Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 39

Makaluluoy ang Indi Mahinulsulon nga Kaliwatan

Makaluluoy ang Indi Mahinulsulon nga Kaliwatan

MATEO 11:16-30 LUCAS 7:31-35

  • GINPAKAMALAUT NI JESUS ANG PILA KA SIUDAD

  • NAGTANYAG SIA SANG PAUMPAW KAG KAPAHUWAYAN

Daku ang pagtahod ni Jesus kay Juan nga Manugbawtismo, pero ano ang pagtamod sang kalabanan kay Juan? “Ini nga kaliwatan,” siling ni Jesus, kaangay “sa mga bata nga nagapungko sa tiendahan kag nagatawag sa ila mga kahampang, nga nagasiling: ‘Nagtokar kami sing plawta para sa inyo, apang wala kamo magsaot; naghaya kami, apang wala ninyo ginpukpok ang inyo dughan sa kasubo.’”—Mateo 11:16, 17.

Ano ang buot silingon ni Jesus? Ginpaathag niya: “Si Juan wala nagakaon ukon nagainom, apang ang mga tawo nagasiling, ‘May demonyo sia.’ Ang Anak sang tawo nagakaon kag nagainom, apang ang mga tawo nagasiling, ‘Sobra sia ka palakaon kag palainom sing alak, abyan sang mga manugsukot sing buhis kag sang mga makasasala.’” (Mateo 11:18, 19) Simple ang pagkabuhi ni Juan subong Nazareo, nga wala nagainom, pero ginsilingan sia sini nga kaliwatan nga may demonyo. (Numeros 6:2, 3; Lucas 1:15) Sa pihak nga bahin, nagkabuhi si Jesus pareho sa iban nga tawo. Nagkaon sia kag nag-inom sa balanse nga paagi, pero ginsumbong sia nga nagapatuyang. Daw kabudlay gid pahamut-an ang mga tawo.

Ginpaanggid ni Jesus ang kaliwatan sa mga bata sa tiendahan nga wala magsaot sang nagtokar sing plawta ang iban nga mga bata ukon magpangasubo sang naghaya ang iban. “Apang,” siling niya, “ang kaalam ginapamatud-an nga matarong paagi sa mga buhat sini.” (Mateo 11:16, 19) Huo, ang “mga buhat”—nga amo ang pamatuod nga ginhimo ni Juan kag ni Jesus—nagapakita nga sayop ang mga ginsumbong sa ila.

Pagkatapos tawgon ni Jesus ang kaliwatan nga wala nagasapak, ginpakamalaut niya ang mga siudad sang Corazin, Betsaida, kag Capernaum, diin naghimo sia sing mga milagro. Nagsiling si Jesus nga kon ginhimo niya ini sa mga siudad sang Tiro kag Sidon sa Fenicia, ini nga mga siudad magahinulsol. Ginsambit man niya ang Capernaum, nga amo ang ginpuy-an niya sa pila ka tion. Pero bisan diri, pila lang ang nagbaton. Si Jesus nagsiling parte sa sini nga siudad: “Sa Adlaw sang Paghukom, ang silot sa Sodoma mas mamag-an pa sangsa imo.”—Mateo 11:24.

Gindayaw dayon ni Jesus ang iya Amay, nga nagtago sang hamili nga espirituwal nga mga kamatuoran gikan “sa mga maalam kag sa mga may tinun-an” pero ginpahayag ini sa mga mapainubuson nga pareho sa mga bata. (Mateo 11:25) Ginpalab-ot niya ining matahom nga imbitasyon sa ila: “Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sing kapahuwayan para sa inyo kaugalingon. Kay ang akon gota mahapos pas-anon kag ang akon lulan mamag-an.”—Mateo 11:28-30.

Paano nagtanyag si Jesus sang kapahuwayan? Ginpabug-atan sang mga lider sang relihion ang mga tawo sang makapaulipon nga mga tradisyon, subong sang tuman ka estrikto nga mga kasuguan sang Adlaw nga Inugpahuway. Pero ginpaumpawan sila ni Jesus paagi sa pagtudlo sa ila sang kamatuoran parte sa Dios, nga wala sing dagta sini nga mga tradisyon. Ginpakita man niya kon paano makatigayon sing paumpaw ang mga nagaantos sa pagdumala sang mga awtoridad kag sa mga ginabug-atan bangod sang sala. Huo, ginpakita ni Jesus sa ila kon paano mapatawad ang ila mga sala kag kon paano makighidait sa Dios.

Ang tanan nga nagabaton sang gota ni Jesus nga mahapos pas-anon makadedikar sang ila kaugalingon sa Dios kag makaalagad sa aton maluluy-on nga langitnon nga Amay. Indi ini mabug-at nga lulan, kay ang ginapatuman sang Dios indi gid mabug-at.—1 Juan 5:3.

Magtuon sing Dugang Pa

SABAT SA MGA PAMANGKOT SA BIBLIA

Dapat Bala Magbantay sang Adlaw nga Inugpahuway ang mga Cristiano?

Kon indi, ngaa suno sa Biblia ang Adlaw nga Inugpahuway wala sing katapusan nga kasugtanan?

ANG LALANTAWAN

“Ano nga Sugo ang Nahauna sa Tanan?”

Ang ginapatuman sang Dios sa aton masumaryo sa isa lang ka tinaga.