nga ginahunahuna ni Jesus ang pagbaisay sang iya mga apostoles kon sin-o ang pinakamataas sa ila, gani ginpalig-on niya sila: “Magtigayon kamo sing asin sa inyo kabuhi, kag magpakighidait sa isa kag isa.” (Marcos 9:50) Ginapanamit sang asin ang pagkaon. Kon may malaragwayon nga asin ang ginasiling sang isa, mas mahapos ini batunon kag gani mahuptan ang paghidait, kag indi ini matigayon kon magbaisay.—Colosas 4:6.

Kon kaisa, magautwas ang serioso nga mga problema, gani ginsugid ni Jesus kon paano ini solbaron. “Kon ang imo utod nakasala sa imo,” siling ni Jesus, “kadtui sia kag sugiri sang iya sala nga kamohanon lang. Kon magpamati sia sa imo, nadaug mo ang imo utod.” Paano kon indi sia magpamati? “Mag-upod ka sang isa ukon duha pa,” laygay ni Jesus, “agod ang tanan nga ginsiling mapamatud-an sang duha ukon tatlo ka saksi.” Kon indi pa masolbar ang problema, isugid nila ini “sa kongregasyon,” sa responsable nga mga gulang nga makahimo sang desisyon. Paano kon indi gihapon magpamati ang nakasala? “Kabiga sia nga kaangay sang tawo sang mga pungsod kag kaangay sang manugsukot sing buhis,” ang mga tawo nga wala ginapakig-angutan sang mga Judiyo.—Mateo 18:15-17.

Dapat sakdagon sang mga manugtatap sang kongregasyon ang Pulong sang Dios. Kon masapwan nga nakasala ang isa kag dapat disiplinahon, “gingapos na sa langit” ang ila paghukom. Pero kon nasapwan nila nga inosente sia, “ginhubaran na [ini] sa langit.” Ini nga mga panuytoy makabulig gid kon matukod na ang Cristianong kongregasyon. Sa sining serioso nga paghambalanay, si Jesus nagsiling: “Kon diin may duha ukon tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.”—Mateo 18:18-20.