Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 52

Ginpakaon ang Linibo Paagi sa Pila ka Tinapay kag Isda

Ginpakaon ang Linibo Paagi sa Pila ka Tinapay kag Isda

MATEO 14:13-21 MARCOS 6:30-44 LUCAS 9:10-17 JUAN 6:1-13

  • GINPAKAON NI JESUS ANG 5,000 KA LALAKI

Nalipay gid ang 12 ka apostoles sa ila pagbantala sa bug-os nga Galilea, kag ginsugid nila kay Jesus ang “tanan nila nga ginhimo kag ginpanudlo.” Siempre, ginkapoy sila. Pero wala sila sang tion bisan sa pagkaon kay madamo nga tawo ang nagakadto sa ila. Gani nagsiling si Jesus: “Dali kamo, makadto kita sa isa ka baw-ing nga lugar nga kitahanon lang kag magpahuway sing makadali.”—Marcos 6:30, 31.

Nagsakay sila sa sakayan, ayhan malapit sa Capernaum, kag nagkadto sa isa ka baw-ing nga lugar sa sidlangan sang Suba Jordan sa unhan pa sang Betsaida. Pero nakita sang madamo nga tawo ang ila paglakat, kag ang iban nakahibalo man sini. Nagdinalagan sila sa higad sang baybay kag didto na sila pagdungka sang sakayan.

Pagpanaug ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang madamo gid nga tawo kag naluoy sia sa ila, bangod kaangay sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Gani “gintudluan niya sila sing madamo nga butang” parte sa Ginharian. (Marcos 6:34) Gin-ayo man niya “ang mga nagakinahanglan ayuhon.” (Lucas 9:11) Sang ulihi, ang mga disipulo nagsiling sa iya: “Hapon na gid kag baw-ing ini nga lugar; palakta ang mga tawo agod makakadto sila sa mga baryo kag makabakal sing pagkaon.”—Mateo 14:15.

Nagsiling si Jesus: “Indi na kinahanglan nga maglakat sila; hatagi ninyo sila sing pagkaon.” (Mateo 14:16) Bisan pa nahibaluan ni Jesus kon ano ang iya himuon, gintilawan niya si Felipe paagi sa pagpamangkot: “Diin kita mabakal sang tinapay para makakaon sila?” Si Felipe ang dapat pamangkuton kay taga-Betsaida lang sia. Pero indi solusyon ang pagbakal sing tinapay. Mga 5,000 ang mga lalaki. Kag mahimo nga doble sa sini ang kabilugan nga kadamuon kon isipon pa ang mga babayi kag kabataan! Nagsabat si Felipe: “Ang 200 ka denario [ang isa ka denario amo ang sueldo sa isa ka adlaw] nga tinapay indi makaigo sa ila, bisan diutay lang ang ihatag naton sa kada isa.”—Juan 6:5-7.

Ayhan para ipakita nga imposible pakaunon ang tanan, nagsiling si Andres: “May bata nga lalaki diri nga may lima ka tinapay nga sebada kag duha ka gamay nga isda. Apang paano ini makaigo sa tuman kadamo nga tawo?”—Juan 6:9.

Tigpamulak na, kag malapit na ang Paskua sang 32 C.E., amo nga puno sing hilamon ang bakulod. Ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo nga papungkuon ang mga tawo sa hilamon kag grupuhon sa tig-50 kag tig-100. Ginkuha niya ang lima ka tinapay kag duha ka isda kag nagpasalamat sa Dios. Dayon gintipiktipik niya ang tinapay kag gintunga ang isda. Ginhatag ini ni Jesus sa mga disipulo para ipanagtag sa mga tawo. Sing makatilingala, nakakaon ang tanan asta nga nabusog sila!

Sang ulihi, nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo: “Tipuna ninyo ang nabilin nga mga tinipik agod wala sing mausik.” (Juan 6:12) Napuno nila ang 12 ka alat sang nabilin nga pagkaon nga ila gintipon!