Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 49

Pagbantala sa Galilea kag Paghanas sa mga Apostoles

Pagbantala sa Galilea kag Paghanas sa mga Apostoles

MATEO 9:35–10:15 MARCOS 6:6-11 LUCAS 9:1-5

  • NAGLAKBAY LIWAT SI JESUS SA GALILEA

  • GINPADALA NIYA ANG MGA APOSTOLES SA PAGBANTALA

Mga duha ka tuig na nga makugi nga nagabantala si Jesus. Tion na bala nga magpahunayhunay sia? Indi, kay ginpasangkad pa ni Jesus ang iya pagbantala paagi sa paglibot sa “tanan nga siudad kag baryo [sang Galilea], nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga kag nagabantala sing maayong balita sang Ginharian kag nagapang-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag kasablagan.” (Mateo 9:35) Nakumbinsi sia sa iya nakita nga dapat pasangkaron pa ang pagbantala. Pero paano niya ini himuon?

Samtang nagalakbay si Jesus, nakita niya ang mga tawo nga dapat buligan kag lugpayan sang kamatuoran. Kaangay sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay, ginpanitan kag nag-alaplaag. Naluoy sia sa ila kag nagsiling sa iya mga disipulo: “Huo, madamo ang alanyon, apang diutay lamang ang mangangani. Gani, pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mangangani sa iya alanyon.”—Mateo 9:37, 38.

Nahibaluan ni Jesus kon ano ang makabulig. Ginpatawag niya ang 12 ka apostoles kag ginparis, amo nga may anom ka paris sang manugbantala. Dayon ginhatagan niya sila sing maathag nga instruksion: “Indi kamo magkadto sa mga tawo sang mga pungsod, kag indi kamo magkadto sa bisan ano nga siudad sang mga Samaritano; kundi magkadto lamang kamo sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel. Samtang nagapanglakaton kamo, magbantala kamo nga nagasiling, ‘Ang Ginharian sang langit malapit na.’”—Mateo 10:5-7.

Ang Ginharian nga ila ibantala amo ang ginpatuhuyan ni Jesus sa modelo nga pangamuyo. ‘Ang Ginharian malapit na’ sa kahulugan nga ang gintangdo sang Dios nga Hari, si Jesucristo, yara sa tunga nila. Pero ano ang pamatuod nga ang iya mga disipulo nagarepresentar gid sini nga Ginharian? Ginhatagan sila sing gahom ni Jesus sa pagpang-ayo kag sa pagbanhaw, tanan ini libre. Gani paano maatipan sang mga apostoles ang ila mga kinahanglanon, pareho sang ila adlaw-adlaw nga pagkaon?

Ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo nga indi magbalon sa ila pagbantala. Indi sila magdala sing bulawan, pilak, ukon saway sa ila wagkus nga ginataguan sing kuarta. Indi man nila kinahanglan magbalon sing pagkaon sa ila pagpanglakaton, ukon magdala sang ekstra nga bayo ukon sandalyas. Ngaa? Ginpasalig sila ni Jesus: “Ang mamumugon takus nga hatagan sing pagkaon.” (Mateo 10:10) Ang mga tawo nga nagaapresyar sang mensahe sang mga disipulo amo ang magaaman sang ila mga kinahanglanon. Si Jesus nagsiling: “Kon mag-abot kamo sa isa ka lugar, magdayon kamo sa balay sang nagabaton sa inyo tubtob nga maghalin kamo sa sina nga lugar.”—Marcos 6:10.

Naghatag man sing instruksion si Jesus kon paano magpalapit sa mga tagbalay kon magpaambit sang mensahe sang Ginharian, nga nagasiling: “Kon magsulod kamo sa balay, tamyawa ninyo ang tagbalay. Kon ang balay takus, magdangat sa sini ang paghidait; apang kon indi ini takus, magpabilin ang paghidait sa inyo. Kon wala sing magbaton ukon magpamati sa inyo, itaktak ang yab-ok sa inyo mga tiil paghalin ninyo sa sina nga balay ukon siudad.”—Mateo 10:12-14.

Mahimo nga isikway sang bilog nga siudad ukon baryo ang ila mensahe. Ano ang matabo sa sini nga lugar? Ginpakita ni Jesus nga hukman sila. Ginpaathag niya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, sa Adlaw sang Paghukom, ang silot sa Sodoma kag Gomorra mas mamag-an pa sangsa sina nga siudad.”—Mateo 10:15.