Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 SEKSION 3

Ministeryo ni Jesus sa Galilea

‘Ginsugdan ni Jesus ang pagbantala: “Ang Ginharian malapit na.”’​—Mateo 4:17

Ministeryo ni Jesus sa Galilea

SA SINI NGA SEKSION

KAPITULO 20

Ikaduha nga Milagro sa Cana

Halin sa kalayuon nga mga 26 ka kilometro, gin-ayo ni Jesus ang bata.

KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nazaret

Ano ang ginsiling ni Jesus amo nga gusto sia patyon sang iya mga kasimanwa?

KAPITULO 22

Ang Apat ka Disipulo Mangin mga Mangingisda sang mga Tawo

Gin-agda niya sila nga biyaan ang isa ka sahi sang pagpangisda kag sugdan ang lain naman nga sahi sang pagpangisda.

KAPITULO 23

Mga Milagro ni Jesus sa Capernaum

Sang ginpagua ni Jesus ang mga demonyo, ginpunggan niya sila nga isugid sa iban nga sia ang Anak sang Dios. Ngaa?

KAPITULO 24

Ginpasangkad Niya ang Iya Ministeryo sa Galilea

Nagkadto ang mga tawo kay Jesus para mag-ayo, pero ginpaathag ni Jesus nga may daku pa nga katuyuan ang iya ministeryo.

KAPITULO 25

Maluluy-on nga Gin-ayo ang Isa ka Aruon

Paagi sa simple pero may awtoridad nga ginsiling ni Jesus, ginpamatud-an niya nga nagaulikid sia sa mga ginaayo niya.

KAPITULO 26

“Ginpatawad Na ang Imo mga Sala”

Ano ang kaangtanan sang sala sa balatian suno kay Jesus?

KAPITULO 27

Gintawag si Mateo

Ngaa nagkaon si Jesus upod sa kilala nga mga makasasala?

KAPITULO 28

Ngaa Wala Nagapuasa ang mga Disipulo ni Jesus?

Naggamit si Jesus sang ilustrasyon parte sa panit nga suludlan sang alak para sabton sila.

KAPITULO 29

Puede Bala Maghimo sing Maayo kon Adlaw nga Inugpahuway?

Ngaa ginhingabot sang mga Judiyo si Jesus sang gin-ayo niya ang tawo nga nagabalatian sing 38 na ka tuig?

KAPITULO 30

Ang Kaangtanan ni Jesus sa Iya Amay

Nagapensar ang mga Judiyo nga ginahimo ni Jesus ang iya kaugalingon nga tupong sa Dios, pero gin-athag ni Jesus nga mas mataas ang Dios sangsa iya.

KAPITULO 31

Pagpangutol sing Uhay sa Adlaw nga Inugpahuway

Ngaa gintawag ni Jesus ang iya kaugalingon nga “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway”?

KAPITULO 32

Ano ang Ginatugot sang Kasuguan sa Adlaw nga Inugpahuway?

Pirme nagabangigay ang mga Saduceo kag Fariseo, pero nagtingob sila sa isa ka katuyuan.

KAPITULO 33

Pagtuman sang Tagna ni Isaias

Ngaa ginsugo ni Jesus ang iya mga gin-ayo nga indi pag-isugid sa iban kon sin-o sia ukon ang iya ginhimo?

KAPITULO 34

Nagpili si Jesus sang Dose ka Apostoles

Ano ang kinatuhayan sang apostol sa disipulo?

KAPITULO 35

Ang Bantog nga Sermon sa Bukid

Hibalua ang paathag sa panguna nga mga punto sang pamulongpulong ni Jesus.

KAPITULO 36

Nagtuo Gid ang Isa ka Senturion

Ano ang ginhimo sang opisyal sang mga soldado nga nagdayaw gid si Jesus?

KAPITULO 37

Ginbanhaw ni Jesus ang Anak sang Balo

Nahangpan sang mga nakakita sang milagro ang katuyuan sini.

KAPITULO 38

Luyag ni Juan nga Mabatian Mismo kay Jesus

Ngaa namangkot si Juan nga Manugbawtismo kon si Jesus ang Mesias? Nagaduhaduha bala si Juan?

KAPITULO 39

Makaluluoy ang Indi Mahinulsulon nga Kaliwatan

Ginsiling ni Jesus nga sa Adlaw sang Paghukom, mas mamag-an pa ang silot sa duta sang Sodoma sangsa Capernaum, ang siudad nga iya anay ginpuy-an.

KAPITULO 40

Leksion sa Pagpatawad

Ginsilingan ni Jesus ang mahimo makihilawason nga babayi nga napatawad na ang iya mga sala, buot bala niya silingon puede lapason ang kasuguan sang Dios?

KAPITULO 41

Mga Milagro—Kay Sin-o Gahom?

Nagahunahuna ang mga utod ni Jesus nga nagbuang na sia.

KAPITULO 42

Ginsaway ni Jesus ang mga Fariseo

Ano ang “tanda ni Manalagna Jonas”?

KAPITULO 43

Mga Ilustrasyon Parte sa Ginharian

Nagsugid si Jesus sing walo ka ilustrasyon agod ipaathag ang mga aspekto sang Ginharian sang langit.

KAPITULO 44

Ginpatinong ni Jesus ang Unos sa Dagat

Sang ginpatinong ni Jesus ang hangin kag mga balod, gintudlo niya ang importante nga leksion parte sa kon ano ang kahimtangan sa paggahom niya sa Ginharian.

KAPITULO 45

Pagdaug sa Madamo nga Demonyo

Masudlan bala ang isa sing madamo nga demonyo?

KAPITULO 46

Nag-ayo Paagi sa Pagtandog sa Bayo ni Jesus

Ginpakita ni Jesus ang iya gahom kag kaluoy sa sining makapalig-on nga hitabo.

KAPITULO 47

Nabuhi ang Bata nga Babayi!

Ginkadlawan sang mga tawo si Jesus sang ginsiling niya nga nagakatulog lang ang patay nga bata nga babayi. Ano ang nahibaluan niya nga wala nila mahibaluan?

KAPITULO 48

Naghimo sang mga Milagro, Pero Ginsikway sa Nazaret

Ginsikway sang mga taga-Nazaret si Jesus, indi bangod sang iya panudlo ukon mga milagro, kundi sa lain nga rason.

KAPITULO 49

Pagbantala sa Galilea kag Paghanas sa mga Apostoles

Ano gid ang buot silingon sang pinamulong nga ‘ang Ginharian sang langit malapit na’?

KAPITULO 50

Handa sa Pagbantala Bisan Hingabuton

Ngaa ginsilingan ni Jesus ang mga apostoles nga malagyo kon ginahingabot sila bisan pa wala sila mahadlok sa kamatayon?

KAPITULO 51

Pagpatay sa Isa ka Sinalusalo sa Kaadlawan

Nalipay gid si Herodes sa saot ni Salome amo nga nanumpa sia nga ihatag ang bisan ano nga pangayuon niya. Ano ang makasiligni nga ginpangayo niya?

KAPITULO 52

Ginpakaon ang Linibo Paagi sa Pila ka Tinapay kag Isda

Talalupangdon gid ang milagro ni Jesus amo nga ginrekord ini sa apat ka Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Ang Manuggahom nga Makakontrol sang Tiempo

Ano nga mga leksion ang natun-an sang mga apostoles sang naglakat si Jesus sa tubig kag ginpatinong ang hangin?

KAPITULO 54

Si Jesus—“Ang Tinapay sang Kabuhi”

Ngaa ginsaway ni Jesus ang mga tawo bisan pa nanikasog gid sila nga magkadto sa iya?

KAPITULO 55

Madamo ang Nakibot sa Ginsiling ni Jesus

Makapakibot gid ang gintudlo ni Jesus amo nga madamo sa iya mga disipulo ang nagbiya sa iya.

KAPITULO 56

Ano Gid ang Nagapahigko sa Tawo?

Ang nagasulod bala sa iya baba, ukon ang nagagua sa sini?

KAPITULO 57

Gin-ayo ni Jesus ang Bata kag ang Bungol

Ngaa wala maakig ang babayi sang ginpaanggid ni Jesus sa mga totoy ang mga tawo sa iya pungsod?

KAPITULO 58

Ginpadamo ang Tinapay kag Nagpaandam Parte sa Lebadura

Nahangpan sang ulihi sang mga disipulo ni Jesus ang sahi sang lebadura nga ginapatuhuyan niya.

KAPITULO 59

Sin-o ang Anak sang Tawo?

Ano ang mga yabi sang Ginharian? Sin-o ang naggamit sini, kag paano?

KAPITULO 60

Ang Pagbaylo-Dagway—Laragway sang Himaya sang Cristo

Ano ang natabo nga pagbaylo-dagway? Ano ang kahulugan sini?

KAPITULO 61

Gin-ayo ni Jesus ang Bata nga Ginsudlan sang Demonyo

Nagsiling si Jesus nga indi mag-ayo ang bata bangod sa kakulang sang pagtuo, pero kay sin-o pagtuo? Iya sang bata, sang amay, ukon sang mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 62

Importante nga Leksion sa Pagpaubos

May importante nga matun-an ang mga hamtong sa bata.

KAPITULO 63

Naglaygay si Jesus Parte sa Pagpasandad kag Sala

Ginpaathag niya ang tatlo ka tikang para solbaron ang serioso nga mga problema sa tunga sang mga utod.

KAPITULO 64

Dapat Magpatawad

Paagi sa ilustrasyon parte sa indi maluluy-on nga ulipon, ginpakita ni Jesus kon daw ano ka serioso ang pagtamod sang Dios sa aton kahanda nga magpatawad sa iban.

KAPITULO 65

Nagatudlo Samtang Nagapakadto sa Jerusalem

Sa tatlo ka malip-ot nga paghambalanay, ginpakita ni Jesus ang mga panimuot nga makaupang sa isa nga sundon sia.