LUCAS 7:11-17

  • PAGBANHAW SA NAIN

Wala madugay nga gin-ayo ang ulipon sang opisyal sang mga soldado, nagbiya si Jesus sa Capernaum kag nagkadto sa Nain, isa ka siudad nga sobra 32 ka kilometro sa bagatnan-katundan. Wala sia nagaisahanon. Kaupod niya ang iya mga disipulo kag isa ka daku nga kadam-an sa paglakbay. Mahimo nga sirom na sang nakalab-ot sila sa dulunan sang Nain. Madamo sila sing nasugata nga mga Judiyo nga nagakumpanyar. Ang patay amo ang lamharon nga lalaki nga ginayayungan pagua sa siudad para ilubong.

Ang nasubuan gid amo ang iloy sining lamharon. Balo sia, kag ang iya bugtong nga anak ang napatay. Sang napatay ang iya bana, kaupod pa niya ang iya pinalangga nga anak. Imadyina kon daw ano sila ka suod, kay nasandig sa iya anak ang iya mga paglaum kag kalig-unan sa palaabuton. Pero napatay na ini. Sin-o pa ang iya mangin kaupod kag masakdag sa iya?

Sang nakita ni Jesus ang babayi, natandog gid sia sa iya grabe nga kasubo kag sa iya sitwasyon. Mainayuhon nga ginpasalig sia ni Jesus nga nagasiling: “Indi ka na maghibi.” Pero may ginhimo pa gid sia. Nagpalapit sia kag gintandog ang teheras nga ginahamyangan sang patay. (Lucas 7:13, 14) Bangod sa iya ginhimo, gulpi lang nagdulog ang mga nagakumpanyar. ‘Ano ang buot niya silingon, kag ano ang iya gusto himuon?’ mahimo pamangkot sang madamo.

Kag ano ayhan ang reaksion sang mga kaupod ni Jesus nga nakakita na sang iya mga milagro, nga nagaayo sang madamo nga balatian? Maathag nga wala pa nila makita si Jesus nga nagbanhaw. Bisan may natabo na nga pagbanhaw sang una, mahimo bala ini ni Jesus? (1 Hari 17:17-23; 2 Hari 4:32-37) Si Jesus nagsugo: “Pamatan-on, nagasiling ako sa imo, bangon ka!” (Lucas 7:14) Kag natabo ini. Nagbangon kag naghambal ang lamharon! Gintugyan sia ni Jesus sa iya iloy nga nalipay gid pero indi makapati. Wala na sia nagaisahanon.

Sang nakita sang mga tawo nga nabuhi gid man ang lamharon, gindayaw nila ang Manughatag sing Kabuhi, si Jehova, nga nagasiling: “Nagkari sa aton ang isa ka gamhanan nga manalagna.” Nahangpan sang iban ang katuyuan sang dalayawon nga ginhimo ni Jesus, gani nagsiling sila: “Gintalupangod sang Dios ang iya katawhan.” (Lucas 7:16) Madasig nga naglapta ang balita parte sa sini nga hitabo sa tanan nga lugar sa palibot kag mahimo sa gindak-an nga banwa ni Jesus sa Nazaret, nga mga napulo ka kilometro ang kalayuon. Nakalab-ot pa gani ang balita asta sa bagatnan sa Judea.

Napriso gihapon si Juan nga Manugbawtismo, kag interesado gid sia sa mga binuhatan ni Jesus. Ginsugiran sia sang iya mga disipulo parte sa sini nga mga milagro. Ano ang iya reaksion?