Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 101

Panihapon sa Balay ni Simon sa Betania

Panihapon sa Balay ni Simon sa Betania

MATEO 26:6-13 MARCOS 14:3-9 JUAN 11:55–12:11

  • NAGBALIK SI JESUS SA BETANIA, MALAPIT SA JERUSALEM

  • GINBUBO NI MARIA ANG MAHAMOT NGA LANA KAY JESUS

Nagkadto si Jesus sa Betania paghalin niya sa Jerico. Mga 20 ka kilometro ang iya taklaron kag mabudlay ang dalan. Ang Jerico mga 250 ka metro sa idalom sang nibel sang dagat, kag ang Betania mga 610 ka metro sa ibabaw sang nibel sang dagat. Nagaistar si Lazaro kag ang iya duha ka utod nga babayi sa gamay nga baryo sang Betania, nga mga tatlo ka kilometro ang kalayuon sa Jerusalem kag yara sa nasidlangan nga kilid sang Bukid sang mga Olibo.

Madamo na nga Judiyo ang nag-abot sa Jerusalem para sa Paskua. Temprano pa sila nag-abot “agod tinluan ang ila kaugalingon suno sa kasuguan” engkaso nga nakatandog sila sing patay nga tawo ukon nakahimo sing butang amo nga nangin indi matinlo sila. (Juan 11:55; Numeros 9:6-10) Ang pila nga nag-abot sing temprano nagtipon sa templo. Ginahambalan nila kon bala maabot si Jesus sa Paskua.—Juan 11:56.

Daku ang kontrobersiya parte kay Jesus. Ang pila ka lider sang relihion luyag nga dakpon sia kag patyon. Ang matuod, nagmando sila nga ang bisan sin-o nga makahibalo kon diin si Jesus dapat manugid sa ila “agod madakop nila sia.” (Juan 11:57) Gintinguhaan na sini nga mga lider nga patyon si Jesus pagkatapos nga ginbanhaw niya si Lazaro. (Juan 11:49-53) Indi katingalahan nga nagduhaduha ang iban kon magpakita pa si Jesus sa publiko.

Nag-abot si Jesus sa Betania sang Biernes, “anom ka adlaw antes sang Paskua.” (Juan 12:1) Ang bag-o nga adlaw (Adlaw nga Inugpahuway, Nisan 8) magasugod sa pagtunod sang adlaw. Gani nakaabot sia antes sang Adlaw nga Inugpahuway. Indi sia makalakbay halin sa Jerico sa Adlaw nga Inugpahuway—halin sa pagtunod sang adlaw sa Biernes asta sa pagtunod sang adlaw sa Sabado—kay ini nga paglakbay ginadumilian sa kasuguan sang mga Judiyo. Mahimo nagkadto si Jesus sa balay ni Lazaro, subong sang iya ginhimo anay.

Gin-agda ni Simon, nga taga-Betania man, si Jesus kag ang iya mga kaupod lakip na si Lazaro nga magkaon sa ila sa gab-i sang Sabado. Gintawag si Simon nga “aruon,” mahimo bangod aruon sia sadto nga gin-ayo ni Jesus. Bangod mapisan, gin-amuma ni Marta ang mga bisita. Si Maria nag-amuma gid kay Jesus amo nga nangin kontrobersiya ini.

Ginbuksan ni Maria ang suludlan nga alabastro nga may unod nga mga “isa ka libra nga mahamot nga lana, nga puro nga nardo.” (Juan 12:3) Tuman kamahal sini nga lana, kay ang balor sini (300 ka denario) katumbas sang mga isa ka tuig nga sueldo! Ginbubo ni Maria ang lana sa ulo kag tiil ni Jesus kag ginpahiran niya ang iya tiil sang iya buhok. Naglatom ang kahamot sa bug-os nga balay.

Naakig ang mga disipulo kag namangkot: “Ngaa gin-uyangan lang niya ang mahamot nga lana?” (Marcos 14:4) Si Judas Iscariote namatok: “Ngaa wala na lang ginbaligya ining mahamot nga lana sing 300 ka denario kag ginhatag ang kuarta sa mga imol?” (Juan 12:5) Ang matuod, wala nabalaka si Judas sa mga imol. Pirme sia nagapangawat sa kahon sang kuarta nga para sa mga disipulo.

Gin-apinan ni Jesus si Maria, nga nagasiling: “Ngaa ginagamo ninyo ang babayi? Naghimo sia sang maayo sa akon. Kay ang mga imol kaupod ninyo pirme, apang ako indi. Sang ginbubo niya ang mahamot nga lana sa akon lawas, ginhimo niya ini agod ihanda ako sa akon lubong. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, bisan diin man ibantala ining maayong balita sa bug-os nga kalibutan, ang ginhimo sini nga babayi isugid man bilang pagdumdom sa iya.”—Mateo 26:10-13.

Sobra na isa ka adlaw si Jesus sa Betania, kag madamo na ang nakahibalo nga ara sia. Madamo nga Judiyo ang nagkadto sa balay ni Simon para makita si Jesus, pero gusto man nila makita si Lazaro, “nga ginbanhaw” ni Jesus. (Juan 12:9) Naghimbon ang puno nga mga saserdote nga patyon si Jesus kag si Lazaro. Nagapati ini nga mga lider sang relihion nga nagatuo ang mga tawo kay Jesus bangod ginbanhaw niya si Lazaro. Malaut gid ining mga lider sang relihion!