LUCAS 4:16-31

  • NAGBASA SI JESUS SANG LINUKOT NI ISAIAS

  • ANG MGA TAGA-NAZARET NAGTINGUHA NGA PATYON SI JESUS

Mahimo gid nga nalangkag na ang mga tawo sa Nazaret. Panday anay diri si Jesus sang naghalin sia para magpabawtismo kay Juan mga isa ka tuig na ang nagligad. Pero karon nakilala sia nga nagahimo sing mga milagro. Gusto mismo makita sang mga tagadiri ang mga milagro ni Jesus.

Nalangkag pa gid sila sang nagkadto si Jesus sa sinagoga didto, subong kinabatasan niya. Ginahimo didto ang pagpangamuyo kag pagbasa sang mga libro ni Moises, kaangay sang ginahimo “sa mga sinagoga kada adlaw nga inugpahuway.” (Binuhatan 15:21) Ginabasa man ang mga bahin sang mga sinulatan sang mga manalagna. Sang nagtindog si Jesus para magbasa, mahimo nakita niya ang pila nga iya nakilala sang tinuig niya nga pagkadto sa sini nga sinagoga. Ginhatag sa iya ang linukot nga ginsulat ni manalagna Isaias. Ginpangita niya ang bahin nga parte sa Isa nga ginhaplasan sang espiritu ni Jehova, nga mabasa subong sa Isaias 61:1, 2.

Ginbasa ni Jesus kon paano ining Isa nga gintagna magabantala parte sa kahilwayan sang mga bihag, sa pagpasag-uli sang panan-aw sang mga bulag, kag sa pag-abot sang tuig nga nahamut-an ni Jehova. Gin-uli ni Jesus ang linukot sa alagad kag nagpungko. Ang tanan nagatulok sa iya. Dayon naghambal sia, mahimo medyo malawig, kag nagalakip ini sang importante niya nga ginsiling: “Karon ining kasulatan nga bag-o lang ninyo nabatian natuman.”—Lucas 4:21.

Nagdayaw ang mga tawo sa iya “matahom nga mga pulong” kag nagsiling sila sa isa kag isa: “Indi bala anak sia ni Jose?” Pero nahibaluan ni Jesus nga gusto lang nila makita nga nagamilagro sia pareho sang ila nabatian, gani nagsiling sia: “Pat-od gid nga ipatuhoy ninyo sa akon ini nga pinamulong, ‘Manugbulong, ayuha ang imo kaugalingon. Nabatian namon ang imo ginhimo sa Capernaum, gani himua man ini diri sa imo kaugalingon nga lugar.’” (Lucas 4:22, 23) Mahimo para sa mga kaingod sang una ni Jesus, dapat sa iya lugar sia una nga maghimo sing mga pag-ayo para makabenepisyo ang iya mga kasimanwa. Gani pamatyag nila ginpakanubo sila ni Jesus.

Bangod nahibaluan ni Jesus ang ila ginahunahuna, nagsambit sia sang pila ka hitabo sa kasaysayan sang Israel. Madamo sing balo nga babayi sa Israel sang tion ni Elias, siling niya, pero wala sia ginpakadto sa ila. Sa baylo, nagkadto sia sa indi Israelinhon nga balo sa Sarepta, isa ka banwa malapit sa Sidon, kag nagluwas sia sang kabuhi paagi sa milagro. (1 Hari 17:8-16) Kag sang adlaw ni Eliseo, madamo sing aruon sa Israel, pero si Naaman lang nga Sirianhon ang gin-ayo sang manalagna.—2 Hari 5:1, 8-14.

Ano ang reaksion sang mga kasimanwa ni Jesus sa sining indi maayo nga pagpaanggid nga nagapakita sang ila kakagod kag kakulang sang pagtuo? Naakig ang mga ara sa sinagoga amo nga nagtindog sila kag dalidali nga gindala si Jesus sa gua sang siudad. Gindala nila sia sa ibabaw sang bukid nga nahamtangan sang Nazaret, kag gintinguhaan nila nga ihulog sia sa pil-as. Pero nakapalagyo si Jesus. Nagkadto dayon sia sa Capernaum, sa aminhan-katundan nga baybayon sang Dagat sang Galilea.